Středa, 20. únor 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Sotirios Zavalianis se stal EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje

Podnikatel rokuSotirios Zavalianis, zakladatel a majitel AKESO holding, a.s., která vlastní Rehabilitační nemocnici Beroun, se stal včera EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje.

PN Reportáže, rozhovory Myslivec Vlastimil Palek
Pro
04
2018
Myslivec Vlastimil Palek
Zprávy - REPORTÁŽE, ROZHOVORY
Napsal: Daniela Hlavová   

Myslivec Vlastimil Palek zná svůj revír jako své boty. Foto: Archiv Vlastimila Palka.„K myslivosti mne přivedla láska k přírodě“

O zvěř se v honitbě Valdek Komárov se léta stará myslivecký hospodář Vlastimil Palek. Vyrůstal v Újezdě, v domku hned vedle lesa. Do vínku mu byla nadělena láska k přírodě a právě s ní objevoval voňavý les a později myslivost.

 

* Od kdy jste předsedou OMS Beroun?

Předsedou Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Beroun jsem od roku 2007.

* Jak jste se dostal k tomu, být myslivec?

K myslivosti mne přivedla láska k přírodě. Vzhledem k tomu, že jsem se na vesnici narodil a do dnes na vesnici žiji, měl jsem k přírodě velmi blízko. Myslivcem byl můj strýc, moje maminka pracovala jako lesní dělnice a můj otec se jako honec účastnil podzimních honů v honitbě místního mysliveckého sdružení.

V Újezdě, kde jsem se narodil a dříve i bydlel, sousedila naše zahrada přímo s lesem, takže vstoupit do tohoto kouzelného prostředí nebyl žádný problém. V 60. letech minulého století byla ještě krajina plná zajíců, bažantů a koroptví, i když se už začínal projevovat určitý pokles početních stavů, a příroda přímo lákala vesnického kluka objevovat nová a nová dobrodružství. I proto jsem v přírodě trávil spoustu času, a z toho později vzešla i má touha stát se myslivcem. Velký dojem na mne dělaly v té době obrazy s loveckými výjevy, zbraně a lovecké trofeje, které jsem vídal při návštěvách u svého strýce. Myslivcem se stal i můj bratr.

V roce 1977 jsem složil zkoušku z myslivosti o první lovecký lístek a o rok později jsem byl přijat za člena mysliveckého sdružení Valdek Komárov, kde vykonávám právo myslivosti do dnes. V roce 1992 jsem pak úspěšně složil Vyšší odbornou zkoušku z myslivosti u tehdejšího Okresního národního výboru v Berouně a od roku 1998 zastávám ve jmenovaném mysliveckém sdružení, nyní mysliveckém spolku, funkci mysliveckého hospodáře.

* Jste myslivec, nikoliv hajný, jaký je v tom rozdíl?

Velmi zjednodušeně řečeno, je myslivec ten, kdo se zabývá volně žijící zvěří při splnění podmínek definovaných zákonem o myslivosti. V případě myslivosti se jedná většinou o volnočasovou aktivitu, ale samozřejmě existují i profesionální myslivci, kteří studovali na lesnických školách a jsou zaměstnáni například jako oborníci nebo bažantníci. Kdežto hajný, raději říkejme lesník, je povolání, kdy je třeba starat se o les. Ve většině případů jsou ovšem lesníci současně i myslivci.“

* Co vše má myslivec v lese za práci?

Myslivci nehospodaří pouze v lesích, ale právo myslivosti vykonávají i na zemědělských pozemcích. Součástí jejich činnosti je zajištění si krmiva pro zimní přikrmování zvěře, a s příchodem zimy pravidelné zakládání krmiva do krmných zařízení, na konci krmného období pak asanace zařízení a jejich okolí, před příchodem senoseče vyhánění zvěře z ohrožených ploch, od konce jara odchov kachen a bažantů, sledování zdravotního stavu zvěře, stavba a opravy mysliveckých zařízení, výcvik loveckých psů, procvičování střeleckých dovedností, a v neposlední řadě samozřejmě i lov. Náplň činnosti je skutečně obsáhlá a asi jsem v krátkém výčtu na některé zapomněl.

* Máte přehled, jaká zvěř je ve vašem revíru?

Hlavní je zvěř srnčí, vyskytuje se zvěř jelení i černá. Rozhodně se však nedá říci, že by tu tyto dva posledně jmenované druhy byly přemnoženy. Z drobné zvěře se setkáváme se zajícem, bažantem, méně již s koroptví, jejíž stavy v posledních letech stále klesají. Z kachen je zde nejhojnější březňačka, na jarním tahu je možno vidět poláka velkého i poláka chocholačku. Bohužel už nám zcela vymizel dříve běžný králík divoký. Z šelem se vyskytuje liška, jezevec, obě kuny, z dravců káně, jestřáb, krahujec a poštolka, zastihneme zde zástupce motáků (pochopa, pilicha) a na tahu i luňáka. Ze sov se tu vyskytuje naše největší sova výr velký a setkat se můžeme ještě s puštíkem i kalousem.“

* Chytl jste někdy v lese pytláka?

Pytláka jsem za těch cca 40 let nedopadl, ale s němými svědky jejich řádění jsem se setkal.

* Znáte svůj revír jako své boty, nebo ještě lépe?

Mým revírem je honitba s názvem Valdek Komárov, za těch 40 let už jsem ji prošel křížem krážem. I když musím přiznat, že některé části znám výrazně lépe.

Každý mysliv Nový ec musí dávat pozor, aby lesu nikdo neubližoval a vše správně fungovalo. K tomu je zapotřebí kromě myslivecké zkoušky i chuť se do lesa vracet a ani ta pana Palka rozhodně neopouští.

Daniela Hlavová

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství