Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 19/2019
říj
21
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 19/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

parkomatCrossPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 2. října. Informace k projednávaným bodům podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Peníze za parkování zpět motoristům

Informace o výnosu z parkovacích automatů.

O.V.: Od ledna do konce srpna se vybralo cca 760 tisíc. Za celý rok by to mohlo být cca milion 200 až 300 tisíc. Z těchto peněz se dokončuje přechod pro chodce v Tyršově ulici, parkoviště Na Okraji, další parkoviště (rozdělené na dvě etapy) na sídlišti Višňovka nad transformátorovou stanicí a hospodou Srub, dále se z těchto peněz udělá úprava stání pro kontejnery u Lípy milénia, což je v ulici U Rybníčka, a ještě se dělá předláždění části chodníku ve Višňovce – vzadu u poslední bytovky.

 

Stavební úpravy Starého zámku pokračují

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení s názvem „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HORA, s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 6.325.397, - Kč bez DPH.

O.V.: Jedná se o tu část bývalého hospodářského křídla, kde již přípravné a bourací práce proběhly, tedy nad Rodinným centrem Kaleidoskop. Na polovinu nákladů budeme mít dotaci, druhá polovina by byla hrazena z našeho rozpočtu. S tím rozpočet na příští rok počítá.

Sportovní aktivity do sálu radnice nepatří

Rada nesouhlasí s bezplatným nebo finančně zvýhodněným pronájmem sálu radnice Sboru dobrovolných hasičů Tlustice pro pravidelné schůzky mladých hasičů 1x týdně vždy ve středu v časech od 15.30 do 17.30 hod. v období od 16. 10. 2019 do 4. 12. 2019 a od 22. 1. 2020 do 1. 4. 2020.

J.P.: Zdá se nám, že historický sál radnice není k tomuto účelu vhodný. V žádosti nebylo uvedeno, jaké aktivity tam budou mladí hasiči provozovat. Měli jsme o sál obavy, slouží k reprezentačním účelům. Pro hasiče by byla vhodnější nějaká tělocvična, Sokolovna apod. Navíc máme v sále parketovou podlahu. Účast mladých hasičů by byla docela velká, proto doporučujeme obrátit se se sportovní aktivitou jinam.

Nové omezující dopravní značky na sídlišti Višňovka

O.V.: Máme tady žádosti vlastníků bytových jednotek domů ve Višňovce, konkrétně oněch věžových domů. Jde jim o to, aby tam bylo zaručeno, že se tam v případě nějaké havárie, požáru, dostanou hasiči s výsuvným žebříkem k evakuaci obyvatel a s další technikou. Odpovědnost za přístup nesou majitelé nemovitostí, což jsou v tomto případě vlastníci bytových jednotek. Ti se obrátili na nás, abychom tam tyto značky umístili. S tím rada souhlasila, nechceme lidi uvést do situací, které by ohrožovaly životy. Je to v podstatě v rámci celkové úpravy dopravních řešení na celém sídlišti Višňovka vč. Vrbnovské ulici, kde by měl vzniknout vyvýšený přechod, osvětlení atd.

Doplnění dvou kandelábrů s veřejným osvětlením

* Rada souhlasí s nabídkou, podle které osadí společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o., za cenu 36.533,28 Kč vč. 21 % DPH, ve Větrné ulici dva kompletní stožáry veřejného osvětlení se svítidlem LED, a to v úseku u křižovatek s ulicí K Výrovně a s ulicí Na Lukách. Objednat provedení prací.

* Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o., za celkovou cenu 85.370,34 Kč vč. 21 % DPH, opravy a přeložky kabelových vedení v Sadové ulici v Hořovicích.

O.V.: Ve Větrné už jsou připravené kabely, ale světla tam chybí.

Vánoční výzdoba a jiný vánoční strom

Rada souhlasí s nabídkou pronájmu výzdoby vánočního stromu, podle které doplní společnost MK-mont illuminations, s.r.o., za cenu 3.752,20 Kč vč. 21 % DPH, stávající vánoční výzdobu stromu na Palackého náměstí o 85 ks stříbrných lesklých koulí.

O.V.: Letos poprvé se bude zdobit dovezený vánoční strom, nikoli náš stříbrný smrk, který tady roste. Taky budou jiné vánoční ozdoby, ne ty červené koule, panenská jablka pro obry, které před lety ochotně zhotovil Domeček. Rada rozhodla o zapůjčení 85 kusů stříbrných koulí.

Výstavba hal na Sklenářce

Rada nesouhlasí s návrhem dokumentace pro územní řízení, týkající se stavební akce nazvané „Výstavba nových hal ve stávajícím průmyslovém areálu Hořovice – Sklenářka“. Rada doporučuje doplnit dokumentaci pro územní řízení o studii vlivu plánované stavby na oslunění, resp. zastínění sousedních staveb a pozemků, tj. hlavně rodinných domů a pozemků okolo nich na východní straně plánované stavby.  

O.V.: Jde o záměr investora postavit poměrně olbřímí haly, které by měly stát v místech, kde jsou nyní budovy tiskáren, tedy na Plevně. Budovy tiskáren jsou vysoké 7,5 m, tedy zapadají do okolní zástavby. Plánované haly jsou 2x vyšší, mnohem rozsáhlejší, tedy budou na velké části pozemku. My to nemůžeme zakázat, ale můžeme se k tomu postavit záporně, proto na návrh technického odboru doporučíme stavebnímu odboru, aby s investorem projednal problém zastínění domů, které v blízkosti plánovaných hal jsou. Taky by se zkomplikovala dopravní situace. Nejspíš to budou zase sklady – my vlastně nevíme, k čemu haly budou sloužit. Investor to dělá jako svou investiční záležitost, a potom to buď pronajme, nebo prodá někomu dalšímu, který tam bude dělat něco, nevíme co. Není to pozemek města.

Dar na obědy žákům

Rada schvaluje přijetí finančního daru pro 1. ZŠ Hořovice v celkové částce 10.000, - Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s..

J.P.: Podobný dar dostala i 2. ZŠ Hořovice, je to příspěvek na obědy žákům, jejichž rodiče nemají dostatek peněz, aby dětem obědy zaplatili sami.

Pergola pro Dům Na Výsluní

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od pana Zbyňka Vejsady v podobě výstavby pergoly na zahradě Domova Na Výsluní, Hořovice v předpokládané hodnotě 70.000,- Kč.

J.P.: Zb. Vejsada zajistí výstavbu pergoly.

Podpora krasobruslení

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Spartak Žebrák z.s. ve výši 5.000, - Kč na činnost oddílu krasobruslení, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.

J.P.: My jsme také poskytli dar a to pro klub krasobruslení, který působí na našem Zimním stadionu a zúčastňuje se ho řada dětí z Hořovic. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství