Středa, 05. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Dovolená v redakci

Naposledy nás před dovolenou zastihnete v redakci v pátek 17. července. Další vydání Podbrdských novin vyjde ve čtvrtek 3. září a uzávěrka materiálů ke zveřejnění je ve čtvrtek 27. srpna. Redakce bude otevřená již od pondělí 17. srpna.

nas region

 

Podbrdské noviny ZDARMA!

Podbrdské noviny budou od září vycházet v rámci časopisu Náš REGION. Budou ve všech schránkách zdarma, a také si je budete moci vzít zdarma v stojanech umístěných na veřejných místech.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 5/2020
Bře
13
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 5/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Poslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 4. března. Informace k projednávaným bodům podal, a také na několik dotazů odpověděl místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík.

 

Debata kolem změny územního plánu

Na jednání zastupitelstva, které se konalo rovněž ve středu 4. března, se rozvinula debata kolem požadavku Nemocnice Hořovice na výjimku z regulativů územního plánu. Co bylo předmětem této debaty, nám přiblížil místostarosta Ondřej Vaculík:

NH Hospital požádala o výjimku z regulativu územního plánu, který v té oblasti stanovuje nejvyšší počet nadzemních podlaží na pět. Nemocnice potřebuje postavit ještě 6. podlaží vzhledem k probíhajícím dostavbám, modernizacím a rekonstrukcím. Výjimka z regulativu územního plánu by se vztahovala pouze na nemocnici, nikoliv na cokoliv dalšího, co se v této lokalitě staví nebo bude stavět. Kolem této žádosti se rozpoutala zdlouhavá diskuse, až se zdálo, že kolem žádosti panuje nějaká velká nespokojenost. Nevím přesně, ale myslím, že to byl zastupitel JUDr. Ortman, který zdůraznil, že se jedná o celospolečenský zájem, účel nemocnice je nezpochybnitelný. Pro udělení výjimky a úpravu regulativu v případě nemocnice nakonec zvedli ruku, až na jednoho zastupitele, všichni.

Rekonstrukce v 2. základní škole

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce 2 učeben a kabinetu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK.ELEKTRO, s.r.o., Osek 124, 267 62 Komárov, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou zakázku činí 476.500, - Kč bez DPH, tj. 576.565, - Kč vč. 21 % DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace 2. Základní škola Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičku k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.

O.V.: Jedná se o společnou budovu 2. ZŠ a gymnázia, kde dochází k tomu, že se pozvolna všechny učebny rekonstruují a modernizují. Ředitel školy se snaží, aby každý rok byly některé učebny modernizovány. Škola sice zvenku vypadá omšele, ale uvnitř se prostředí neustále zlepšuje. Společně s vestavbou se z interiéru budovy stává moc hezké a moderní prostředí. Do oprav město investuje nájemné, které za gymnázium městu odvádí Středočeský kraj. Je to cca půl milionu korun ročně.

Zadržování vody ve městě

Rada města Hořovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace. Dále schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.

O.V.:Je to živé téma, jedná se o zadržování vody v krajině v souvislosti s klimatickými změnami. Týká se to v našem případě přímo města, a k potřebným opatřením povede tento projekt.

Nová kogenerační jednotka v bazénu

Rada souhlasí s umístěním kogenerační jednotky do prostor kotelny krytého plaveckého bazénu v Hořovicích, s umístěním akumulační nádrže a trafostanice vně budovy, dle předložené situace, na pozemku p. č. 2212/4 v k. ú. Hořovice a s vedením kabelové trasy VN po pozemcích p. č. 2109/1, 2110/7, 2112/1, 2112/4, 2112/12 a 2112/17 (příjezdová cesta od sv. Jana), vše v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli.

O.V.: Vytápění krytého bazénu spadá do působnosti Hořovické teplárenské, která spolupracuje s poddodavatelem, který přišel s návrhem na umístění kogenerační jednotky. Ona tam kogenerační jednotka byla, ale neosvědčila se, byla zastaralá. Poddodavatel by si zde vyrobil energii, přitom by vznikalo teplo, které by mohlo přitápět vodu ve venkovním bazénu. Je to záležitost Hořovické teplárenské a Městského sportovního centra. Rada pouze souhlasila s tím, že se to může realizovat, město se na tom finančně nijak nepodílí.

Bezpečnostní rada města Hořovice

O.V.: Ve středu 4. března svolal starosta bezpečnostní radu města, které se účastnili zástupci všech složek, jako jsou hasiči, Městská policie, Policie ČR, koordinátorka pro krizové situace Lenka Redrová atd., ředitel nemocnice se sice omluvil, ale v kontaktu s nemocnicí je místostarostka Jana Šrámková. Bezpečnostní rada se zabývala možnou nákazou koronavirem na území města, případnou karanténou města, uzávěrkou příjezdových cest, zásobováním, čerpáním zásob z hmotných rezerv atd. Nastínily se možnosti, co by se stalo, kdyby město muselo být uzavřené. Zajímavé bylo, že jsme si neměli podávat ruce… Na druhé straně profesor Pirk někde řekl, že by bylo nejlepší, kdyby koronavirus normálně prošel, jako každá jiná chřipka, protože nenadělá víc škod jako chřipka a lidé by vůči koronaviru pak byli odolnější. Tak nevím, uvidíme.

Hasiči např. řekli, že mají metodické pokyny a jsou schopni zvládat situace spojené s případným uzavřením města. Hasiči se musí chránit, aby v případě potřeby z nich nebyla třeba třetina nemocná, ale byli v plné pohotovosti. Město stejně nejde hermeticky uzavřít, zásobování by muselo fungovat normálně.

Projevila se hrozba koronaviru nějak na chodu úřadu?

O.V.: Provoz omezen není, akorát paní uklízečka pořád vytírá a k dispozici má nějakou dezinfekci. Důsledně si myjeme ruce. Žádné ochranné pomůcky, jako roušky a respirátory, ani osobní desinfekci nemáme. Snad to ani není třeba.

Sběrný dvůr

O.V.: Potěšily nás výsledky měření maximální hladiny hluku. Je to velmi sofistikovaný dokument, laik tomu těžko rozumí, ale vyplývá z něho, že hluková zátěž nepřekračuje normy, akorát s výjimkou křovinořezu a motorové pily, které smí být denně v provozu jenom po omezenou dobu, asi dvou hodin. To nám vůbec nevadí, protože s křovinořezem se v areálu bude pracovat tak asi celkem tři hodiny za celou sezónu na okolních zelených plochách.

Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství