Úterý, 20. srpen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Střety se zvěří

ilustrační fotoLIBOMYŠL - Dne 2. 8. v 23.45 hodin řídil v katastru obce Libomyšl na silnici III. třídy, ve směru od obce Libomyšl směrem na obec Neumětely, osobní automobil tovární značky BMW X5. V km 1,412 uvedené komunikace řidiči vběhlo náhle z levého travnatého silničního příkopu do jízdní dráhy divoké prase. Střetu již nebylo možné zabránit a v důsledku toho došlo ke střetu přední části vozidla s divokým prasetem, které vlivem nárazu uhynulo. U řidiče byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 45.000,-Kč.

PN Z radnice Hořovice Komunitní plán sociálních služeb
úno
08
2019
Komunitní plán sociálních služeb
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Jana Šrámková   

Šrám Jana Šrámková HořoviceNa jednání rady města Hořovice ve středu 9. ledna byla ustavena řídící skupina (dál citujeme ze zápisu) „…pro pokračování procesu Komunitního plánování sociálních služeb započatém v rámci tvorby Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2018 - 2022 ve složení: Jana Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová, Ing. Miroslava Paťavová, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Alena Ratajová, DiS., Mgr. Jiří Vavřička a Mgr. Olga Kebrlová.

Více informací nám poskytla místostarostka Hořovic Jana Šrámková:

 

Historicky proces Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Hořovicích začal v roce 2009 a pracovalo na něm občanské sdružení Digitus, které zpracovalo základní komunitní plán.

Od 1. 1. 2012 převzalo realizaci procesu KPSS Město Hořovice prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ).

Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci střední Čechy a město Hořovice je jeho partnerem.

Následně byla zřízena Řídící skupina jako stálý výkonný, iniciační a koordinační orgán rady města. Řídící skupina se na území města a správního obvodu podílí např. na zjišťování potřeb a získávání zdrojů v oblasti sociálních služeb, plánuje služby v oblasti sociální a sociálně zdravotní dle místních specifik a potřeb jednotlivých občanů.

Od 1. 1. 2018 běží projekt na aktualizaci Komunitního plánu sociálních a návazných služeb. V minulém roce proběhlo několik setkání pracovních skupin a řídící skupiny. Právě tyto pracovní skupiny vyplynuly z potřeb občanů.

* skupina - Rodina, děti, mládež

* skupina - Osoby ohrožené sociálním vyloučením

* skupina - Senioři a osoby se zdravotním postižením

V současné době došlo k dokončení sběru dat pro nový Katalog poskytovatelů, který je právě výsledkem procesu KPSS. První Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové obce vyšel v roce 2014 v počtu 3000 výtisků a občané jej měli možnost získat zdarma. Je uspořádán tak, aby poskytl základní přehled o nabízených sociálních a návazných službách. Je k dispozici i v elektronické podobě na www.pruvodcepomoci-horovice.cz .

Pochopitelně v průběhu let se město a potřeby lidí mění a rozvíjí. Tomu se musí přizpůsobit i další KPSS. Z toho všeho vyplývá, že není konečný a hlavně neměnný. Jde o neustále se opakující proces, se kterým je spojeno mnoho úkolů, ale i překážek.

Musíme též říci, že projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Prioritní oblastí města Hořovice a spádových obcí bylo v minulém období 9:

* priorita Zajištění procesu KSS

* priorita Podpora sociálních a návazných služeb pro děti a mládež ohrožených rizikovými sociálními jevy

* priorita Podpora sociálních a návazných služeb s cílem sociální inkluze dětí a mládeže na školách

* priorita Podpora terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

* priorita Nastavení a podpora systému prostupného/sociálního bydlení

* priorita Podpora služeb odborného sociálního, právního a psychologického poradenství

* priorita Podpora setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí

* priorita Udržení pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

* priorita Podpora sociálních a návazných služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Takže se nám v minulosti podařilo zřídit a zajistit provoz v budově bývalého kina Nízkoprahového zařízení pro neorganizované volnočasové aktivity dětí, která je opravdu využívána.

Nyní jsme otevřeli v lokalitě Plzeňské ulice nové zázemí pro ambulantní péči pro osoby bez přístřeší, uživatele návykových látek a osoby s duševním onemocněním.

Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo, aby město bylo co nejvíce nezbariérové. V budoucnu bychom rádi vybudovali nájemní bydlení pro občany, kteří řádně pracují, ale nedosáhnou na něj vlastními financemi.

Jak je zřejmé celý tento proces je výsledkem kvalitní práce mnoha lidí i institucí. Jak jsem i zmínila, je stále v „běhu“.

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství