Pátek, 21. únor 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Pozvánka do Hořovic na slavnostní otevření Kavárny Včera

Tomáš HanákVe čtvrtek 20. února bude ve 14 hodin slavnostně otevřena nově zřízená Kavárna Včera v Hořovicích. Přestřižení pásky se zúčastní místostarosta Hořovic pan Ondřej Vaculík, a také známý rodák z našeho regionu, pan Tomáš Hanák. O hudební vložku se postará jazzová kapela Prague Busk Men. Zveme širokou veřejnost.

PN Z radnice Hořovice Jak se dobrat fotbalového hřiště s umělým povrchem?
Zář
30
2019
Jak se dobrat fotbalového hřiště s umělým povrchem?
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Ondřej Vaculík   

ilustrační fotoZastupitelstvo města Hořovice zasedalo dne 11. 9. od 17 hodin v sále radnice. Jak konstatovali nejen někteří zastupitelé, ale zejména mnozí zúčastnění občané, tentokrát jednání probíhalo v méně konfrontačním, a tím i věcnějším duchu, příznivějším i pro obecenstvo.

 

Z předchozích jednání někteří návštěvníci, aniž by hodnotili postoje pozice či opozice, odcházeli s pocitem „depky“ a už netoužili po další účasti. Což je škoda. Doufejme, že i v tomto dojde k obratu a normální lidé opět zařadí zasedání hořovického zastupitelstva do svého programu.

Z mého hlediska za nejpodstatnější (kromě schválení konečné verze Jednacího řádu zastupitelstva nebo schválení 3. rozpočtového opatření) považuji v rámci závěrečné diskuse, na niž tentokrát zbylo dosti času, projednávání výhledu rozpočtu města Hořovice na příští rok, zvláště pak jeho kapitoly týkající se investic. Rada města má k dispozici průběžně aktualizovaný soupis investičních záměrů a akcí, které jsou buď přímo nezbytné, nebo veřejností velice žádané.

Hořovická rada na svém jednání dne 24. 7. 2019 „vzala na vědomí informaci o základních investičních akcích, které by dle názoru technického a dopravního odboru mělo město realizovat v příštím roce“. Pokud jde o realizace (projekty ponechávám stranou), pak jsou to tyto akce:

- Úprava Palackého náměstí (návrh řešení Ing. Arch. Kreisinger)

- Areál Starého zámku – rekonstrukce vnitřních prostor pro Domeček (získána dotace tři miliony sedm set tisíc, spoluúčast města je cca stejná částka)

- Společenský dům – rekonstrukce sociálního zařízení (4 záchodů + baru), návrh 4 miliony Kč.

- Stareč - revitalizace – cca 4 miliony

- I. ZŠ – statické zajištění konstrukce bazénu (havarijní stav) – cca 6 milionů korun

- Přechod Příbramská x Pražská + dobudování chodníku – cca 1 milion

- Přechod ul. 9. května (na úrovni Rynečku) – cca 400 tisíc

- Višňovka – dopravní řešení v souvislosti s krizovou dostupností bytových domů Hasiči, vč. úpravy komunikace Vrbnovská – cca 3 miliony.

Již tento soupis přesahuje finanční možnosti vzhledem k předpokládaným příjmům v příštím roce. Soupis ovšem neobsahuje akce týkající se oprav komunikací a dalších prací na nich (zejména chodníky či parkoviště), které provedou naše Technické služby i z prostředků získaných výběrem parkovného. Pokud VaK bude mít v plánu na příští rok (a o to se snažíme) rekonstrukci své infrastruktury na Žižkově, „město“ pak následně musí provést rekonstrukce komunikací, stejně jako tomu bylo v případě Nerudovy ul., Dlážděné a Vilové.

Výše uvedených osm akcí je asi pouhou čtvrtinou ze soupisu žádaných a nezbytných investic, které město dříve či později čekají, jako je např.: rekonstrukce mostů ve Sv. Janu přes Červený potok a Žákův náhon, rekonstrukce ocelové lávky k bazénu…, cyklostezka do Kotopek… Mezi tyto v současnosti „nezafinancovatelné“ akce patří také rekonstrukce II. etapy bazénu, revitalizace kina na víceúčelové společenské zařízení a bohužel je mezi nimi tzv. umělka na fotbalovém hřišti. Na tu by sice bylo možno získat dotaci, nicméně třetinová spoluúčast „města“ činí téměř 7 milionů korun. Ten soupis je opravdu dlouhý… Je v něm například také obnova obvodového pláště funkcionalistické budovy městského úřadu čp. 640.

Proto se zastupitelé dohodli, že rada takový soupis dopracuje (i s ohledem na projekty a další souvislosti s předpokládanými investicemi správců sítí a dalších účastníků) a poskytne všem zastupitelům, aby měli vliv při rozhodování o prioritách atd. Někdy se může zdát, že „město“ nemá vůli nebo ignoruje jeho potřeby... Nikoli, ono je povětšině vnímá a nemožnost realizace i těžce nese, ale ony prostě „pouze“ nejsou peníze, a to jeden rok, druhý rok, ani třetí rok atd.

Záležitost s umělým povrchem fotbalového hřiště se také vleče několik let a člověka napadá, jestli by se nenašel „někdo“, podnik dobře prosperující a využívající tzv. občanskou vybavenost, kterou Hořovice mají (zvláště pro sport) a která je vzhledem k počtu obyvatel na znamenité úrovni, a nepřispěl by výraznější částkou – třeba právě na to fotbalové hřiště.

Hledisko tzv. priorit je sice správné - bere v potaz zejména zájem co nejširší veřejnosti, ale pak i tak oblíbený a masový sport, jako je fotbal, by mohl čekat na hřiště s umělým povrchem tzv. věčně. Možnost sdružení finančních prostředků by podle mého posunula „umělku“ na přední místa.

Ondřej Vaculík, místostarosta za Hnutí nezávislých…

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství