Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 21/2019
Lis
19
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 21/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

ilustrační fotoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 30. října. Informace k projednávaným bodům a k dění ve městě podal Podbrdským novinám starosta Jiří Peřina.

Přechod v Tyršově ulici

J.P.: Přechod měl být hotov do konce října, také by byl, kdyby Dopravní inspektorát Policie ČR nevznesl další požadavek nad rámec projektu, i když tento projekt Policie ČR odsouhlasila. Nyní požaduje umístění zábradlí, které bude na konci cesty, vedoucí z nádraží naproti mostu k Lidovému domu tak, aby lidi byli nuceni chodit přes nový přechod. Pokud to neuděláme, policie nám nepovolí přechod užívat. Ještě chybí namalovat vodorovné dopravní značení, tedy zebru, a umístit dvě dopravní značky označující přechod. Lampy už jsou zapojeny a svítí. Zábradlí je ve výrobě, a věřím, že do poloviny listopadu bude vše hotovo.

 

Autobus počká na vlak o něco déle

Rada souhlasí s návrhem nového jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice, předložené společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. s platností od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020. Proti stávajícímu jízdnímu řádu dojde k následujícím změnám. Spoj č. 27 – stávající odjezd od žel. stanice v 15:05 hod. bude odjíždět v 15:10 hod., spoj č. 33 - stávající odjezd od žel. stanice v 16:12 hod., bude odjíždět v 16:15 hod. a spoj. č. 34 - stávající odjezd od nemocnice v 15:22 hod., bude odjíždět v 15:25 hod.

J.P.: Nemělo by docházet ke kolizi s vlakovými spoji, to byl náš hlavní požadavek při úpravě jízdního řádu. Ovšem, pokud bude mít vlak zpoždění, tak s tím nic neuděláme. Rozsah spojů MHD zůstává stejný. Už i tak je to velký benefit - MHD zdarma. Zdaleka tuto výhodu nemá každé město. Základní městské lokality – centrum, vlakové nádraží, autobusové nádraží, nemocnice - jsou dostatečně propojeny. Náklady na MHD ze strany města budou zvýšeny jenom o inflaci, takže to bude něco kolem milionu a sto tisíc korun za rok.

Cyklisté v protisměru

Rada se seznámila se žádostí týkající se povolení vjezdu cyklistů v protisměru do jednosměrné ulice U Nádraží a vyjádřila nesouhlas s tímto záměrem, neboť cyklisté projíždějící městem mohou využít stávajících cyklotras ve městě, které jsou z velké části vedeny mimo nejvíce dopravně zatížené ulice.

J.P.: Na základě odborného stanoviska odboru technického a dopravního jsme tuto žádost nemohli odsouhlasit. I kdybychom ji odsouhlasili, tak by ji zamítl Dopravní inspektorát Policie ČR. Odbor to nepovažuje za bezpečné pro cyklisty, a dokonce žádost konzultoval i s policií, a ta by také nedala souhlas. Je logické, že kdyby vjel cyklista do protisměru, kde by ho řidič auta nečekal, mohlo by snadno dojít ke kolizím. Byla by to nezvyklá situace, zatím jsem se s takovou úpravou nikde nesetkal. Jednoznačně by to byla velmi nebezpečná situace pro cyklisty i řidiče. Jsou i jiné možnosti, jak se dá na kole projet méně rušnými ulicemi města, aby se cyklisté vyhnuli značnému provozu. Nemusí jezdit Tyršovou ulicí, ale mohou jet po druhé straně potoka. Pokud přijedou od Kotopek, mohou se dát doleva na most, jet podél potoka po pravém břehu ke sportovní hale a ke Spol. domu, následně až k ulici Hynka Šlosara, pak mohou pokračovat a napojit se na oseckou cyklostezku. S tímto požadavkem přišli manželé, které znám a vážím si jich, ale tento nápad není bezpečný. Navíc by to s ohledem na bezpečnostní riziko nepovolila ani policie.

Provozní řád sběrného dvora v řešení

J.P.: Město pořád nemá od krajského úřadu provozní řád sběrného dvora. Je to jediné, na co čekáme. Město dostalo v těchto dnech požadavek KÚ na doložení některých formalit, které samozřejmě bezodkladně předloží. Ovšem, uspíšení řízení nemohu nijak ovlivnit, protože je to věc státní správy, nikoliv samosprávy. Úředníky stejného odboru zahlcujeme požadavky, aby nám vymohli poplatky za skládkovné podle našich podkladů, které máme od AVE a které měly být vybrány touto společností v uplynulých letech. Můžeme od nich čekat odpověď, že právě proto nemají čas na náš provozní řád sběrného dvora.

* Povede se vám vymoci od AVE nějaké peníze?

J.P.: Nám určitě ne. Jestli se to povede krajskému úřadu, je otázka. Osobně to vidím na mnoho let. A bude to zřejmě zahrnovat i soudní řízení. Hlavně krajský úřad nevymáhá nevybrané poplatky od AVE, ale od původců odpadu. Tedy ten, kdo tam přivezl odpad, je poplatníkem. AVE je pouze zprostředkovatelem, i když poplatky mělo AVE vybrat od toho, kdo tam odpad uložil a peníze odevzdat nám, tedy povinnost zaplatit má původce odpadu.

Kraj obesílá výzvou původce odpadu na základě našich podkladů z hlášení, která máme k dispozici od AVE.

*Proč to tedy od nich AVE nevybralo?

J.P.: Vysvětlení AVE je velmi jednoduché: Postupovali podle provozního řádu, který byl schválen krajským úřadem, tento provozní řád nevybrání poplatků umožňoval. AVE tedy říká, že konalo v souladu s provozním řádem, který schválil krajský úřad. Ovšem, podle všeho tento provozní řád nebyl úplně v souladu se zákonem.

Omluva za šíření poplašné zprávy

J.P.: Za šíření poplašné zprávy ohledně překročení limitu arzénu 560 násobně a za informace o otrávených studních se nám nikdo neomluvil. TV samozřejmě nebude dementovat, co jednou odvysílala, nepřizná chybu. Nikdo z této TV se na náš požadavek neozval. Nikdo z opozice se nám samozřejmě také neomluvil, jsme ale rádi, že se o ekologické katastrofě už nemluví. Nás velmi mrzelo to tvrzení, že jsou tady otrávené studny arzénem, kobaltem atd. Nikdy se nic neprokázalo, že by původcem jakékoliv otravy byla skládka. Ani se nikdo neozval, že by měl otrávenou studnu. Naopak vrty a všechna šetření prokázaly naprostý opak, že skládka je zcela bezpečná. Pokud došlo k průsakům, tak obsahovaly pouze dusičnany, dusitany a chloridy, které se v přírodě vyskytují běžně.

Je zcela zřejmé, že to byla politická kampaň, která měla rozvrátit koalici, aby se mohl chopit vedení města někdo jiný. To byl jediný cíl, nejednalo se o žádné obecní dobro. O tom už dnes nikdo reálně uvažující nepochybuje.

Vánoční strom bude pěkný

J.P.: Bude se rozsvěcovat v neděli 1. prosince. Strom bude řezaný z Komárova, je velice pěkný. Firma Ekotech ho pokácí, doveze i zasadí. Chceme, aby byl tady alespoň týden předem kvůli výzdobě. Pevně věřím, že občané to ocení. Dosavadní strom se nelíbil, tak doufám, že nyní lidé ocení naši snahu. Nebylo to nijak jednoduché.

Už máme objednaný živý strom, který bychom na náměstí u kostela rádi vysadili, ovšem, památkáři nám to nedovolili. Takže objednaný strom vysadíme někde jinde. S památkáři budeme dál jednat a v případě souhlasu objednáme další strom.

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2019

J.P.: Na posledním jednání zastupitelstva byl oznámen termín a to pondělí 9. prosince od 17.00 hodin. Budeme projednávat rozpočet na rok 2020. Ten už máme téměř hotový, po projednání v radě města ho dostane k připomínkování finanční výbor.

Děkuji za odpovědi. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství