Neděle, 09. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Dovolená v redakci

Naposledy nás před dovolenou zastihnete v redakci v pátek 17. července. Další vydání Podbrdských novin vyjde ve čtvrtek 3. září a uzávěrka materiálů ke zveřejnění je ve čtvrtek 27. srpna. Redakce bude otevřená již od pondělí 17. srpna.

nas region

 

Podbrdské noviny ZDARMA!

Podbrdské noviny budou od září vycházet v rámci časopisu Náš REGION. Budou ve všech schránkách zdarma, a také si je budete moci vzít zdarma v stojanech umístěných na veřejných místech.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 13/2020
čec
12
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 13/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

starosta Jiří PeřinaPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 24. června. Informace k projednávaným bodům podal Podbrdským novinám starosta Jiří Peřina.

Výběrové řízení ušetřilo městu peníze

Rada města Hořovice schvaluje v souladu s § 28 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, snížení příspěvku na stravné žáků zřizovaných škol, a to u 1. základní školy Hořovice o částku ve výši 260.000 Kč a u 2. Základní školy Hořovice o částku ve výši 220.000 Kč. Dále pak rada města schvaluje navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov na Výsluní Hořovice, a to ve výši 300.000 Kč na opravu výtahu.

J.P.: Soutěží na provozování školní jídelny se nám povedlo ušetřit peníze, tyto peníze tedy můžeme použít jinde. Úspora se bude do budoucna násobit. Přesto, že zůstal stejný provozovatel, tak se nám povedlo ušetřit.

 

Přechod v Příbramské nebude

Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská – Příbramská“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň Rada města Hořovice schvaluje opakování této veřejné zakázky… J.P.: Tam se taky přihlásila pouze jedna firma, ale referenční cena byla 1,7 milionu korun a nabídka byla hodně přes 2 miliony korun. Letos to tedy realizovat nebudeme. Chtěli jsme, ale nemáme na to peníze.

Oprava kostela na náměstí

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 15.000 Kč, a to v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Města Hořovice v roce 2020, pro Římskokatolickou farnost Hořovice za účelem opravy kostela Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí.

J.P.: Jedná se o opravu špičky na věži kostela. Náklady budou samozřejmě podstatně vyšší, ale přispěli jsme aspoň touto částkou. Na věži chybí kříž, který je hotový, farnost ho musí zaplatit a proběhne jeho instalace. Do baňky kříže budeme k původním listinám přidávat i poselství budoucím generacím za naše město.

Dodavatel evakuačního rozhlasu

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. Základní škola Hořovice – Evakuační rozhlas“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče SAFE4U, spol. s r.o., Minská 546/15, 101 00 Praha 10, IČ: 023 05 518, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost SAFE4U, spol. s r.o., požaduje 1.183.807,- Kč bez DPH, tj. 1.432.406,47,- Kč vč. 21 % DPH.

J.P.: Je to poslední dluh vzhledem k vestavbě.

Dodavatel nosné konstrukce bazénu v ZŠ

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava nosné konstrukce u bazénu – Oprava ocelových sloupů“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče BM Construction, spol. s r.o., U klubu 1741/5, 143 00 Praha 4, IČ: 284 98 771, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost BM Construction, spol. s r.o., požaduje 1.870.888,38 Kč bez DPH, tj. 2.263.774,94 Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.

J.P.: Napodruhé se povedlo vysoutěžit dodavatele této akce.

Zasedání rady o prázdninách

Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 8. 7. 2020 a 22. 7. 2020 a 19. 8. 2020. Od 2. 9. 2020 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého týdne.                                 Marta ŠeVac

 

Aktualizováno Neděle, 12 Červenec 2020 14:41
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství