Úterý, 20. srpen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Střety se zvěří

ilustrační fotoLIBOMYŠL - Dne 2. 8. v 23.45 hodin řídil v katastru obce Libomyšl na silnici III. třídy, ve směru od obce Libomyšl směrem na obec Neumětely, osobní automobil tovární značky BMW X5. V km 1,412 uvedené komunikace řidiči vběhlo náhle z levého travnatého silničního příkopu do jízdní dráhy divoké prase. Střetu již nebylo možné zabránit a v důsledku toho došlo ke střetu přední části vozidla s divokým prasetem, které vlivem nárazu uhynulo. U řidiče byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 45.000,-Kč.

PN Z radnice Hořovice Ještě k té hořovické skládce
úno
08
2019
Ještě k té hořovické skládce
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Ondřej Vaculík   

Ondřej VaculíkNa veřejném zasedání Zastupitelstva města Hořovice dne 29. 1. 2019 ohledně skládky odpadů Hrádek nebyla příležitost, vzhledem k rozjitřené náladě, vysvětlit okolnost, která často zaznívala: že město, tedy jeho představitelé, něco záměrně tají.

 

V minulosti se problém skládky na zastupitelstvu (také v radě a při jednáních s AVE) projednával několikrát, avšak jednání se týkala podezření z návozu komunálního odpadu mimo váhu, dále nejvyšší přijatelné výšky skládky, nepořádku na skládce a pochybnostem o výnosy ze skládky. Na základě toho kóta 430 m nad mořem byla stanovena jako nepřekročitelná, ohledně pořádku a režimu na skládce jsme s AVE jednali (a ono také na zlepšení pracuje) a ani výnosy se neodchylují od počtu uložených tun odpadu. Rok 2018 ještě není uzavřen, za rok 2017 činily 14.720.735,- Kč., což je v posledních letech zhruba průměrný roční příjem.

Smlouva s AVE o sběru, přepravě a odstraňování odpadu zajišťuje tuto službu (tedy vyvážení komunálního odpadu z kontejnerů i popelnic) až do 31. 12. 2024. Podmínky této Smlouvy také umožňují až do tohoto roku udržet poplatky (nejen pro hořovické občany) na současné příznivé výši bez ohledu na životnost skládky. Příznivost této Smlouvy může však souviset s provozováním skládky firmou AVE, a byly bychom neradi, kdyby nám ji AVE vypovědělo.

Naše společnost – jak také při vzrušeném jednání zaznělo - se však neshodne na tom, zda je pro město výhodné životnost skládky neustále prodlužovat, nebo ji naopak, co nejdříve „dobudovat“ vč. rekultivace, dívat se na skládku už jako na zelený kopec, a tím by AVE „náš“ odpad muselo vozit jinam, na jinou, otevřenou skládku. Z hlediska ekologie, vlivů na prostředí i estetiky je pochopitelně lepší mít v krajině méně dlouhodobě otevřených skládek.

Takže až AVE bude „náš“ odpad vozit někam jinam, doufejme, že tamní obyvatelé nebudou proti tomu protestovat.

Domnívám se, že netrváme na tom, aby na naší skládce byl pouze „náš“ odpad, ale jde nám o to, aby odvoz našeho odpadu byl zajištěn za příznivé ceny v souladu se Zákonem o odpadech. Podle něj totiž možnost skládkování v současném režimu končí 31. 12. 2023.

Co zneklidnilo všechny, je onen smrdutý či kontaminovaný potůček, který pod skládkou vytéká. Aniž bych chtěl předjímat úřední odborná šetření vč. rozboru vody, která nyní probíhají, podle mého (nebo podle všeho) pramen nevytéká ze skládky samé, ale jde o povrchovou vodu z jejího okolí, kterou ovšem kontaminuje černý popel z pálených kabelů. Na odstranění této ekologické zátěže již pracují naše technické služby a Městská policie bude nad tímto místem konat dozor, aby k pálení už nedocházelo.

Plánek půdorysu skládky vyznačuje její etapy, třetí nyní končí a čtvrtá, nejmenší, na západě „kopec“ spíše doplňuje, než by působila jako novotvar. Oním diskutovaným dodatkem číslo dvě město pronajímá AVE pozemek, který je menší (a doplňující) částí IV. etapy –severozápadní okraj skládky.

Pro vyjasnění věci i uklidnění rozjitřené nálady navrhuji, abychom pro zájemce za dobrovolné účasti radních a ostatních zastupitelů zorganizovali s odpovědnými představiteli AVE na hořovické skládce exkurzi. Snad bychom se tím dobrali k objektivnějšímu hodnocení jejího stavu i budoucím možnostem.

Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic za Hnutí nezávislých

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství