Neděle, 05. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obrázek, který pomáhá

langJak můžete využít aktivovaný obrázek v Podbrdských novinách? Obrázek je vždy po dobu dvou týdnů aktivován systémem Lang technologies. Stačí, když si čtenář na obrázek položí ruku nebo jinou část těla, případně si na něj sedne a může přijímat harmonizující informace, jak dlouho chce. Tělo si samo řídí příjem energie. Aktivovaný obrázek můžete také přikládat na nemocný orgán. Produkty a osobní stimulátory Lang technologie pomáhají při bolestech, únavě, psychických problémech, cukrovce a mnoha dalších onemocněních.

PN Rokycansko Josef Hněvkovský, další z velkých osobností Rokycanska
čen
19
2020
Josef Hněvkovský, další z velkých osobností Rokycanska
Informace z regionu - Rokycansko
Napsal: Miroslava Šandová   

hněv Učitelský sbor 1894 HněvkovskýDnes si v pokračování o zajímavých osobnostech, které přispěly k přírodovědnému výzkumu Rokycanska, zalistujeme v životopise učitele Josefa Hněvkovského.

Narodil se 19. dubna roku 1845 v Rokycanech, v čp. 80. Vystudoval učitelský ústav, na němž maturoval v r. 1864, v témže roce nastoupil jako podučitel v Horních Počernicích, dnes jedné z čtvrtí Prahy. Do svého rodného města se ale vrátil a stal se od 1. 1. 1870 učitelem na rokycanské hlavní dívčí škole v sousedství děkanského kostela P. M. Sněžné. Krátce po svém návratu do Rokycan se oženil s Johannou, roz. Douchovou, z Prahy (oddáni byli 24. 5. 1870 ve Chvalech) a bydlel pak v čp. 31.

Na vlastní žádost přešel od 9. října 1885 učit na obecnou školu chlapeckou a zde byl okresní školskou radou jmenován 30. 12. 1886 zatímním ředitelem. Tuto funkci vykonával až do r. 1906, kdy mu byl výnosem ministerstva kultury a osvěty udělen titul ředitele.

 

Již za svého působení v Horních Počernicích započal se sběrem rostlin a vytvářením herbáře. Botanizoval přímo v Horních Počernicích, ale zajížděl i do blízkého okolí Prahy, např. do Dobřichovic. V této činnosti pokračoval pak i v Rokycanech. V historických sbírkách Muzea Dr. Bohuslava Horáka byl při jejich zpracování nalezen zajímavý tištěný herbář, který Hněvkovský vydal v r. 1889 vlastním nákladem a nazval jej „Samotiskem zobrazené rostliny okolí Rokycanského“. Toto kamenotiskem vytvořené dílo obsahuje celkem 180 barevných vyobrazení rostlin z Rokycan a okolí, z nichž mnohé se již v daném regionu nenacházejí. Z místního dobového tisku, zejména z časopisu „Žďár“, bylo možné získat přesnější informace o době vzniku tohoto pozoruhodného díla. Že se jednalo v té době skutečně o mimořádný vědecký počin, o tom svědčí řada uznání, která za ně autor obdržel již za svého života. Na Krajinské jubilejní hospodářsko-průmyslové výstavě v Rokycanech v r. 1888 získal Josef Hněvkovský čestné uznání „za malby na plátně i dřevě, řezbu lupenkovou a herbář květeny rokycanské“, což svědčí o jeho všestranném talentu. Na školské výstavě v Plzni v r. 1893 obdržel pochvalné uznání a na hospodářsko-průmyslové výstavě v Rokycanech v r. 1896 mu byla udělena dokonce zlatá medaile, a to „za otisky rostlinné a za herbář“. Také na školské výstavě v Praze - Karlíně v r. 1885 získal čestné uznání, jednak za mapu hejtmanství Plzeňského a opět „za herbář květeny rokycanské“.

Hněvkovského nálezy rostlin z okolí Rokycan publikoval jeho současník Antonín Tytl v r. 1890 v publikaci „Rokycany, královské svobodné město“ a dílčí údaje i ve vydaných ročenkách „Politický a školní okres Rokycanský“.

K tištěnému herbáři, který se do Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dostal pravděpodobně již ve 30. letech, kdy byly muzejní sbírky přemístěny do budovy bývalé dívčí školy, která byla městem věnována pro muzejní účely, existoval ještě skutečný herbář s vylisovanými rostlinami. Ten však byl dlouho nezvěstný. Teprve v r. 2011 jej muzeum získalo od paní Boženy Bošinové z Rokycan, dcery učitele Josefa Širokého, jednoho z dalších ředitelů na bývalé chlapecké škole, kde Hněvkovský působil. O důvodech, proč si jej Josef Široký odnesl po skončení aktivní služby domů, můžeme jen spekulovat. Jeden z nejpravděpodobnějších důvodů byla obava, aby nebyl při vyřazování učebních pomůcek zničen.

Herbář byl po smrti Josefa Širokého řadu let uložen ve sklepě a toto nevhodné uložení dokonce přežil bez úhony. Rozhodnutí paní Bošinové darovat jej rokycanskému muzeu bylo vnuknutím přímo z nebe. Herbář obsahuje celkem 301 herbářových položek ve formátu A5. Jsou zde zastoupeny i rostliny, které Josef Hněvkovskýc sbíral na počátku svého učitelského působení v Horních Počernicích a v okolí Prahy. Z Rokycanska pak herbář obsahuje, kromě planých rostlin sbíraných v okolních obcích, i rostliny pěstované na školní zahradě a sloužící k výuce žáků. Většina položek je lokalizována nebo popsána tak, že lze i dnes lokalitu přibližně určit. Z těchto důvodů je herbář nejen dokladem o zájmech svého tvůrce, ale především cenným dokumentem pro práci současných botaniků, zabývajících se rozšířením rostlinných druhů.

I když se někomu může zdát, že přírodovědné dílo Josefa Hněvkovského není příliš rozsáhlé, slouží vědeckým účelům i po více než sto třiceti letech. Herbář je k dispozici na oddělení přírodních věd muzea především odborníkům, ale i veřejnost má možnost tento unikát krátkodobě vidět při významných příležitostech, jakými jsou např. výstavy pořádané k jubilejním výročím muzea.

Josef Hněvkovský zemřel náhle ve svém bytě 3. června 1907 a pochován byl na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech. Dnes je na tomto místě park U starého hřbitova při výjezdu z Rokycan do Plzně. RNDr. Mgr. Miroslava Šandová

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství