Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Zpravodaj, dva noví radní i diskuse nad dotacemi
Kvě
02
2019
Zpravodaj, dva noví radní i diskuse nad dotacemi
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

radnice HořoviceVe středu 17. dubna se konalo veřejné jednání zastupitelstva města Hořovice. Tentokrát bez účasti jakékoliv televize. Průběh si nahrával akorát Karel Hasman, na což má podle zákona právo. Jak zdůraznil starosta Hořovic Jiří Peřina, pan Hasman pak musí také dohlédnout, aby nedošlo k sestříhání, vytržení z kontextu a jinému zneužití při případném publikování záznamu.

 

Zastupitel Petr Karban se opět podivoval, proč nebylo do programu zařazeno projednání změny jednacího řádu. Podle jeho názoru tím starosta obchází zákon. Na to odpověděl starosta Jiří Peřina, že jednací řád prošel před rokem kontrolou Ministerstva vnitra a je v pořádku. Navíc mají radní několik výhrad k opozicí navrhovaným změnám v jednacím řádu, které chtějí konzultovat a prověřit právním odborem. Např. radní zaujalo navrhované omezení projevu jednotlivých zastupitelů na 5 minut, což se v průběhu jednání ukázalo jako kontraproduktivní zejména pro opoziční zastupitele, jejichž projevy často tento limit překračují. Tedy by omezili zejména sami sebe. Starosta také zmínil, že by jednací řád zastupitelstva neměl obsahovat i jednací řády výborů. Slíbil, že připraví písemný rozbor a panu Karbanovi ho předá.

Zastupitel Jaroslav Ortman měl výhrady proti městskému zpravodaji, který je podle něho nevyvážený, nedává k vyjádření prostor opozici a nepřiměřeně často se v něm objevují fotografie starosty. Tedy politicky prezentuje pouze koalici.

Starosta na to odpověděl, že vzhledem k tomu, že se vyskytuje na mnoha akcích, tak se také vyskytuje na mnoha fotkách. Zdůraznil, že zpravodaj není politicky zaměřený, ale má vyloženě informativní charakter. O úvodníky se střídají starosta a místostarosta a ve zpravodaji se zveřejňuje vše, co kdo napíše a pošle. Zastupitel P. Karban však oponoval, že ve zpravodaji funguje cenzura, že příspěvky dodané opozicí jsou kráceny a upravovány. Starosta opět oponoval, že redakční rada nemá zájem zveřejňovat politické přestřelky.

Zastupitelka Věra Veverková měla požadavek, aby na zveřejňované články mohla opozice reagovat ve stejném čísle. Avšak nelíbilo se jí, že na opoziční článek místostarosta Ondřej Vaculík reagoval ve stejném čísle. Vyvstala otázka, co tedy vlastně opozice chce.

Zpravodaje se zastal místostarosta O. Vaculík, který vyzval J. Ortmana, aby připravil rozbor článků zveřejněných ve zpravodaji a označil ty, které jsou politické. Do diskuse se zapojila i místostarostka Jana Šrámková, která měla za to, že zpravodaj je informační a ne politický. Dál J. Ortman požadoval doplnit redakční radu zpravodaje o zástupce opozice.

Starosta zařadil protinávrh opozice na změnu programu a dal o něm hlasovat. Odhlasován byl nakonec původní radou navržený program veřejného jednání.

Důležitým bodem jednání bylo doplnění rady o dva další radní na sedm. Zastupitelstvo odsouhlasilo dva nové radní, kterými se stali Karel Pelikán a Zdeňka Ulčová. Opoziční zastupitelé hlasovali proti ev. se zdrželi, takže oba kandidáti získali těsnou většinu.

Dál se projednávala rozpočtová opatření. Předseda finančního výboru Jan Skopeček informoval, že obě opatření finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. To se také po menší debatě stalo.

Důležitým bodem jednání bylo schválení dotací pro kulturu a sport. Zastupitelku Věru Veverkovou zajímalo, proč komise, která dotace rozdělovala, přidala na sport o 150 tisíc víc než na kulturu. Na její stranu se přidala také místostarosta Jan Šrámková: „Taky si myslím, že nemělo dojít k překlopení financí ve prospěch sportu.“ Dál ji zajímalo, proč některé sportovní kluby dostaly peníze a podle jakého klíče komise postupovala. Zastupitel Petr Bakule uvedl některá kritéria, mezi nimi zdůraznil počet dětí, účast a výsledky na soutěžích atd. Tak víme, že o dotace žádalo 32 zájmových a sportovních organizací a komise se snažila, aby se dostalo co možná nejvíce na každou. V. Veverková mu oponovala slovy, že dětí a pejsků je hodně, ale nemocných taky. Souhlasila s ní zastupitelka Jarmila Gruntová, která uvedla, že například nevidomí dostali úplně směšnou částku. Bývalý radní Jiří Vavřička podotkl, že ke shodě na rozdělení dotací došlo napříč politickým spektrem. Navíc Hořovice musely ze zákona vytvořit zvláštní dotační titul pro sociální oblast, tyto organizace mají jistotu dotací také z krajských či ministerských fondů, proto J. Vavřička doporučil oněch sporných 150 tisíc pro sport ponechat. Nakonec bylo rozdělení dotací schváleno v nezměněné a komisí původně navržené podobě.

Dalším bodem programu bylo schválení individuální dotace pro FK Hořovicko, které podalo žádost o dotaci opožděně, což se už podle vyjádření některých zastupitelů nesmí v budoucnu opakovat.

V průběhu projednávání tohoto bodu rupla pod zastupitelem Milošem Koželuhem židle, prostě se rozpadla a M. Koželuh se ocitl na zemi. Židli si vyměnil a ještě chvíli se diskutovalo o hospodaření a účetnictví v FK Hořovicko, ale dotaci ve výši 450 tisíc mu nakonec zastupitelé odsouhlasili.

V diskusi Petr Bakule navrhl, aby se zastupitelé vrátili k původnímu sezení, protože nyní sedí někteří zády k lidu.

Starosta na to zareagoval slovy, že jiným uspořádáním sezení chtěla radnice tzv. rozbít vozové hradby, kdy opozice a koalice sedí naproti sobě a vytváří vlastně dva hlasovací automaty. Tzn., když je koalice pro, opozice hlasuje proti a naopak.

V diskusi se dál mluvilo i o skládce, kdy P. Karban navrhl, aby údajně nevyčerpanou kapacitu uložení odpadu z města Hořovice na skládku, mohli vyčerpat občané bezplatným ukládáním odpadu ze zahrádek apod. Jednalo by se asi o 800 tun odpadu. Starosta slíbil záležitost s firmou AVE projednat. Město má totiž s AVE smlouvu o bezplatném ukládání odpadu, kam je zahrnut i velkoobjemový odpad, jehož objem rok od roku stoupá.

Musela by se vytvořit nová smlouva, která by se vztahovala na občany. Vyvstává otázka, kdo by za občany tuto smlouvu s AVE měl podepsat. Dál se mluvilo o údržbě zeleně ve městě, o vyschlých stromech, jejich náhradě atd. Marta ŠeVac

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Květen 2019 09:39
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství