Pátek, 05. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Skládky končí, budeme spalovat
čen
20
2019
Skládky končí, budeme spalovat
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Jiří Peřina   

starosta Jiří PeřinaČasto se setkávám s otázkou, co bude, až nebudeme smět ukládat odpad na skládku, a to nejen na tu hořovickou. Je všeobecně známo, že od 1. 1. 2024 má nabýt účinnosti nový zákon o odpadech, který ukládání odpadů na skládky výrazně omezuje a ještě do nedávna se k uvedenému datu počítalo s úplným koncem skládkování. Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona, kterou se úplný zákaz skládkování posouvá do konce roku 2030.

 

Svoz odpadu na skládku Hrádek určitě do roku 2030 nevydrží. V záloze zůstává ještě skládka Stašov, kterou s velkou pravděpodobností společnost AVE do dvou let oživí. Ovšem ani tato skládka není řešením definitivním.

Proto také Středočeský kraj vypracoval koncepci nakládání s odpady po skončení éry skládkování. Koncepce nabízí řešení v podobě třídění odpadu a následně spalování. Všechna potřebná povolení k výstavbě velkokapacitní spalovny u Mělníka jsou již pravomocná, tedy nic nebrání realizaci projektu. Vlastní vybudování spalovny se nakonec nejeví jako největší problém. Tím problémem je doprava. Odpad určený ke spálení se musí z celého kraje ke spalovně dostat. Nákladní silniční doprava už nyní přetěžuje silnice a obce v okolí budované spalovny se logicky brání. Problém úplně nevyřeší ani zamýšlené nové obchvaty dotčených obcí ani rozsáhlé rekonstrukce stávajících komunikací.

Nasnadě je tedy řešit dopravu po železnici. Kraj již také jedná se Správou železniční a dopravní cesty o kapacitě konkrétních tratí a potřebách investičních akcí zejména s budováním nebo prodloužením železničních vleček k tzv. překladištím. Návrh umístění překladišť na území kraje je již také vypracován.

Jedním z uvedených překladišť má být také prostor současné hořovické skládky. Překladiště může realizovat buď obec, nebo dobrovolný svazek obcí, který bude příjemcem dotace z Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje. Dotace mají finančně pokrýt výstavbu a vybavení překladiště.

V případě hořovického překladiště se nabízí využití už fungujícího Dobrovolného svazku obcí pro dopravní obslužnost. S tímto záměrem seznámím starosty okolních obcí na jeho nejbližším zasedání. Starostové obcí by tak měli přímý vliv na realizaci a fungování celého projektu.

Je pochopitelné, že pro přípravu a následnou realizaci akce bude nezbytné využít služeb odborníků, a to z oblasti životního prostředí, veřejných zakázek, výstavby apod. Předpokládám, že i tyto služby budou z pohledu dotace uznatelným výdajem. Provoz překladiště bude v kompetenci dobrovolného svazku obcí, tedy s největší pravděpodobností se také obce, včetně Hořovic, budou na takovém provozu finančně podílet. Hovoříme o poměrně vzdálené budoucnosti a je možné, že si s náklady na provoz překladiště poradí sama ekonomika této aktivity.

Podstatné je, že Středočeský kraj v této věci koná a nečeká s rukama v klíně. Dne 21. 5. 2019 proběhla v sídle kraje schůzka s náměstkem hejtmanky Ing. Peterou, zástupci pracovní skupiny, která tvořila novou koncepci nakládání s odpady, zástupci Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu a především starosty obcí s rozšířenou působností. Cíl setkání byl jasný, odstartovat celý projekt na komunální úrovni.

S úctou, Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta Hořovic.

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství