Neděle, 05. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obrázek, který pomáhá

langJak můžete využít aktivovaný obrázek v Podbrdských novinách? Obrázek je vždy po dobu dvou týdnů aktivován systémem Lang technologies. Stačí, když si čtenář na obrázek položí ruku nebo jinou část těla, případně si na něj sedne a může přijímat harmonizující informace, jak dlouho chce. Tělo si samo řídí příjem energie. Aktivovaný obrázek můžete také přikládat na nemocný orgán. Produkty a osobní stimulátory Lang technologie pomáhají při bolestech, únavě, psychických problémech, cukrovce a mnoha dalších onemocněních.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 2/2020
úno
01
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 2/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Domov Na výsluníPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 22. ledna. Informace Podbrdským novinám k projednávaným bodům podal starosta Jiří Peřina.

Dotace pro Domov Na výsluní

Rada schvaluje PO Domov Na výsluní podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“, oblast podpory „Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby“, na vybavení koupelen toaletním a sprchovým madlem. Domov žádá o dotaci ve vši 170.000 Kč.

 

J.P.: Pokud tyto peníze Domov Na výsluní dostane, poslouží mu na vybavení koupelen pro větší bezpečnost klientů.

Město má městského architekta

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Architekt města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Loca Plan s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Odměna za výkon funkce městského architekta činí 600,- Kč/1 hod. bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné příkazní smlouvy.

J.P.: Hořovice tedy tím pádem mají městského architekta. Některé strany měly tento záměr i ve volebním programu, např. ODS. Takže tímto krokem vycházíme vstříc i opozici.

Vodní plochu nelze pronajmout

Rada města Hořovice nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2106/3 – vodní plocha, v k. ú. Hořovice Českému rybářskému svazu MO Hořovice, IČ: 18601481, se sídlem Anýžova 486, 268 01 Hořovice.

J.P.: Jedná se o vodní plochu v areálu akvaparku, která je primárně hasební vodou pro potřeby krizového řízení, navíc Městské sportovní centrum počítá v blízké budoucnosti vedle této vodní plochy vybudovat workoutové a dětské hřiště. Jakýkoliv další nájemní vztah by tedy z výše uvedených důvodů situaci zbytečně zkomplikoval.

Rozdíl skoro 3 miliony za pozemek MŠ

Rada města Hořovice bere na vědomí informaci Národního institutu pro další vzdělávání, nově od 1. 1. 2020 název Národní pedagogický institut České republiky, o zpracování revizního znaleckého posudku ve věci převodu pozemků v areálu MŠ Větrná, který stanovuje kupní cenu pozemků na částku 7.716.640 Kč a ukládá Odboru vnitřních věcí a právnímu prověřit rozdíl ve výši 2.930.710 Kč mezi původním a revizním posudkem.

J.P.: To je negativní záležitost, protože po hodně dlouhé době, kdy jsme je marně žádali o odpověď, se nám ozval NIDV, který se nyní jmenuje jinak, a odpověď nás nepotěšila. Protože za pozemky v areálu MŠ Větrná chtějí téměř o 3 miliony víc, než byl původní odhad. Rada to vzala na vědomí a chceme, aby odbor právní zjistil, v čem tak velký rozdíl spočívá. NIDV vyhotovil revizní posudek na ten náš posudek a ten jejich je o 3 miliony vyšší. Chceme vědět, za co budeme platit. Tedy chceme zdůvodnění, že budeme platit reálnou cenu.

Odpověď nás nepotěšila, když navíc na mé maily velmi dlouho nikdo nereagoval. Školka už potřebuje investice, ale my se nemůžeme o ni starat, dokud není naše, NIDV do školky investovat nechce.

Cyklostezka Hořovice - Kotopeky

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na akci „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ mezi Městem Hořovice a Obcí Kotopeky v předloženém znění, z důvodu splnění požadavku ze strany dotačního orgánu SFDI v rámci poskytnutí datace na realizaci předmětné cyklostezky.

Rada města pověřuje starostu města k podpisu této Smlouvy o spolupráci.

J.P.: Uzavření smlouvy bylo jednou z podmínek přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Konečně bychom měli dostat peníze na stavbu cyklostezky. Kotopeky mají svou část hotovou, u nás se to zkomplikovalo mostem, který byl podle SFDI příliš drahý, takže jsme původně dotaci nedostali, navíc ještě musíme dořešit výkupy některých pozemků. Město bude investorem.

Na radnici zavlaje tibetská vlajka

Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2020 na budově radnice.

J.P.: Děláme to každý rok a rada schválila tento akt jednomyslně.

Místní poplatky za odvoz odpadu, psi, zábor pozemků, parkovné…

J.P.: Nová vyhláška o poplatcích byla schválena na posledním veřejném jednání zastupitelstva v prosinci. Nezvyšujeme žádné poplatky, kromě poplatku za vyhrazené parkovací místo, ten se zvýší o 100,- Kč za rok. Residenční karty mají stejnou cenu a poplatek za parkování přes parkovací automaty zůstává taky stejný.

Vodné a stočné

J.P.: Je tam mírné navýšení cca o 2%, ale v konečném důsledku, vzhledem ke snížení daně z přidané hodnoty na vodu, která začne platit od dubna, by mohlo dojít k zlevnění.

Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství