Neděle, 05. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obrázek, který pomáhá

langJak můžete využít aktivovaný obrázek v Podbrdských novinách? Obrázek je vždy po dobu dvou týdnů aktivován systémem Lang technologies. Stačí, když si čtenář na obrázek položí ruku nebo jinou část těla, případně si na něj sedne a může přijímat harmonizující informace, jak dlouho chce. Tělo si samo řídí příjem energie. Aktivovaný obrázek můžete také přikládat na nemocný orgán. Produkty a osobní stimulátory Lang technologie pomáhají při bolestech, únavě, psychických problémech, cukrovce a mnoha dalších onemocněních.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 3/2020
úno
17
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 3/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

starosta Jiří PeřinaPoslední jednání rady města Hořovice se uskutečnilo ve středu 5. února. Informace k jednotlivým projednávaným bodům Podbrdským novinám podal starosta Hořovic Jiří Peřina.

 

Sběrný dvůr mezi bytovkami a nemocnicí?

Nejprve jsme se ale dotkli nařčení od některých věčně kritizujících občanů, že Sběrný dvůr měl být umístěn na pozemku mezi bytovkami a nemocnicí, kde se nyní budují byty, a že město bude zbytečně platit nájem za pozemek, na němž je nyní vybudovaný nový Sběrný dvůr.

Od starosty jsme se dověděli, že by nespokojenými občany navrhované umístění pravděpodobně neschválily ani příslušné orgány státní správy. Sběrný dvůr nemůže být v bezprostřední blízkosti obytných domů a už vůbec ne v blízkosti nemocnice. Jiný vhodnější pozemek pro zřízení Sběrného dvora v Hořovicích není. Pokud o vhodnějším pozemku kritikové věděli, proč to nenavrhli vedení města předtím, než se Sběrný dvůr začal budovat? Proč s touto teorií přišli až ve chvíli, kdy už Sběrný dvůr k všeobecné spokojenosti občanů funguje?

Úprava parkoviště v Pražské ulici

J.P.: Máme v plánu zrekonstruovat povrch parkoviště. Jediná cesta je, že si rekonstrukci u nás objedná vlastník pozemku firma Merkur. Firma nám dala objednávku pro Technické služby, aby provedly úpravu povrchu. Spodní část by měla být ze zatravňovacích dlaždic. Navíc nám firma Merkur chce pronajmout i parkoviště nad Unimarketem, které je rovněž ve velmi špatném stavu. Tam by se musel udělat živičný povrch. Práce by měly započít letos, ale na etapy, nemůžeme parkoviště uzavřít najednou celé.

Auto zůstane dál městu

Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným převodem osobního automobilu značky Škoda Fabia combi z majetku Města Hořovice na příspěvkovou organizaci Městské kulturní centrum Hořovice.

J.P.: Auto tedy bude dál používáno ve městě, přesto, že dnes přebíráme od NH Hospital dar ve formě auta, které věnovala naší Městské policii. Hodnota daru je cca 370 tisíc. Moc za to děkujeme. Co se týká starého auta od MP, pokud bychom ho odevzdali na zápočet při koupi nového auta, tak zápočet by činil 60.000,- Kč. Užitná hodnota pro MKC bude ovšem vyšší, je to kombík. MKC bude muset vyřadit tranzita, který je prakticky nefunkční. Místo něj tedy bude MKC používat zmíněnou škodovku.

Vyšší odměny pro zastupitele

Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 338/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kdy tato informace bude rovněž poskytnuta na vědomí na následující jednání Zastupitelstva města Hořovice.

J.P.: Vzali jsme toto na vědomí, pro tento rok navrhujeme zachovat odměnu ve stejné výši jako vloni, i když se už mnoho let neměnila. Uvažujeme, že v rozpočtu na rok 2021 nějaké navýšení navrhneme. Bude to samozřejmě záležet na možnostech rozpočtu. I v porovnání s okolními městy a obcemi, které jsou mnohem menší, dostávají naši zastupitelé a radní menší odměnu. V letošním rozpočtu ovšem peníze na navýšení zařazené nemáme.

Několik veřejných zakázek

1. Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce 2 učeben a kabinetu“….

2. - „Dodávka HW s příslušenstvím – tablety pro žáky 1. ZŠ Hořovice“….

3. - „Vybudování multimediální chemické laboratoře a jazykové laboratoře a také vybudování ICT infrastruktury v 1. pavilonu 1. základní školy Hořovice“

3. - Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci 1. základní škola Hořovice s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č.: 7/2019 - Přírodní zahrady), a to na realizaci akce „Učíme se v přírodě při ZŠ Hořovice“.

J.P.: Rekonstrukce učeben v 2. ZŠ, to je vlastně budova gymnázia. Kraj navýšil nájem, který platí městu, a my tyto peníze pravidelně investujeme do budovy.

1. ZŠ začala ve velké míře využívat dotace, např. na tablety pro žáky a druhou akcí je vybudování multimediální chemické laboratoře a jazykové laboratoře. Další dotace, kterou 1. ZŠ hodlá využít, je na zřízení přírodních zahrad. Peníze přijdou ze Státního fondu ŽP. Realizace všech těchto akcí z 99% proběhne přes letní prázdniny.

Zaznamenala Marta ŠeVac

 

Aktualizováno Pondělí, 17 Únor 2020 15:24
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství