Neděle, 09. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Dovolená v redakci

Naposledy nás před dovolenou zastihnete v redakci v pátek 17. července. Další vydání Podbrdských novin vyjde ve čtvrtek 3. září a uzávěrka materiálů ke zveřejnění je ve čtvrtek 27. srpna. Redakce bude otevřená již od pondělí 17. srpna.

nas region

 

Podbrdské noviny ZDARMA!

Podbrdské noviny budou od září vycházet v rámci časopisu Náš REGION. Budou ve všech schránkách zdarma, a také si je budete moci vzít zdarma v stojanech umístěných na veřejných místech.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 14/2020
čec
16
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 14/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

AVEPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 8. července. Informace Podbrdským novinám podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Odpad bude svážet dál AVE

 

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., požaduje za jeden kalendářní rok plnění 8.824.583,- Kč bez DPH,

tj. 10.677.745,43,- Kč vč. 21 % DPH.

J.P.: Podařilo se vysoutěžit svoz odpadů, kde městu původní smlouva s AVE končí k 31. červenci. Rada schválila svoz odpadů opět touto firmou. Oproti původní smlouvě jsou náklady pro město o 2 milióny včetně DPH vyšší. Jsme rádi, že je to pouze o tuto částku, protože to rozpočet města nezatíží tak moc, a následně i občany města. Jsme rádi, že jsme soutěž stihli v termínu a svoz bude probíhat ve stejném režimu jako doposud. Některé věci budou zlepšeny, např. nádoby na separovaný odpad budou na některých místech vyměněny a bude se s nimi lépe nakládat. Odpad už nebude končit na skládce Hrádek, ale bude se vozit na skládku Stašov.

* Bude od nového roku poplatek za domovní odpad pro občany navýšen, ev. o kolik?

J.P.: Nevyhneme se navýšení, ale nebude to nijak dramatické. Zatím je poplatek v porovnání s okolními obcemi o dost nižší, od ledna příštího roku bude přibližně stejný jako v okolních obcích. Tedy očekáváme navýšení o několik málo stovek na jednoho občana Hořovic ročně.

Město má krásný úklidový vůz

Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Dohody o ukončení smlouvy o dílo na úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Města Hořovice uzavřené s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dne 09. 05. 2018, v předloženém znění. Smlouva se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 10. 07. 2020.

J.P.: Podařilo se nám pořídit zametací vůz. Budeme si město uklízet sami podle svých potřeb. Předpokládáme, že úklid bude levnější, a případně bychom tuto službu mohli poskytovat i okolním obcím.

O.V.: Vůz stál cca 4 miliony. Měl by ho obsluhovat profesionál, který již podobnou práci vykonával, a také budou zaškoleni další dva pracovníci Technických služeb, aby byl zástup.

Stavební úpravy Starého zámku

Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení ceny za stavební práce, prováděné společností HORA s. r.o. na stavbě nazvané „Stavební úpravy Starého zámku, úpravy č.p. 28“ o 707.519,92 Kč vč. 21 % DPH na celkových 8.361.249,92 Kč vč. DPH.

O.V.: Při rekonstrukci došlo k odůvodněným vícepracím, co se týká tepelných izolací a instalací, s kterými se počítalo, že by mohly zůstat v původním stavu, nakonec se ukázalo, že se musí vyměnit. Také uživatel, tedy MKC, na základě nouzového provozu v souvislosti s koronavirem přišel na to, že by tam měla být sprcha. Vícepráce byly zahrnuty do změnových listů spočítány a včleněny do dodatku, s nímž rada souhlasila. V důsledku toho dochází také k prodloužení termínu předání díla, a to do 30. 11. 2020.

Horní patro se adaptuje pro provoz Střediska volného času pro děti a mládež – Domeček. Dole, v přízemí, jsou kanceláře, které bude využívat Městské kulturní centrum, zejména knihovna. Tam také měla kancelář vedoucí hořovického muzea. Teď v ní bude úřadovat ředitel MKC, a vedoucí muzea bude sídlit v kanceláři v patře nad knihovnou.

Sportovní centrum mládeže

Rada města Hořovice uděluje souhlas k projektu II. etapy sportovního centra mládeže v Hořovicích, k. ú. Velká Víska, parc. č. 927/18, 927/20 a 927/36 za účelem napojení parkoviště na účelovou komunikaci, umístění přípojky splaškové kanalizace na pozemku 927/6, k. ú. Velká Víska, umístění přepadu dešťových vod na pozemky 900/2, 926/1, 926/3, 927/6 a to za podmínky, že v rámci této stavební akce bude vybudována veřejně přístupná pozemní komunikace v trase od napojení na ulici U Svatého Jana až ke stávajícímu parkovišti na pozemku 927/16 v k. ú. Velká Víska.

O. V.: Jde o udělení souhlasu k projektu „Sportovní centrum mládeže – II. etapa“. Je to iniciativa společnosti Tenisové centrum Zýka, s.r.o. Tato společnost by také měla onu „veřejně přístupnou pozemní komunikaci v trase od napojení na ulici U Svatého Jana až ke stávajícímu parkovišti“ vybudovat.

Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství