Středa, 17. červenec 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Strážníci zachránili tonoucího

tonHrdinský čin, který si zaslouží velké uznání: strážníci berounské městské policie v pondělí zachránili mladého muže, který se začal topit uprostřed Berounky.

PN Reportáže, rozhovory Myslivec Vlastimil Palek
Pro
04
2018
Myslivec Vlastimil Palek
Zprávy - REPORTÁŽE, ROZHOVORY
Napsal: Daniela Hlavová   

Myslivec Vlastimil Palek zná svůj revír jako své boty. Foto: Archiv Vlastimila Palka.„K myslivosti mne přivedla láska k přírodě“

O zvěř se v honitbě Valdek Komárov se léta stará myslivecký hospodář Vlastimil Palek. Vyrůstal v Újezdě, v domku hned vedle lesa. Do vínku mu byla nadělena láska k přírodě a právě s ní objevoval voňavý les a později myslivost.

 

* Od kdy jste předsedou OMS Beroun?

Předsedou Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Beroun jsem od roku 2007.

* Jak jste se dostal k tomu, být myslivec?

K myslivosti mne přivedla láska k přírodě. Vzhledem k tomu, že jsem se na vesnici narodil a do dnes na vesnici žiji, měl jsem k přírodě velmi blízko. Myslivcem byl můj strýc, moje maminka pracovala jako lesní dělnice a můj otec se jako honec účastnil podzimních honů v honitbě místního mysliveckého sdružení.

V Újezdě, kde jsem se narodil a dříve i bydlel, sousedila naše zahrada přímo s lesem, takže vstoupit do tohoto kouzelného prostředí nebyl žádný problém. V 60. letech minulého století byla ještě krajina plná zajíců, bažantů a koroptví, i když se už začínal projevovat určitý pokles početních stavů, a příroda přímo lákala vesnického kluka objevovat nová a nová dobrodružství. I proto jsem v přírodě trávil spoustu času, a z toho později vzešla i má touha stát se myslivcem. Velký dojem na mne dělaly v té době obrazy s loveckými výjevy, zbraně a lovecké trofeje, které jsem vídal při návštěvách u svého strýce. Myslivcem se stal i můj bratr.

V roce 1977 jsem složil zkoušku z myslivosti o první lovecký lístek a o rok později jsem byl přijat za člena mysliveckého sdružení Valdek Komárov, kde vykonávám právo myslivosti do dnes. V roce 1992 jsem pak úspěšně složil Vyšší odbornou zkoušku z myslivosti u tehdejšího Okresního národního výboru v Berouně a od roku 1998 zastávám ve jmenovaném mysliveckém sdružení, nyní mysliveckém spolku, funkci mysliveckého hospodáře.

* Jste myslivec, nikoliv hajný, jaký je v tom rozdíl?

Velmi zjednodušeně řečeno, je myslivec ten, kdo se zabývá volně žijící zvěří při splnění podmínek definovaných zákonem o myslivosti. V případě myslivosti se jedná většinou o volnočasovou aktivitu, ale samozřejmě existují i profesionální myslivci, kteří studovali na lesnických školách a jsou zaměstnáni například jako oborníci nebo bažantníci. Kdežto hajný, raději říkejme lesník, je povolání, kdy je třeba starat se o les. Ve většině případů jsou ovšem lesníci současně i myslivci.“

* Co vše má myslivec v lese za práci?

Myslivci nehospodaří pouze v lesích, ale právo myslivosti vykonávají i na zemědělských pozemcích. Součástí jejich činnosti je zajištění si krmiva pro zimní přikrmování zvěře, a s příchodem zimy pravidelné zakládání krmiva do krmných zařízení, na konci krmného období pak asanace zařízení a jejich okolí, před příchodem senoseče vyhánění zvěře z ohrožených ploch, od konce jara odchov kachen a bažantů, sledování zdravotního stavu zvěře, stavba a opravy mysliveckých zařízení, výcvik loveckých psů, procvičování střeleckých dovedností, a v neposlední řadě samozřejmě i lov. Náplň činnosti je skutečně obsáhlá a asi jsem v krátkém výčtu na některé zapomněl.

* Máte přehled, jaká zvěř je ve vašem revíru?

Hlavní je zvěř srnčí, vyskytuje se zvěř jelení i černá. Rozhodně se však nedá říci, že by tu tyto dva posledně jmenované druhy byly přemnoženy. Z drobné zvěře se setkáváme se zajícem, bažantem, méně již s koroptví, jejíž stavy v posledních letech stále klesají. Z kachen je zde nejhojnější březňačka, na jarním tahu je možno vidět poláka velkého i poláka chocholačku. Bohužel už nám zcela vymizel dříve běžný králík divoký. Z šelem se vyskytuje liška, jezevec, obě kuny, z dravců káně, jestřáb, krahujec a poštolka, zastihneme zde zástupce motáků (pochopa, pilicha) a na tahu i luňáka. Ze sov se tu vyskytuje naše největší sova výr velký a setkat se můžeme ještě s puštíkem i kalousem.“

* Chytl jste někdy v lese pytláka?

Pytláka jsem za těch cca 40 let nedopadl, ale s němými svědky jejich řádění jsem se setkal.

* Znáte svůj revír jako své boty, nebo ještě lépe?

Mým revírem je honitba s názvem Valdek Komárov, za těch 40 let už jsem ji prošel křížem krážem. I když musím přiznat, že některé části znám výrazně lépe.

Každý mysliv Nový ec musí dávat pozor, aby lesu nikdo neubližoval a vše správně fungovalo. K tomu je zapotřebí kromě myslivecké zkoušky i chuť se do lesa vracet a ani ta pana Palka rozhodně neopouští.

Daniela Hlavová

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství