Pátek, 07. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Dovolená v redakci

Naposledy nás před dovolenou zastihnete v redakci v pátek 17. července. Další vydání Podbrdských novin vyjde ve čtvrtek 3. září a uzávěrka materiálů ke zveřejnění je ve čtvrtek 27. srpna. Redakce bude otevřená již od pondělí 17. srpna.

nas region

 

Podbrdské noviny ZDARMA!

Podbrdské noviny budou od září vycházet v rámci časopisu Náš REGION. Budou ve všech schránkách zdarma, a také si je budete moci vzít zdarma v stojanech umístěných na veřejných místech.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 12/2020
čen
19
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 12/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

ilustrační fotoVýstavba východního obchvatu se blíží

Na žádost společnosti PUDIS a.s. rada upravuje své usnesení ze dne 29. 4. 2020 a souhlasí s trvalým uložením přebytečné ornice, získané při výstavbě silnice II/114 – II/117, tj. Východního obchvatu, na pozemky p. č. 827/16, 837/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. Velká Víska a 2210/8 a 2210/10 v k. ú. Hořovice za splnění předpokladů popsaných v předkládací zprávě.

J.P.: Jedná se o inženýrskou a projekční kancelář, která řeší obchvat pro Středočeský kraj. Navýšili jsme výčet pozemků, na které je možno umístit ornici ze skrývky předpokládané stavby obchvatu.

 

V úterý 9. června proběhlo jednání na odboru dopravy Krajského úřadu Stř. kraje, za účasti Rada města Hořovice se konala ve středu 10. června. Informace Podbrdským novinám k projednávaným bodům podal starosta města Jiří Peřina.

Krajské správy a údržby silnic a také této inženýrské společnosti, kde se probíral aktuální stav této investiční akce, nabídli jsme pomoc při řešení problémů, kterých je už naštěstí opravdu minimum. Vydání stavebního povolení stavebním úřadem v Hořovicích už prakticky nic nebrání. Za město Hořovice jsem se zúčastnil já, pak předseda dopravní komise Jan Rogos a vedoucí stavebního úřadu David Grunt. Pravděpodobně do konce června by mělo být vydáno stavební povolení. 30. června je na městský úřad svoláno jednání s vlastníky pozemků, kde bude opět přítomen šéf stavebního úřadu, předseda dopravní komise a já. Přítomni budou i zástupci společnosti PUDIS a Krajské správy a údržby silnic. Společnost PUDIS účastníky seznámí se všemi možnostmi, zábory, cenami výkupů pozemků atd. Cílem je zodpovědět všechny dotazy vlastníků pozemků. Jakmile nabude právní moci stavební povolení, nechá KSÚS zpracovat tzv. realizační projekt, což by mohlo trvat přibližně 2 týdny a hned může začít soutěž na dodavatele stavby.

Pozemky od pozvaných majitelů ještě vykoupeny nejsou, ale vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak se výkupy mohou řešit v průběhu stavby. Předpokládáme, že pokud nenastanou nějaké komplikace, zejména s veřejnou zakázkou, stavba východního obchvatu Hořovic by mohla začít v příštím roce. Určité zpoždění v jednáních způsobil nouzový stav. Různá důležitá jednání nemohla kvůli nouzovému stavu probíhat. Investorem akce je Středočeský kraj.

Oprava nosné konstrukce bazénu

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava nosné konstrukce u bazénu – Oprava ocelových sloupů“.

J.P.: Opětovně jsme schválili zadávací dokumentaci a vypsali výběrové řízení na tuto akci. Předchozí řízení jsme museli zrušit, protože nikdo z uchazečů nesplnil jednu naši podmínku, kterou jsme nyní vypustili. Byli bychom rádi, kdyby se akci povedlo realizovat přes prázdniny, aby školy už od září mohly školní bazén v 1. ZŠ využívat.

Evakuační rozhlas v 2. ZŠ

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. Základní škola Hořovice – evakuační rozhlas“.

J.P.: Tato zakázka se týká budovy gymnázia, kde byla vybudována velice pěkná půdní vestavba. Avšak požadavkem hasičů bylo, aby ve všech místnostech školy vč. WC byly hlásiče evakuačního rozhlasu. Opět bychom byli rádi, pokud by se vše podařilo zrealizovat přes prázdniny. Šance je veliká. Akci platíme z městského rozpočtu.

Dotace na Hořovické kulturní léto

Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000 Kč na 4. ročník Hořovického kulturního léta 2020 ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematického zadání Podpora kultury, a zároveň tak s uzavřením příslušné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje.

J.P.: Dostali jsme dotaci, jsme za to moc rádi.

Nové koupelny pro Domov Na Vásluní

Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní, Hořovice uzavřel Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze tředočeského humanitárního fondu v rámci tematického zadání Sociální oblast na projekt: Vybavení koupelen toaletním a sprchovým madlem v částce 170.000,- Kč se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

J.P.: Další dotace je právě pro Domov Na Výsluní na vybavení koupelen. Předtím jsme dostali dotaci na rekonstrukci koupelen a také na manipulační zařízení pro klienty domova.

* O čem očekáváte, že bude diskuse na veřejném jednání zastupitelstva ve středu 17. června? Tyto noviny vycházejí právě v den jednání, tedy už v nich průběh zastupitelstva nemůžeme zachytit.

J.P.: Určitě bude diskuse okolo peněz pro Městskou policii, pak se bude probírat sběrný dvůr, jestli je to výhodné či ne na tom pozemku, kde je postavený. Vůbec, jestli měl vzniknout tam, kde je. Pak se bude diskutovat o tom, že končí skládka. Ovšem s tím nic neuděláme, budeme to muset akceptovat. A pak probíhá soutěž na svoz odpadu v Hořovicích. Doufáme, že se někdo přihlásí, určitě firma AVE. Byli bychom rádi, kdyby se přihlásil i kdokoliv další, ovšem nikdo nemá výhodu skládky ve Stašově, která patří právě firmě AVE. Kdokoliv jiný bude muset odpad vozit někam dál, a to se promítne i do ceny za svoz. Doprava je samozřejmě významnou složkou ceny.

BEZ KOMENTÁŘE

Koncert ZUŠ J. Slavíka v radnici

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínu 18. 6. 2020 od 14 do 17 hodin.

Úprava povrchu za Společenským domem

Rada města Hořovice souhlasí s realizaci zpevněné plochy s finálním povrchem ze zámkové dlažby za Společenským domem na pozemku p. č. 112/2 v k. ú. Hořovice, a to za budovou s východem z divadelního přísálí a bočního suterénu. Realizaci akce zajišťuje Městské kulturní centrum Hořovice a práce budou provedeny ve spolupráci s Městskou správnou bytového a nebytového fondu Hořovice. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství