Středa, 12. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Arcibiskup požehná v Osově nový oltář

kostel Narození sv. Jana Křtitele v OsověV neděli 30. srpna navštíví kostel Narození sv. Jana Křtitele v Osově pan kardinál Dominik Duka. Ten zde při slavnostní bohoslužbě požehná nový oltář zasvěcený sv. Prokopu, který kostelu věnoval P. Josef Jonáš. Mše začne v 17.00 hodin a po ní proběhne posezení s panem kardinálem v objektu staré školy.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 9/2020
Kvě
09
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 9/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

ilustrační fotoJednání rady města Hořovice se konalo ve středu 29. dubna. K jednotlivým projednávaným bodům informace Podbrdským novinám podal místostarosta Ondřej Vaculík.

 

Rekonstrukce WC ve Společenském domě

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava hygienického zázemí Společenského domu v Hořovicích“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky …

O.V.: Plánovaná akce, která obsahuje kompletní rekonstrukci zázemí Společenského domu, tedy rekonstrukci dámských i pánských záchodů v přízemí i v patře, by měla proběhnout během léta, aby podzimní plánované společenské akce už nic nenarušovalo a nové záchody už sloužily návštěvníkům. Dámské záchody budou při tom zvětšeny na úkor baru. Na tyto práce se počítá s finančními náklady asi kolem pěti milionů. Ovšem jde zatím o první etapu rekonstrukce. Ta druhá obnáší vybudování nového barového zázemí zhruba v prostorách bývalé hospody a přemístění šatny naopak do foyeru tam, kde šatna bývala, tedy místo současného baru. Náklady na tuto druhou etapu činí asi přibližně rovněž pět milionů, a na to město nyní nemá peníze.

Školní stravování

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru podané nabídky uchazeče Školní jídelna Hořovice, s.r.o., se sídlem Komenského 1245/7, 268 01 Hořovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena účastníka za uvedenou veřejnou zakázku činí v souladu se zadávací dokumentací 39.942,50,- Kč za jeden stravovací den. Rada města následně pověřuje starostu města Dr. Ing. Jiřího Peřinu podpisu příslušné smlouvy o zajišťování školního stravování a stravování zaměstnanců za Město Hořovice. Rada rovněž pověřuje k podpisu této smlouvy ředitele zúčastněných příspěvkových organizací města, a to Mgr. Radka Šumeru za 1. Základní školu Hořovice a Mgr. Jiřího Vavřičku za 2. Základní školu Hořovice. Účastníkem této vícestranné smlouvy je rovněž Gymnázium Václava Hraběte Hořovice zastoupené ředitelem PhDr. Jiřím Vlčkem.

O.V.: Do této veřejné obchodní soutěže se k našemu překvapení přihlásil pouze jediný uchazeč, a to současný provozovatel školní kuchyně a jídelny – Školní jídelna, s.r.o., která nyní poskytla výhodnější, tedy nižší cenu za obědy. Školní stravování je u nás na dobré úrovni, strávníci si na jídlo nijak nestěžují, spíše naopak, a tak jsme rádi, že Školní jídelna, s.r.o., bude vařit i nadále.

Rada souhlasí s trvalým uložením přebytečné ornice, získané při výstavbě silnice II/114 – II/117, tj. Východního obchvatu, na pozemky p. č. 837/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. Velká Víska za splnění předpokladů popsaných v předkládací zprávě a nesouhlasí s uložením ornice na pozemku p. č. 927/19 v k. ú. Velká Víska, kdy je na tomto pozemku umístěno oplocené kynologické cvičiště.

O.V.: Stavebníka, kterým je Středočeský kraj, zastupuje společnost PUDIS, a.s., která práce organizuje. Znamená to tedy, že příprava stavby obchvatu se dostává do závěrečné fáze. Doufáme, že samotnou realizaci stavby už nic nezastaví a zahájení stavby se dočkáme ještě letos.

Příspěvek na stravování v MŠ

Rada města Hořovice souhlasí se zapojením Městské mateřské školy v Hořovicích do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem s názvem Obědy do škol ve Středočeském kraji III.

O.V.: Příjemcem dotace Evropské unie v rámci jejího Operačního programu potravinové a materiální pomoci je Středočeský kraj, který tímto podporuje své partnery projektu, v našem případě Městskou mateřskou školu Hořovice. Je to příspěvek na stravování.

Zametací vůz pro MSBNF

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zametací vůz pro MSBNF“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HANES, sr.o., jehož tímto vybírá jako dodavatele zametacího vozu. Nabídková cena za vůz činí 3.322.000, - Kč.

Do této obchodní soutěže se přihlásili tři uchazeči, HANES, s.r.o. byl nejlevnější a zároveň i schopný dodat vůz dříve než uchazeči ostatní, konkrétně do 55 dnů. S tímto zametacím vozem mají dobré zkušenosti např. Zdice, kde jim úspěšně slouží už osmým rokem. Tím by od pololetí úklid města převzaly po AVE, a s., naše Technické služby, tedy uklízeli bychom si komunikace sami, jak potřebujeme. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství