Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 1/2020
Led
22
2020
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 1/2020
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Ondřej VaculíkPrvní jednání rady města Hořovice v novém roce 2020 se konalo ve středu 8. ledna. Informace k projednávaným bodům redakci PN podal místostarosta Ondřej Vaculík.

Příprava na krizové situace

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Hořovice a HZS Středočeského kraje. Předmětem výpůjčky je topidlo MASTER BV170E a příslušenství pro vytápění evakuačních prostor. Tyto předměty budou uloženy na stanici HZS v Hořovicích a budou sloužit pro potřeby Krizového štábu ORP Hořovice.

 

O. V.: Zde jde o využití financí, daných krizovým zákonem, podle nějž „obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace. Hořovice takto vyčlenily 50 tisíc a Bezpečnostní rada odsouhlasila, aby za ně bylo pořízeno topidlo MASTER BV170E a další příslušenství pro vytápění evakuačních prostor. Zařízení bude uloženo na stanici HZS a hasiči budou provádět i pravidelnou údržbu.

Vyřešení dopravní situace v některých ulicích

Rada souhlasí se stanoviskem vydaným Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, týkající se dopravní úpravy zákazu zastavení a stání na místních komunikacích ulic Buková, Milinovského, Komenského a Vísecké náměstí. Po vydání stanovení místní úpravy silničního provozu objednat instalaci tohoto dopravního značení.

O. V.: V této lokalitě konečně dojde k jednoznačnému vyřešení dopravní situace, zejména nesprávně parkujících aut, bránících průjezdu. Požadavek na řešení byl vícekrát vysloven nejen naší Městskou policií, která v okolí Víseckého náměstí často zasahuje, ale také místními občany a lidmi, kteří tyto komunikace využívají jako průjezdné.  

Trámy nebudou obloženy

Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde ke snížení ceny za stavební práce, prováděné společností DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané „Vestavba do půdy hlavní budovy 2. základní školy Hořovice“ o 43.052,86 Kč vč. 21 % DPH na celkových 39.268.674,38 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.

O. V.: Součástí interiéru vestavěných učeben se staly i docela impozantní dřevěné prvky a trámy krovu budovy školy. Z požárních důvodů měly být obloženy nehořlavým sádrokartonem, čímž by došlo k jejich zakrytí a snížení architektonické úrovně vestavby. „Hasiči“ nakonec přistoupili na řešení protipožárními nátěry, nástřiky, které jsou i levnější. A to onen dodatek zohledňuje.

Dotace pro Hořovické kulturní léto

Rada města Hořovice uděluje Městskému kulturní centrum Hořovice souhlas s podáním žádostí o dotace ze Středočeských fondů na rok 2020, a to z Fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Podpora kultury, na akci „Hořovické kulturní léto 2020“ ve výši 100.000, - Kč a z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof, tematické zadání Podpora hejtmana – oblast kultury, na akci „Hořovice Václava Hraběte 2020“ ve výši 100.000, - Kč

O. V.: Hořovické kulturní léto se již stalo tradiční a úspěšnou akcí. MKC je pořádá i letos, a proto stejně jako v minulém roce žádá o dotaci ze Středočeských fondů. Na Hořovickém kulturním létě se úspěšně představují regionální kapely a soubory, které právě o prázdninách mají čas na hraní, a přijíždí za nimi do Hořovic nemálo jejich příznivců ze širšího okolí. Podobně i bienále – festival spojený s literární soutěží Hořovice Václava Hraběte je tradiční akcí a letošní ročník 2020 byl již vyhlášen.

Zateplení Domova Na Výsluní

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“", oblast podpory „Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby“, na zateplení stropu 4.NP Domova. Domov žádá o dotaci ve výši 200.000,- Kč.

O. V.: Obě budovy Domova Na výsluní slouží seniorům už dvacet let. V té době normy na tepelné izolace budov byly daleko mírnější a ceny za tepelnou energii také. Nyní jde nejen o úspory energie na vytápění, ale též o opatření proti plísni na částech konstrukce stropu, které promrzají.

Plán schůzí zastupitelstva pro rok 2020

O.V.: Předběžný plán konání schůzí zastupitelstva: 4. března, 3. června, 2. září a 30. listopadu 2020. V případě potřeby může být svoláno zastupitelstvo i v nějakém dalším (vloženém) termínu. – mšv -

 

Aktualizováno Středa, 22 Leden 2020 15:59
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství