Středa, 05. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Dovolená v redakci

Naposledy nás před dovolenou zastihnete v redakci v pátek 17. července. Další vydání Podbrdských novin vyjde ve čtvrtek 3. září a uzávěrka materiálů ke zveřejnění je ve čtvrtek 27. srpna. Redakce bude otevřená již od pondělí 17. srpna.

nas region

 

Podbrdské noviny ZDARMA!

Podbrdské noviny budou od září vycházet v rámci časopisu Náš REGION. Budou ve všech schránkách zdarma, a také si je budete moci vzít zdarma v stojanech umístěných na veřejných místech.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 17/2019
Zář
18
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 17/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

starosta Jiří PeřinaPoslední jednání rady města Hořovice se konalo hned začátkem září a totiž ve středu 4. 9. K projednávaným bodům poskytli bližší informace pro Podbrdské noviny starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Budou čtyři nové mosty

* Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Hořovice – mostní objekty M3 a M4“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.000.000, - Kč bez DPH…

 

* Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Hořovice – mostní objekty L2 a M6“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 670.000, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.

O.V.: Rada projednala hodnotící komisí navržené dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci 4 mostů, které jsou v havarijním stavu. Most M3 vede ve Sv. Janu přes Červený potok, M4 je pokračování mostu přes Žákův náhon, L2 je ocelová lávka, která vede k bazénu přes Červený potok a M6 je most, který vede na Tihavu – před Tihavou. Vybrali jsme dodavatele kompletního projektu, který bude obsahovat i realizační dokumentaci. Jedná se o renomovanou pražskou projekční kancelář, která se specializuje na mosty. Byli jsme rádi, že v 2. případě byla tato firma na 1. místě a v 1. případě byla sice 2., ale cenu měla o pouhých 27 tisíc vyšší, než 1. firma v pořadí. To se nám nezdálo tak podstatné vzhledem k pozitivním referencím, které na firmu jsou. Jedná se o zakázku malého rozsahu, takže rada mohla rozhodnout, že všechny 4 mosty vyprojektuje pro město Hořovice jedna projekční kancelář.

Fotbalové hřiště s „umělkou“

Rada města Hořovice bere na vědomí informaci FK Hořovicko, z.s., o podání žádosti o státní podporu v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podpora materiálně technické základny sportu a to ve věci projektu „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“ (hřiště s umělým povrchem). Rada města doporučuje zastupitelstvu města tuto žádost projednat.

J.P.: Rada města projednala požadavek FK Hořovicko na pronájem pozemku, kde by měla být vybudována pro fotbalisty tréninková plocha s umělou trávou. Fotbalisté našli možnost požádat o dotaci, podmínkou žádosti je minimálně dlouhodobý pronájem pozemku, který je dnes ve vlastnictví města. Ve smlouvě navíc požadují také záruku kofinancování projektu. Podle projektu to bude stát cca 20 milionů korun. Kofinancování městem by bylo 30%, ale to musí projednat a odsouhlasit zastupitelstvo. Město nemá zájem blokovat možnost dotace, budeme rádi, pokud bude dotace FK Hořovicko přidělena. Ovšem rozhodnutí musí učinit až zastupitelstvo na svém jednání, které bude zřejmě v prosinci.

Infrastruktura Nad Statkem

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Veřejná infrastruktura Hořovice – Nad Statkem“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky…

O.V.: Co si lze pod pojmem „Veřejná infrastruktura Hořovice – Nad Statkem“ představit? Tam už byla vypracovaná územní studie, kde má město pozemky a má možnost tam postavit jenom bytové domy, nebo mateřskou školu, ev. postavit bytový dům a mateřskou školu. K tomu je potřeba, aby tam byly vybudovány inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina atd.), na to je potřeba mít projekt, který je nutné připravit. Takže je to příprava vybudování inženýrských sítí.

Vyklizení domku v Praskolesích

Rada souhlasí se zajištěním vyklizení domu č. p. 154 v obci Praskolesy a to prostřednictvím Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice. Povinnost vyklizení je stanovena legislativou z důvodu statického narušení budovy a nařízeného vyklizení stavby ze strany stavebního úřadu.

O.V.: V rámci ORP tuto záležitost musí řešit stavební odbor města Hořovice. Praskolesy stavební odbor nemají. Tedy nezbývá nic jiného než to vyklidit, dům je určen k demolici. Poslední majitelé, aby měli čím topit, tak vyřezali i trámy nad hlavou…

Zákaz vjezdu do ulice Na Lukách

Rada souhlasí s instalací 2 ks svislých dopravních značek B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovými tabulkami E12 s textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“ do ulice Na Lukách. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat instalaci těchto dopravních značek.            

O.V.: Jedná se o letitý problém, který má uspokojivé řešení v očích občanů, kteří v uvedené lokalitě bydlí. Rozhodli jsme se tam toto dopravní omezující značení umístit, protože ulice Na Lukách je vydlážděná betonovou zámkovou dlažbou, která není stavěna na těžký provoz. Mohlo by dojít k jejímu zničení. Jsou tam i další problémy, ale tento je hlavní. Na úřadě proběhlo jednání zástupců občanů, kteří se cítí dotčeni a obtěžování výstavbou bytových domů, kterou provádí Ing. Mareš, neustále nás žádají o nějaké dopravní řešení. To by v jejich případě bylo ideální, kdyby tam nejezdilo vůbec nic. Ale to není možné, Ing. Mareš má na výstavbu stavební povolení, město mu nemůže zakázat zásobovat stavbu. Jako samospráva nechceme, aby těžká technika jezdila ulicí U Školky, je to nebezpečné. K návrhu řešení za účasti zástupců obyvatel této lokality se dospělo, zápis všichni podepsali, avšak vzápětí jsme obdrželi další dopis některých z nich, že s řešením nesouhlasí. Důležité je, že ulicí Na Lukách náklaďáky jezdit nebudou.

J.P.: Celý problém pochází z minulosti. Na rozdíl od jiných měst, kde se nejprve vybudovala infrastruktura včetně silnic ke staveništi, a pak se teprve stavěly bytové domy, se to v Hořovicích udělalo přesně naopak. Před mnoha lety byla vydána stavební povolení a nyní neseme následky, protože není kudy dostat na stavbu materiál. Pokud by byl vybudován obchvat města na Západním sídlišti tak, jak je to navrženo v ÚP, pak by nebyl problém s dopravou materiálu a obyvatele v přilehlých ulicích by to neobtěžovalo. Ing. Mareš ovšem za to také nese odpovědnost, protože jako dominantní developer v Hořovicích měl nejprve vybudovat infrastrukturu, což neudělal. Pro něj je důležité postavit byty a prodat je…

O.V.: Tohle je minulost. Připomenu současnost. Když jsme projednávali Územní plán, tak mnozí majitelé pozemků měli připomínky ve smyslu, že si přejí, aby ulice byly co nejužší, aby v nich nebyly žádné stromy a tedy, aby se jejich pozemky maximálně zhodnotily výstavbou domků. Majitelé pozemků si povětšině nepřáli žádnou občanskou vybavenost. Tyto požadavky nadále trvají, naštěstí Ing. Grunt (vedoucí odboru výstavby) přišel s tím, aby ÚP stanovil, že ke stavbě musí být územní, zastavovací studie, která direktivně určí, co musí investoři dodržet, tj. šířku komunikace, aby tam např. mohl jezdit autobus, aby tam mohla být např. i prodejna, tedy nějaká občanská vybavenost. Kdyby to záleželo na majitelích pozemků, tak ti tam často nechtějí nic, a ti, kteří tam pak bydlí, tak samozřejmě chtějí všechno. Také to byla doba, kdy lidé, kteří měli peníze, si mysleli, a podle toho se taky chovali, že jim nikdo nesmí nic nařizovat: „Uděláme si to, jak chceme, a úředníci nám nemají co nařizovat…“ Této dikci do jisté míry podléhal i stavební odbor, který nechtěl být vnímán jako zlo. Ing. Grunt, vedoucí stavebního odboru, se snaží tyto věci napravit, a někdy za to sklízí velký nevděk.

J.P.: Dnes město vydává direktivy, jak má výstavba vypadat. Dříve to bylo naprosto živelné. Kdo budoval ve větším rozsahu, tak si vlastně dělal, co chtěl…

* Jak jste spokojeni s průběhem prací v Pražské ulici?

O.V.: Firma se do toho vrhla a začala vybourávat všechny kanalizační vpusti a uzávěry a armatury, přitom se zjistilo, že v několika případech nefungují hlavní uzávěry vody. To je problém VaKu. Už za mnou přišel stavbyvedoucí, že to asi do stanoveného termínu nestihnou. To ale není možné, začátkem října je Cibulák. VaK se to bude snažit udělat co nejrychleji. Jinak stavbyvedoucí je mladý muž na svém místě, stavbě vládne dobře. Pracovníci Městských technických služeb souběžně s probíhajícími pracemi na silnici srovnali obrubníky u chodníků, protože jednou bychom chtěli chodníky rekonstruovat, a to už by nás do nového povrchu ulice Správa a údržba silnic Stř. kraje nepustila… Marta ŠeVac

Aktualizováno Středa, 18 Září 2019 10:36
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství