Sobota, 11. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 11/2020
čen
04
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 11/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Plánek obchvatu Hořovic

Poslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 27. května. Informace k jednotlivým projednávaným bodům Podbrdským novinám podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Jednání o Východním obchvatu Hořovic

 

J.P.: Zástupci města Hořovice se v úterý 9. června zúčastní jednání na odboru výstavby Krajského úřadu Stř. kraje ohledně výstavby Východního obchvatu Hořovic. Jednání se rovněž zúčastní zástupci Správy a údržby silnic, za město se zúčastní předseda dopravní komise Ján Rogosa vedoucí stavebního úřadu Ing. David Grunt. Jedná se nám o to, aby se co nejdříve zahájila výstavba obchvatu. Budeme chtít vědět, jak by v tom mohl stavební úřad města nebo samospráva města pomoci. Zajímá nás současný stav přípravy výstavby.

Závěrečný účet města

Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Hořovice za rok 2019, včetně následné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

J.P.: Rada doporučí schválit zastupitelstvu (středa 17. 6. od 17 hodin) účetní závěrku města Hořovice sestavenou k 31. 12. 2019 a rovněž závěrečný účet města za rok 2019. Tehdy se ještě ekonomice a městu dařilo, tak výsledky jsou pozitivní. Rozpočet skončil 30 milionovým přebytkem, který byl zapojen většinou do oblasti investic v rozpočtu na rok 2020. Obávám se, že rok 2020 už tak úspěšný nebude… a vnímáme problémy i s rozpočtem na rok 2021.

Budeme schvalovat i rozpočtové opatření, kde se jeví jako kontroverzní vrácení peněz městské policii. Navrhujeme VRÁTIT MP na mzdy 500 tisíc korun, protože při schvalování rozpočtu byla částka 600 tisíc MP odejmuta. Budeme se muset zamyslet nad tím, jestli tu MP chceme zachovat tak, jak funguje nyní. Na městské policii již víc nyní ušetřit nejde. V rámci úspor jsme již museli jednoho strážníka propustit. Máme 11 strážníků, aby bylo možno zachovat nepřetržitý provoz, který je vázán na provoz kamerového systému. Pokud bychom nezajistili nepřetržitý provoz, byla by ohrožena udržitelnost dotace ve výši 1 milionu korun na pořízení kamerového systému. Tuto dotaci bychom museli vrátit. Peníze MP byly již odejmuty v rozpočtu na rok 2019 ve výši 1 milionu korun, na konci roku jsme jim museli vrátit 400 tisíc. Pro rok 2020 jsme jim zase ubrali 600 tisíc a musíme jim na MZDY vrátit 500 tisíc. Již jsme vypověděli dohody na noční sledování kamerového systému, mají ho strážníci v mobilech, strážníci nedostali peníze na výstroj a v roce 2020 nedostali a zřejmě ani nedostanou žádné odměny. Další odebírání peněz by bylo pro MP likvidační. Nepopiratelný fakt je, že pokud má policie fungovat v tomto rozsahu, tak není drahá ani ve srovnání s jinými městy stejné velikosti. Máme také veřejnoprávní smlouvy s jinými obcemi: Komárov, Tlustice, Záluží a Osek, které nám přispívají na fungování MP 550 tisíc korun ročně.

Pokud jim ty peníze MP nevrátíme, budeme muset dva strážníky propustit, dát jim 3 odstupné platy a vrátit dotaci na kamerový systém + penále. Pak nevím, kde je ta úspora…

O.V.: Příjmy z pokut nezapojujeme do výdajů na MP, protože nechceme, aby tam byla vazba mezi objemem vybraných pokut a existencí MP ve smyslu: „Když si na sebe vyděláte, tak vás nezrušíme.“ Je důležité spíš společnost vychovávat než ihned trestat. Takže policisté se nejprve snaží lidi poučit a domluvit jim a ne hned rozdávat pokuty.

J.P.: Dostávám děkovné maily na adresu městské policie, samozřejmě jsou lidé, kteří si ztěžují, ale pozitivní reakce převažují.

Konečně přechod Pražská - Příbramská

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská – Příbramská“…

O.V.: Konečně se dostáváme do fáze, kdy bychom měli vybudovat chodník a přechod pro chodce v riskantní (z hlediska bezpečnosti pro chodce) části Hořovic. Tento projekt vznikal velice obtížně a mnoho let. Řešila se všechna možná kritéria a předpisy, navíc do řízení vstoupil i Památkový ústav, protože chodník bude v rámci ochranného pásma zámecké zdi. Pokud se do výběrového řízení někdo přihlásí, mohl by se přechod během prázdnin vybudovat. Je to jedna ze staveb, s níž počítáme a peníze v rozpočtu na ni máme vyčleněné.

Oprava bazénu ve škole

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava nosné konstrukce u bazénu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o zrušení zadávacího řízení. Zároveň pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o vyloučení přihlášených účastníků a Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

O.V.: Tato záležitost se nám zkomplikovala. Zájemci nesplnili jednu naši podmínku, že firma musí mít kvalifikaci přímo i na statiku na stavby bazénů. To nesplňuje nikdo. Budeme muset výběrové řízení opakovat a tuto podmínku, která není rozhodující pro samotnou statiku, zrušit.

Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství