Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 4/2020
Bře
04
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 4/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Ondřej VaculíkPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 19. února. Informace k projednávaným bodům podali Podbrdským novinám starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

 

Rozdělení dotací

Rada města Hořovice souhlasí s návrhy Hodnotících komisí pro rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.

J.P.: Na granty byly vyčleněny 2 miliony 300 tisíc korun. Komise rozdělila přesně 2 miliony. Byla snaha uspokojit co největší počet žadatelů, ve většině případů se dotace oproti žádosti krátila. V sociální oblasti byl rozdělen 1 milión korun. Návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu, ale vzhledem k tomu, že rada neudělala žádné změny oproti návrhům komise, tak by ho zastupitelé mohli schválit.

Veřejné jednání zastupitelstva

Rada města souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 4. března 2020 od 17.00 hodin.

J.P.: Zastupitelstvo bude 4. března schvalovat také 1. rozpočtové opatření k rozpočtu na r. 2020. Získali jsme na základě smlouvy o skládkování s firmou AVE 20 milionů korun, což je zhruba o 9 milionů více, než jsme původně v rozpočtu počítali.

K tomu malé vysvětlení: Na konci roku 2018 rada schválila dodatek ke smlouvě s firmou AVE, povolující rozšíření skládky o 4. konečnou etapu. Tento krok byl těžce kritizován opozicí, proběhla petice atd. Pokud bychom tento dodatek nebyli schválili, tak těch 20 milionů město nemá, skládka by už byla skončila. Navíc by provozovatel skládku předal městu, které by se o ni muselo postarat, což by bylo přineslo spoustu potíží včetně mnohamiliónových nákladů. Navíc město nemá na provozování skládky licenci v souladu se stávající legislativou. Další, ovšem zcela jinou otázkou je nyní řešený problém poplatků za tzv. konstrukční prvky.

Poplatky za konstrukční prvky ve skládce, které by firma AVE měla proplatit městu jako odpad, protože podle našeho názoru ne všechno, co vykazovala jako konstrukční materiál pro provoz skládky, byl skutečně konstrukční materiál. Město podalo podnět k prošetření Krajskému úřadu, ten naši výzvu zamítl. Město se proti zamítnutí odvolalo a doplnilo podklady. Odvolání bude řešit MŽP, které nemá pro vyřízení tohoto odvolání žádnou lhůtu. Lze očekávat řízení i na několik let s nejistým výsledkem.

Stravování žáků a zaměstnanců škol

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v nadlimitním režimu, na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021“….

J.P.: K 30. 6. končí smluvní vztah s paní Koželuhovou ohledně provozu školní jídelny na 1. základní škole, takže město vypsalo veřejnou soutěž na provoz školní jídelny. Páni ředitelé všech tří škol se shodli, že bude vhodné vypsat veřejnou soutěž. Přihlásit se může kdokoliv. Od 1. července by měl být uzavřen nový smluvní vztah. Zajištění provozu školní jídelny vlastními zaměstnanci si 1. ZŠ neumí představit.

Zmocněnec pro partnerství

Rada města Hořovice zřizuje pozici zmocněnce pro partnerství v rámci mezinárodní spolupráce, a do této pozice ustanovuje pana Prof. Petra Druláka. Jedná se o čestnou funkci bez nároku na odměnu.

J.P.: Pan Prof. Drulák projevil přání pracovat ve prospěch města a využít své kontakty a znalosti, dříve vykonával funkci náměstka ministra zahraničních věcí, velvyslance ČR v Paříži. Domníváme se, že je to kvalifikovaný člověk, jazykově vybavený. Teď se nám partnerství začínají slibně rozvíjet, potřebovali jsme někoho, kdo by toto zastřešoval organizačně a vztahově. Kdykoliv jsem ochoten mu pomoci.

Rekonstrukce Žižkova

Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV, s.r.o. (společnost zpracovala předchozí stupně PD), za cenu 430.760 Kč vč. 21 % DPH dokumentaci pro stavební povolení na stavební akci rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů v lokalitě Žižkov v Hořovicích, vymezené ulicemi Žižkova, Nerudova, Úzká, Dlouhá, Na Vršku, Na Schůdkách, Herainova a Cvočkařská. Předložit návrh smlouvy o dílo. Dále rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Chalupa GGS s.r.o., za cenu 297.660 Kč vč. 21 % DPH, podrobný hydrogeologický průzkumu v lokalitě Žižkov, nutný k přípravě projektové dokumentace. Objednat hydrogeologický průzkum.

O.V.: Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí na Žižkově. Letos mají být dopracované všechny projekty pro stavební povolení i prováděcí, a v příštím roce by měly Vodovody a kanalizace provést rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí. Pro VaK je to investiční záležitost za cca 14 milionů. Letos by měly být hotovy přeložky elektrorozvodů, což dělá ČEZ Distribuce. Napřesrok by se měla alespoň zahájit rekonstrukce samotných komunikací, tedy vozovky s chodníky. To bude investice města.

Bytový dům u Hoffmanů

Na základě žádosti ze dne 10. 2. 2020 a vzhledem k přehodnocení záměrů společnosti SPV U Hoffmanů s.r.o., kdy nedojde k zástavbě pozemku sousedícího s plánovaným Bytovým domem U Hoffmanů, rada revokuje své nesouhlasné stanovisko ze dne 21. 8. 2019 a souhlasí s výstavbou Bytového domu U Hoffmanů, konkrétně s navrženou výškou budovy.

O.V.: Tuto společnost jako jednatel zastupuje MVDr. Tomáš Tink. Dům má mít pět nadzemních podlaží. Zdálo se, že je to příliš vysoké pro tuto oblast, proto rada původně se záměrem nesouhlasila. Mezi domy u Hoffmanů a ve Fůgnerově ulici měl být postaven ještě jeden dům. Dr. Tink od tohoto záměru upustil, dům se tam stavět nebude. Přislíbil, že místo domu tam bude zeleň, parkoviště a volná plocha. Vzhledem k těmto okolnostem rada svůj postoj přehodnotila, změnila. Marta ŠeVac

 

Aktualizováno Středa, 04 Březen 2020 13:34
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství