Středa, 05. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Dovolená v redakci

Naposledy nás před dovolenou zastihnete v redakci v pátek 17. července. Další vydání Podbrdských novin vyjde ve čtvrtek 3. září a uzávěrka materiálů ke zveřejnění je ve čtvrtek 27. srpna. Redakce bude otevřená již od pondělí 17. srpna.

nas region

 

Podbrdské noviny ZDARMA!

Podbrdské noviny budou od září vycházet v rámci časopisu Náš REGION. Budou ve všech schránkách zdarma, a také si je budete moci vzít zdarma v stojanech umístěných na veřejných místech.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 13/2019
čen
30
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 13/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

starosta Jiří PeřinaRada města Hořovice se konala ve středu 12. června, tedy těsně před jednáním zastupitelstva. Informace k jednotlivým projednávaným bodům Podbrdským novinám podal starosta Jiří Peřina.

 

Dotace pro akce kulturního léta

Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000,- Kč, a zároveň také s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje ze strany této příspěvkové organizace, a to na akci „Hořovické kulturní léto 2019“.

J.P.: Akce je pěkně zorganizovaná a už běží. Bohužel návštěvnost akcí na Starém zámku je poměrně nízká. Doporučuji akce pozornosti občanů, konají se vždy v neděli v podvečer.

Podpora pozůstalým

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuálního příspěvku do sbírky na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvka Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce. Výše příspěvku činí 5.000, - Kč a k podpisu příslušné dokumentace pro toto plnění je pověřen starosta města.

J.P.: Je to tragická událost, z toho důvodu také před týdnem visela na radnici černá vlajka. Většina obcí sdružených ve Svazu měst a obcí České republiky se shodla na vyjádření podpory pozůstalým a také Hořovice se symbolicky zapojily do sbírky.

Elektrická multikára

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Ekologická náhrada stávajícího vozu městské správy, Hořovice, okres Beroun“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MIKEŠ – CZ, s. r. o., Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.204.000, - Kč bez DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice Ing. Jaroslava Pelána k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.

J.P.: Asi 50% nám zaplatí dotace z operačního programu Ministerstva životního prostředí, druhou část zaplatí MSBNF, čímž získá elektrickou multikáru. Je to pozitivní zpráva pro životní prostředí, a také multikáry, které má město ve vlastnictví, jsou hodně staré a opotřebované.

Jednání rady o prázdninách

Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 24. 7. 2019 a 21. 8. 2019. Od 4. 9. 2019 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého týdne.

J.P.: Vzhledem k dovoleným a prázdninám jsme stanovili tyto termíny pro konání rad.

Další veřejné jednání zastupitelstva

Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 11. 9. 2019 od 17. hodin v sále radnice.

J.P.: Termín zastupitelstva jsme stanovili už na posledním jednání zastupitelstva. (Pozn. red.: Zastupitelstvo se konalo ve středu 12. června, tiskovka proběhla v pátek 14. června.)

Vícepráce na Společenském domu

Rada souhlasí s návrhem změnových listů, podle kterých společnost Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s. vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích“ v celkové výši 616.512,29 Kč vč. 21 % DPH. Za předpokladu zajištěného financování rada ukládá technickému a dopravnímu odboru, předložit návrh dodatku č. 3 na její příští zasedání.

J.P.: Jsou to poslední vícepráce, které bychom měli uhradit. Přesto, že se nám tato firma velice osvědčila při stavbě sportovní haly, tentokrát s pracemi na Společenském domě jsme nebyli úplně spokojeni. Také jsme se dohodli, že placení se přenese do roku 2020. Takže to alespoň nebude taková zátěž rozpočtu v tomto roce, což je snad jedno pozitivum na všech těch negativech, která se během stavby projevila. Většina jich plyne z toho, že firma neměla dostatek kvalifikovaných sil na realizaci zakázky. To je ovšem problém celorepublikový, stavební firmy jsou vytížené a nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků, takže berou za vděk cizími státními příslušníky a s těmi je i komunikace velmi obtížná.

Provoz akvaparku

J.P.: Měl by běžet v teplém počasí bez komplikací, ovšem problémy jsou s občerstvením. Jednalo se o tom i na zastupitelstvu. Situace je následovná: Rada schválila pronájem pozemku pro stánkový prodej, který má zajišťovat soukromá firma v souladu se všemi předpisy. Podle všeho však tomu tak není, z informace stavebního odboru vyplývá, že firma podala projekt k žádosti o stavební povolení, které stavební odbor teprve vyřizuje. Je na stavebním odboru, zda provozování občerstvení zastaví, dokud nebude vydáno stavební povolení a poté provedena kolaudace stavby.

Černá stavba u zimního stadionu

J.P.: Odstranění černé stavby nařídil stavební odbor vlastníkovi do pololetí. Pokud to majitel neudělá, odstraní ji město a náklady na odstranění proúčtuje vlastníkovi. Jsou to dřevěné boudy, které sloužily jako šatny pro hokejisty, např. když přijely hrát děti tak, aby se měly kde převléct. Tyto stavby byly postaveny nelegálně a hlavně nesplňovaly požární předpisy, hrozilo nebezpečí požáru, což by mohlo zničit i nafukovací plastovou halu stojící v bezprostřední blízkosti. A to už by byl skutečně velký průšvih. Majitel chtěl stavbu legalizovat, ovšem neprošel stavebním řízením, konkrétně neprošel přes hasiče.

Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství