Sobota, 25. leden 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
První miminko v Porodnici u Slunečné brány v Hořovicích

Za nemocnici přišli popřát Elišce hodně štěstí a zdraví do života Mgr. Jiří Pichlík, hlavní sestra nemocnice, primářka novorozeneckého oddělení MUDr. Milena Dokoupilová, Mgr. Kamila Přádová, vrchní sestra oddělení a Mgr. Pavla Fíkarová, vrchní sestra gynekologického oddělení a porodnice.První miminko narozené v hořovické porodnici v roce 2020 je holčička Eliška. Malá slečna se narodila 1. 1. 2020 ve 4.56. Šťastní rodiče malé Elišky jsou z nedaleké vsi Chodouň. Eliška při narození vážila 3.760 gramů a měřila 49 cm. Pro maminku Andreu a jejího partnera je to první miminko a my jim přeme, aby jim v životě dělala jen samou radost.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 18/2019
říj
10
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 18/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

ilustrační fotoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 18. září. Informace o projednávaných bodech Podbrdským novinám podal starosta Jiří Peřina.

Kybernetická bezpečnost

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Kybernetická bezpečnost Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky …

 

J.P.:Dostali jsme příslib přidělení dotace na kybernetickou bezpečnost, takže zasedne komise, která vyhodnotí nabídky. Jde o využití evropských peněz pro obnovu HW a SW u počítačů na městském úřadě. Museli bychom to obnovovat z městských peněz. Většina počítačů je zastaralá a musí se obnovit. Navíc musí splňovat celou řadu bezpečnostních požadavků. Cena je předmětem soutěže, takže ji v tuto chvíli nevíme.

Sběrný dvůr

Rada nesouhlasí s žádostí společnosti AQUATEST, a.s., o posunutí termínu dokončení stavební akce, nazvané „Hořovice, sběrný dvůr odpadů“ do 15. 8. 2019.             Rada dále souhlasí s proplacením víceprací ve výši 344.528,15 Kč bez DPH, tj. 416.879,06 Kč vč. 21 % DPH za odvoz a skládkování v areálu nalezeného odpadu.

J.P.: Dobíhají finanční záležitosti kolem výstavby sběrného dvora. Sběrný dvůr jsme převzali s celou řadou nedodělků. Nechtěli jsme prominout penále, které na tom běží vzhledem k nedodrženému termínu dokončení a předání díla. Vznikly tam vícepráce a počítáme s tím, že bychom si s firmou vzájemně započetli penále a vícepráce. Takže by na tom město finančně netratilo. Město má vydání povolení na zkušební provoz, ovšem nemá provozní řád, který musí odsouhlasit krajský úřad, a také řešíme připojení počítačů a fungování příslušných programů pro vážení odpadu, evidenci atd. Rádi bychom, aby od listopadu sběrný dvůr už fungoval.

Revitalizace rybníka Valcverk

Rada souhlasí se žádostí společnosti VEKREMAN, a.s., na jejímž základě bude prodloužena lhůta k předání dokončeného díla stavební zakázky, nazvané „Revitalizace rybníka Valcverk, k. ú. Kotopeky“ do konce října 2019.

J.P.: Prodloužení termínu jsme odsouhlasili v souvislosti s problémy deponování vytěžené zeminy z rybníka. Nevzniklo to vinou dodavatele stavby. Pokud tento termín nebude dodržen, už ho dál prodlužovat nebudeme. Ohrožovalo by to i přidělenou dotaci a dodavatel by musel platit penále.

Další práce ve Společenském domě

Rada souhlasí s nabídkou společnosti GEMI GROUP, s.r.o., podle které provede, za cenu 133.357 Kč vč. DPH, opravu nouzového osvětlení a za cenu 155.252 Kč vč. DPH položení nové PVC krytiny na balkoně C, obojí ve Společenském domě v Hořovicích.

J.P.: Nouzové osvětlení je nutnost s ohledem na požární předpisy. Tyto práce jsou pokryty z prostředků, které byly v letošním roce určeny na rekonstrukci WC, ovšem náklady budou o dost vyšší, takže jsme prostředky využili na kompletní výměnu parketu, výměnu shrnovacích dveří do přísálí a zbylé peníze využijeme na obě zmíněné práce. S rekonstrukcí sociálních zařízení se počítá v příštím roce. V letošním roce byly uvolněny na rekonstrukci čtyř WC dva miliony, ovšem ukázalo se, že to bude stát 4 miliony. Není na to žádná dotace.

Dar pro 2. ZŠ Hořovice

Rada schvaluje přijetí finančního daru pro 2. ZŠ Hořovice v celkové částce 45.530, - Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s..

J.P.: Přijali jsme dar a děkujeme za něj.

Rekonstrukce Pražské ulice

J.P.: Nebude zcela hotová do stanoveného termínu, protože tam, kde se u nemocnice staví bytovky pro nemocnici, je potřeba udělat překop v silnici kvůli položení kanalizace. Dokončení celého úseku se tedy zpozdí kvůli nemocnici, které se to nedaří dodávkově sladit. Na Cibulový jarmark bude ještě úsek od křižovatky k nemocnici směrem na Lochovice ke konci obce uzavřen, a to do 9. 10. 2019. Od Příbrami bude silnice zprovozněná.

Výstavba na prodaných pozemcích

J.P.: V podmínkách prodeje firmě Bagger je uvedeno, že musí zahájit stavbu do 6 let. Nyní se jedná o dodavateli tepla pro budoucí bytovky. Město jako majoritní vlastník Hořovické teplárenské má zájem na tom, aby bytovky vytápěla právě HT. Nyní je budoucí výstavba ve fázi povolování, dolaďování projekčních záležitostí atd. Vše se intenzivně připravuje. Myslím si, že v příštím roce by se mohlo začít se samotnou výstavbou. Inženýrské sítě tam jsou. Když se prováděla rekonstrukce ulice K nemocnici, tak naší podmínkou bylo, aby do vozovky byly položeny inženýrské sítě a dotaženy až na pozemek, a to už si hradil developer Martin Šoltys. Marta ŠeVac

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Říjen 2019 10:03
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství