Pátek, 10. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 10/2020
Kvě
29
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 10/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

ilustrační fotoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 13. května. Informace k jednotlivým projednávaným bodům Podbrdským novinám podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Zvedací systém pro Domov Na Výsluní

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní, Hořovice – dodávka a montáž asistenčního zvedacího systému“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče ERILENS, s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 1.087.255, - Kč bez DPH, tj. 1.250.343, - Kč vč. 15 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Kupní smlouvy.

 

J.P.: Tato zakázka je z velké části krytá dotací. Toto zařízení slouží k manipulaci s tělesně handicapovanými seniory zejména při koupeli, kdy je potřeba klienta zvednout a přenést z vozíku do vany či sprchy a zpět. Zařízení bude stabilně namontováno.

Koupelny a WC udělá Teza

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Domov Na Výsluní, Hořovice – rekonstrukce WC a koupelen“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče TEZA, spol. s r.o., Jungmannova 156/2b, 268 01 Hořovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 1.077.492,04,- Kč bez DPH, tj. 1.303.765,37,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.

J.P.: Tentokrát se vítězem stala hořovická firma. Bude to více koupelen a WC a opět je investice kryta dotací od ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdo bude svážet odpad

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, zadávanou v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku na služby s názvem „Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky…

J.P.: Schválili jsme tuto zadávací dokumentaci z důvodu, že společnost AVE vypověděla smlouvu na svoz, protože končí skládkování na skládce Hrádek. Nadále se odpad z Hořovic bude vozit na skládku do Stašova. Smlouva byla vypovězena zejména z toho důvodu, že budeme muset nově platit poplatek za ukládání odpadu ve Stašově, což je 500,- Kč na tunu. Kvůli tomu se musí vysoutěžit. AVE nám nabízelo vyřešit tuto skutečnost dodatkem ke smlouvě, ale odborníci na soutěžní právo nám sdělili, že taktový postup by nebyl v souladu se zákonem. Soutěž bude vypsána a zveřejněna na 30 dnů. Pravděpodobně se do toho přihlásí i společnost AVE. Původní smlouva má tříměsíční výpovědní lhůtu, takže do konce července platí původní smlouva a od 1. srpna bychom už měli mít novou smlouvu.

Důležité je, že jsme zadávací dokumentaci nechali posoudit pracovní skupině zastupitelstva pro záležitosti skládky, dostali jsme několik připomínek, které jsme do dokumentace zapracovali.

Svoz odpadu na skládku Hrádek v Hořovicích končí k 31. květnu. Skládka je nadále pronajata firmě AVE, která by ji měla ve lhůtě dané zákonem zrekultivovat a pak ji hlídat.

Ještě je možnost, že by se výšková kóta, která byla stanovena pro skládku, dala navýšit o 8 metrů, čímž by se dala zvětšit kapacita skládky. Podle firmy AVE, pokud by s tím zastupitelstvo souhlasilo, má firma na toto navýšení vypracovanou a schválenou dokumentaci podle EIA, tedy je to v souladu s evropskými normami. Pokud by to zastupitelstvo odsouhlasilo, zvýšily by se městu příjmy cca o 30 milionů a nebylo by také třeba navyšovat občanům města poplatek za svoz odpadu. Je to na úvaze zastupitelů, zda by s tím souhlasili. Je to otázka financí. Nyní se zdá, že vůle k tomuto kroku ze strany zastupitelů není. Avšak je potřeba si uvědomit, že občané budou muset za odvoz komunálního odpadu od ledna 2021 platit víc. Doposud to bylo 500,- Kč za osobu a rok, od ledna 2021 to může být až 1000,- Kč za osobu a rok, což nám umožňuje zákon.

Samozřejmě zastupitelstvo zvýšení ceny pro občany může odmítnout, ale náklady půjdou na úkor městského rozpočtu. Už dnes za občany doplácí městský rozpočet ročně za odvoz komunálního a tříděného odpadu cca 6 milionů, tedy nikoliv za ukládání odpadu. Na likvidaci tříděného odpadu občané nepřispívají vůbec. Nyní je možnost ukládat různý odpad ve sběrném dvoře, za jeho uložení občané také neplatí nic. Tedy provoz sběrného dvora opět financuje město. Také tento různý odpad od občanů už nebude možné od 1. června vozit na skládku, ale pouze do sběrného dvora.

Hygienické zázemí ve Společenském domě

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava hygienického zázemí Společenského domu v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče GEMI GROUP, s.r.o., Nad malým mýtem 615/4, 147 00 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Cena veřejné zakázky činí částku ve výši 4.871.756, - Kč bez DPH, tj. 5.894.825, - Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.

J.P.: K realizaci dojde přes léto, návštěvníci podzimních akcí ve Společenském domě už budou moci využívat zrekonstruované sociální zařízení. Rekonstrukce poněkud omezí velikost baru.

* Bude Cibulový jarmark?

J.P.: Bude záležet na omezeních v souvislosti s koronavirem. Na Cibuláku je totiž účast mnohem větší než současných povolených 500 účastníků. Nicméně bude muset být o týden později, protože se zřejmě o prvním říjnovém víkendu budou konat krajské volby. Cibulový jarmark tedy bude pravděpodobně 2. víkend v říjnu, pokud to vůbec možné bude. Nicméně ze strany města to mají hořovičtí zahrádkáři povoleno v obou termínech. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství