Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 8/2019
Dub
20
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 8/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

starosta Jiří PeřinaPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 3. dubna. Informace k jednotlivým projednávaným bodům Podbrdským novinám poskytnul starosta Jiří Peřina.

Podpora pro fotbal

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí individuální účelové dotace pro FK Hořovicko, z.s., ve výši 450 000 Kč, a to za účelem podpory mládeže tohoto sportovního klubu.

J.P.: Přesto, že FK nepožádal o dotaci ve stanoveném termínu, tak se rada snaží fotbalový klub podpořit. Je si vědoma toho, že vychovává spoustu mládeže a vede ji ke sportu. Mají několik mládežnických oddílů. Proto jsme se rozhodli navrhnout zastupitelstvu schválení dotace ve výši 450.000 korun. Chceme, aby peníze byly využity zejména ve prospěch fotbalové mládeže.

 

Práce fotbalového klubu si vážíme, nepřidělení dotace by mělo pro něj fatální následky. Je to výjimečný případ, a byli bychom velmi neradi, kdyby se podobná situace v budoucnu opakovala. Máme schválený systém přidělování dotací, který je potřeba dodržovat.

(Pozn. red.: Zastupitelstvo se konalo ve středu 17. dubna, tedy v den vyjití tohoto vydání Podbrdských novin, proto jsme nemohli informovat, zda zastupitelé přidělení dotace pro FK Hořovicko v navrhované výši odsouhlasili.)

* Ale fotbalisté žádali o 600 tisíc?

J.P.: Už dostali jednu individuální dotaci ve výši 50.000 Kč začátkem roku, kdy svou žádost zdůvodňovali tím, že nemají na dopravu malých hráčů k utkáním. Celkem by tedy dostali 500.000,- Kč. Dále se musí snažit získávat sponzory.

Rozvoj města Hořovice

Rada města Hořovice bere na vědomí Roční zprávu o realizaci Programu rozvoje města Hořovice 2015 – 2020, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tuto zprávu vzít na vědomí.

J. P.: Tato zpráva má být zastupitelstvem vzata na vědomí. Vychází z jednání komise pro strategický rozvoj. Všichni zastupitelé si tak mohou přečíst, kam by se Hořovice měly ubírat. Jedním z realizovaných záměrů je rekonstrukce ulice K nemocnici, pak chodníky v Tyršově ulici, v Masarykově ulici. Intenzivně se pracuje na realizaci Východního obchvatu Hořovic, který by se měl začít stavět koncem tohoto nebo začátkem příštího roku.

Komise pro strategický rozvoj je sestavena zejména proto, aby město mohlo čerpat evropské dotace.

Několik akcí před realizací

* Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava školního hřiště u 1. ZŠ Hořovice - horní část“.

J.P.: Toto je nová akce, která se teprve vyhlašuje. Realizovat se bude přes prázdniny.

* Rada města na základě výběrového řízení „ 1. ZŠ Hořovice – dodávka a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HDL Automation s. r. o., Italská 1800/35, 120 00 Praha 2, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost HDL Automation s. r. o, požaduje za dodávku a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu 349.979 Kč bez DPH, tj. 423.475 Kč vč. 21 % DPH.

* Rada města na základě výběrového řízení „ 2. Základní škola Hořovice – rekonstrukce učebny a kabinetu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK.elektro s. r. o., Osek 124, 267 62 Komárov, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost DK.elektro s. r. o., požaduje za rekonstrukci učebny a kabinetu 267.500 Kč bez DPH, tj. 323.675 Kč vč. 21 % DPH.

J. P.: U některých akcí proběhly soutěže a měly by být realizovány v tomto roce. Např. dodávka a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu na 1. ZŠ. Tam už máme vítěze. Na 2. ZŠ se jedná o rekonstrukci učebny a kabinetu. Tato akce je už také připravena k realizaci.

Soutěž o závislostech

Rada města Hořovice souhlasí s vyhlášením soutěže pro děti z hořovických škol pod názvem ZÁVISLOSTI, která je součástí Programu prevence kriminality města Hořovice na r. 2019. Dále schvaluje užití loga města Hořovice na propagačních materiálech soutěže.

J.P.: Je to velice záslužná činnost. Bohužel se nám drogy, alkohol i závislost na kouření dostávají do stále mladších ročníků. Je potřeba s tím bojovat, protože, když někdo získá závislost v takto mladém věku, tak už se toho nelze zbavit. Soutěž je dotována z kapitoly sociálních věcí z fondu prevence.

Marta ŠeVac

Aktualizováno Sobota, 20 Duben 2019 08:56
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství