Středa, 18. říjen 2017

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Divadlo Sklep – Besídka 2017

David VávraDivadlo Sklep – Besídka 2017 – středa 18. 10. od 20.00 hodin – sál České pojišťovny

David Vávra, Milan Šteindler, Tomáš Hanák, Lenka Vychodilová, Jiří Fero Burda a další.... v novém programu (a možná na přání něco zopakujeme).

Vstupenky na všechny koncerty a divadelní představení jsou v předprodeji v Městském informačním centru v Berouně, tel. 311654321 a v síti SMS TICKET (https://www.smsticket.cz/).

PN ZPRÁVY AKTUALITY Nízkoprah v Hořovicích po roce
Zář
19
2017
Nízkoprah v Hořovicích po roce
Zprávy - AKTUALITY
Napsal: Marta ŠeVac   

Pracovníci nízkoprahu: zleva: J. Košťálek, K. Mikésková,S. Krejčíková a P. Příhodová.Nízkoprahové zařízení v bývalém městském kině jsme navštívili z kraje roku. Tehdy jsme tam zastihli samotnou slečnu Kristýnu Mikéskovou, která vypadala ve své pracovní pozici opuštěně a bezradně. Situace nebyla moc veselá, protože s koncem loňského roku na práci s dětmi zbyla sama. Při naší dnešní návštěvě to již v nízkoprahu bylo mnohem optimističtější.

 

Počet pracovníků se rozrostl a navíc při našem rozhovoru byla přítomná i vedoucí sociálního odboru z Farní charity Starý Knín, paní Stanislava Krejčíková. Pod FCH Starý Knín totiž Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích patří.

Nízkoprah převzala FCH do své péče v červnu loňského roku. Jak čteme ve výroční zprávě FCH Starý Knín za rok 2016, cílem této služby je: „* podporovat vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 11 – 18 let, * nabízet mimoškolní aktivity a výchovně vzdělávací programy dětem, jejichž rodiče nemohou za tyto aktivity platit v jiných zařízeních, * pomáhat zmírnit nebezpečí vyplývající z obtížných životních situací v rodinách (prevence kriminality),* spolupodílet se na přijetí morálních a etických hodnot v souladu s naší historicky podloženou kulturou, * informovat o právech a povinnostech dětí ze sociálně slabých rodin pro snížení rizika společensky nežádoucích jevů.“

Okamžitá kapacita zařízení je stejná jako v loňském roce, a to je 15 dětí. Od ledna se celková docházková kapacita zvýšila, pravidelně do nízkoprahu dochází kolem 30 dětí, celkově evidují přes 40 dětí. Ty další do nízkoprahu zajdou aspoň občas. A pracovníci to považují za optimální stav. Nízkoprah je otevřený od pondělí do čtvrtka od 12.30 do 17.30 hod.

Nyní s dětmi pravidelně pracují: Jaromír Košťálek (asistent sociálního pracovníka – tedy paní Krejčíkové z FCH Starý Knín - a klíčový pracovník), Kristýna Mikésková a Petra Příhodová (kontaktní a klíčové pracovnice), jako dobrovolník zde dochází zdejší pan farář Stefan Wojdyla, a v nejbližší době přibude další dobrovolnice a to psychoterapeutka.

Jak to vlastně v nízkoprahu funguje?

S každým dítětem, které do nízkoprahu přijde, udělá pracovník vstupní pohovor a stanoví společně s dítětem cíl, který by návštěvami v nízkoprahu chtělo dítě dosáhnout, a také jakým způsobem. Klíčový pracovník vlastně s dítětem sestavuje individuální plán a pomáhá s jeho plněním.

Na otázku, zda se změnila skladba dětí od loňského roku, které navštěvují nízkoprah, jsme se dověděli, že začalo docházet víc dětí mladší, kterým je kolem 11 let. Dříve převažovaly starší děti. Tato skutečnost vede ke změnám a přizpůsobení aktivit v nízkoprahu. Se začátkem školního roku část dětí přešla ze ZŠ na učiliště a střední školy, tedy docházejí kromě žáků ZŠ i středoškoláci.

Ve středu chodí pan Košťálek s dětmi do prostoru restaurace Na Floridě (u koupaliště na Letné), kde se starají o tamní fotbalové hřiště. Rád by vedl děti k tomu, aby se staraly i o další prostory ve městě. Na hřišti sekají trávu, udržují prostředí. Podle pana Košťálka je v Hořovicích mnoho zanedbaných ploch, která by mohla sloužit dětem jako chráněná pracoviště, výsledkem by byl udržovaný stav těchto ploch. Potřebují k tomu podporu od města ve formě funkčního ručního nářadí, jako je kosa, sekera, pila apod.

Pan Košťálek k tomu dodal: „Děti mají spoustu energie a je potřeba ji vybít. Většina problémů je právě proto, že děti nedokážou smysluplně vybít energii. Říkám, pusťte nás do lesa, dejte nám nářadí a limit, kolik můžeme udělat dřeva a my vám řekneme, na jaké projekty to budeme dělat a co z toho postavíme. Přimlouvám se za to, aby děti mohly energii vydávat smysluplně, aby něco za nimi bylo vidět, a taky se něco naučily.“

Budova bývalého kina zvenčí chátrá a nedělá nízkoprahu a jeho klientům hezkou vizitku.

Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že pro děti je důležité, aby získávaly dovednosti a zkušenosti s různými aktivitami. A taky je v pubertě zajímá, aby hezky vypadaly i fyzicky, a proto je cvičení pro ně důležité.

Podle pana Košťálka však děti do nízkoprahu chodí zejména pro pocit bezpečného prostoru, mají v něm přístřeší, partu, aktivity, mohou na počítač, který doma často nemají. V klubu mají nově také zvukovou aparaturu, děti jsou totiž hodně nadané na beatbox, což je napodobení hudebního nástroje pouze hlasem. V nejbližší době se s dětmi připravují na Pilsen Busking Fest do Plzně, kde budou mít možnost načerpat další inspiraci. Aparaturu zaplatila firma Isobal Hořovice a podlahu v tanečním sálku město Hořovice. Jsou tam zrcadla, děti tedy na sebe vidí a to je při tanci základ. Letos bude opět pracovat taneční kroužek a bude ho vést taneční pár, tedy to bude zajímavé pro kluky i děvčata.

Zazněla pochvala na adresu firmy Isobal a názor, že lidé peníze hromadí, avšak ještě se je nenaučili dávat. V nízkoprahu by potřebovali řadu dalších věcí, na které by mohly přispět místní firmy.

Děti se pracovníkům nízkoprahu mohou i svěřit od běžných problémů až po ty specifické. Většinou mají zájem problémy řešit. Už jenom to, že najdou cestu do nízkoprahu, vypovídá o jejich vůli něco s problémem dělat a hledat pomoc. V nízkoprahu jim většinou dokážou ulevit od zátěže, se kterou tam přišly.

A co v nízkoprahu chybí?

Paní Krejčíková se právě chystala na jednání s ředitelem MSBNF, protože dostala oznámení, že budova bývalého kina byla přeřazena z Městského kulturního centra pod správu MSBNF. První, co se totiž v důsledku této změny stalo, bylo uzavření zahrádky u kina, kterou děti uklidily a využívaly ji. Zahrádku pracovníci nízkoprahu chtěli zamykat, aby tam nemohli lidé bez přístřeší vykonávat potřebu. Za tím účelem pan Košťálek několikrát zašel na MSBNF, avšak bez výsledku. Najednou byla zahrádka uzamčena bez vědomí pracovníků nízkoprahu, avšak klíč od zámku zatím nedostali.

Vstupní dveře do bývalého kina nesou známky devastace. Děti chodí do nízkoprahu vedlejšími dveřmi, které však nejsou o moc hezčí, ale je z nich už odstraněna část starého nátěru a prý si je děti samy natřou.  Fota: Naďa Kolenská.

Do dnešní doby nedošlo přes veškeré sliby k zateplení vchodu do budovy, kudy dovnitř skrz škvíry táhne, je tam zima a dochází k velkým tepelným ztrátám.

Taky by potřebovali po více než roce užívání prostor zprovoznit přívod vody do dřezu, aby bylo kde umýt nádobí, a nemusela se nosit voda z umyvadla na záchodech. Dost často je v prostoru nízkoprahu trápí zápach, který se šíří z uzavřených a oddělených záchodů. To je problém, s nímž si opravdu nevědí rady, zřejmě bude muset technicky zasáhnout správce objektu.

Slečna Příhodová zase vyslovila velké přání, aby organizace a subjekty, které provozují kroužky a různé aktivity pro děti, nabídly volné kapacity zdarma dětem z nízkoprahu, jejichž rodiče většinou nemají dostatek financí na placení kroužků a taky třeba ani nevědí, co jejich dítě dělá. Paní Mikésková jmenovala Domeček, Tvořivý ráj, ale i sportovní organizace.

Přejeme jim, ať se jejich přání splní a najdou se osvícení provozovatelé. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství