Středa, 29. leden 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
První miminko v Porodnici u Slunečné brány v Hořovicích

Za nemocnici přišli popřát Elišce hodně štěstí a zdraví do života Mgr. Jiří Pichlík, hlavní sestra nemocnice, primářka novorozeneckého oddělení MUDr. Milena Dokoupilová, Mgr. Kamila Přádová, vrchní sestra oddělení a Mgr. Pavla Fíkarová, vrchní sestra gynekologického oddělení a porodnice.První miminko narozené v hořovické porodnici v roce 2020 je holčička Eliška. Malá slečna se narodila 1. 1. 2020 ve 4.56. Šťastní rodiče malé Elišky jsou z nedaleké vsi Chodouň. Eliška při narození vážila 3.760 gramů a měřila 49 cm. Pro maminku Andreu a jejího partnera je to první miminko a my jim přeme, aby jim v životě dělala jen samou radost.

PN Z radnice Hořovice Proč jsme se nedohodli?
Dub
11
2019
Proč jsme se nedohodli?
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Ondřej Vaculík   

Ondřej VaculíkPro část občanů Hořovic a dalších obyvatel je hořovický vyhrocený konflikt pozice vs. opozice nesrozumitelný a jsou přesvědčeni o tom, že městu neprospívá a obecně vzato poškozuje důvěryhodnost samosprávy. Zdá se jim, že je to poněkud jako „u blbečků na dvorečku“. Myslím si, že obě strany jsou si toho vědomy. Proto 27. 2. 2019 se na hořovické radnici sešli představitelé opozice s představiteli současného vedení radnice. Chtěli se dobrat ke společnému konceptu možné spolupráce. My jsme měli na mysli možnou obměnu rady města, rozšíření koalice o někoho z opozičních uskupení. V této záležitosti jsme také jednali s ODS i s ANO.

 

Opozice však přišla s ultimativním požadavkem, aby vzhledem k rozjitřené situaci ve městě odstoupilo celé vedení, starosta Peřina, místostarosta Vaculík a místostarostka Šrámková. Dále představitelé opozice trvali na tom, že nikdo ze současné rady (která tehdy po rezignaci MUDr. Mouchy, Mgr. Vavřičky a PhDr. Vlčka čítala 4 členy) ani nesmí být v radě tzv. konsolidované. (Později pouze nevyloučili účast MDDr. Antonína Spala.)

Požadavek jsme vyslechli a předložili ho našim (pozičním) politickým uskupením. Ta se shodla na tom, že splnění takového požadavku by bylo vlastně popřením vůle voličů, kteří pomyslné karty rozdali jinak. Například my jako Hnutí nezávislých jsme získali pět mandátů, Nestraníci, které představuje JUDr. Ortman, CSs, a Mgr. Bakule, toliko dva. Ani JUDr. Ortman se netají tím, že starostou by se chtěl státi právě on, a v té věci se velice snaží znedůvěryhodňovat současné vedení radnice všemi možnými i nemožnými způsoby. Na onom „vstřícném“ jednání také prohlásil, že se mnou si on osobně neumí představit žádnou spolupráci. (V duchu se tomu divím, protože během více než čtvrt století jsem s JUDr. Ortmanem prohodil tak asi šedesát veskrze přátelských vět.)

Po této zkušenosti se netajím tím, že právě JUDr. Ortmana považuji za jednoho z nejméně vhodných hořovických starostů. Důvody jsou zřejmé a uvádět je nebudu. JUDr. Ortman po svém způsobu drží opozici v naději, že on jí otevře dveře na radnici, ve skutečnosti bohužel činí opak.

Pro méně zasvěcené: V hořovickém zastupitelstvu, čítajícím 21 členů, mnoho potenciálních starostů nesedí. Kormě JUDr. Ortmana (a možná ještě Mgr. Bakuleho), pokud víme, není nikoho, kdo by této funkci chtěl věnovat čas, své schopnosti, převzít skutečnou tvůrčí odpovědnost, a dát tomu i své zdraví. A to si většina zastupitelů – také opozičních – určitě uvědomuje. Jiří Peřina se jako starosta města osvědčil a má naši důvěru. Přesto jsme se snažili, aby starostou, tedy starostkou v Hořovicích jednou byla také žena, což bohužel nevyšlo, a zejména by ve vedení města měli být mladší lidé; nezatížení pokřivenými osobními vztahy a animozitami plynoucími z různě šířených pomluv. Tomuto ideálu JUDr. Ortman, CSs, rozhodně nevyhovuje.

V Hořovicích jsou dvě kauzy:

Skládka – probíhá již částečná rekultivace 3. etapy, v šesti hydrogeologických vrtech pod skládkou se sbírá voda, jejíž vzorky budou rovněž vyhodnoceny Českou inspekcí životního prostředí. (Výsledky pak neprodleně zveřejníme!)

Po naplnění IV. etapy (asi za dva roky) dojde k celkové rekultivaci hořovické skládky a komunální odpad AVE buď bude vozit na skládku stašovskou, nebo do spalovny v Chotíkově, nebo dojde k realizaci koncepce Středočeského kraje, kdy u nás bude překladiště a odpad se bude vozit po železnici do mělnické elektrárny - spalovny.

Hrobeček - město přijalo jako soudně ověřené dědictví po Ing. Františku Lizcovi deset tisíc dolarů. Hodlalo za ně hrdinovi II. odboje vybudovat a vystrojit důstojný hrob, o který by se také mohlo starat, což pozůstalí odmítli. V souladu s poslední vůlí využilo těchto peněz, určených pro pohřebiště, při budování společné hrobky pro ostatky z opuštěných hrobů.

Urna Ing. Františka Lizce byla uložena do hrobu nesoucího pouze dvě příjmení (rodina Lizcova je na druhém místě), dne 9. 5. 2014. (Nevěděli jsme o tom, parte jsme nedostali.) Hrob je soukromý. Nic ve zlém: Pokud by pozůstalým skutečně šlo o důstojné uctívání hrdiny, jistě by náhrobní desku během těch pěti let alespoň dovybavili nápisem, že v hrobě jsou ostatky Ing. Františka Lizce (pak, kdy se narodil a kdy zemřel), a že to byl hrdina II. odboje. Aby nejen představitelé města, ale i všichni lidé věděli, kam mají tu kytičku klást a komu se mají poklonit. Na posledním zastupitelstvu tedy nešlo o pietu, ale o něco jiného.

Přál jsem si v budoucnu rezignovat na funkci místostarosty ve prospěch někoho mladšího, a kéž by i schopnějšího. Bohužel to však není možné: K mým mnohým úkolům přibyl ještě jeden: nedopustit, aby se JUDr. Ortman, CSc, stal v Hořovicích starostou.

Závěrem podotýkám za Hnutí nezávislých (a jistě i za ČSSD): Rádi budeme jednat s opozicí, našimi kolegy, jichž si vážíme, o přijatelných způsobech, jak u nás rozkolísanou situaci samosprávy konstruktivně uklidnit a vyřešit.

Ondřej Vaculík - místostarosta Hořovic (Hnutí nezávislých…)

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství