Středa, 05. srpen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Dovolená v redakci

Naposledy nás před dovolenou zastihnete v redakci v pátek 17. července. Další vydání Podbrdských novin vyjde ve čtvrtek 3. září a uzávěrka materiálů ke zveřejnění je ve čtvrtek 27. srpna. Redakce bude otevřená již od pondělí 17. srpna.

nas region

 

Podbrdské noviny ZDARMA!

Podbrdské noviny budou od září vycházet v rámci časopisu Náš REGION. Budou ve všech schránkách zdarma, a také si je budete moci vzít zdarma v stojanech umístěných na veřejných místech.

PN PÍŠETE NÁM Různé zprávy Osud budovy Zděná v Zaječově
Led
03
2013
Osud budovy Zděná v Zaječově
Píšete nám - Různé zprávy
Napsal: V. Havlík a A. Krajdl   

Zdena_obchod_1938webVážená  redakce,

dovolte nám , abychom  vás informovali o činnosti Občanského sdružení Zděná o.s. se sídlem v Zaječově. Smyslem založení sdružení je zachování budovy Zděná č.p. 33 s jejím následným občansko -sociálním využití pro občany Zaječova a blízkého okolí. Budova Zděná č.p. 33 je ve vlastnictví OÚ Zaječov.  Nachází se ve středu obce, kde po kostelu Zvěstování Svaté Marie vytváří od roku 1749 druhou největší  historickou dominantu v srdci Zaječova.

Historie budovy Zděná je popsaná na našich webových stránkách s dalšími informacemi, které souvisejí s budouvou Zděná, či Občanským sdružením Zděná: http://www.zdena-zajecov.estranky.cz/

 

Průběh novodobé historie, která přivedla Zděnou do současného stavu.

Do roku 1991 byla budova Zděná ve vlastnictví zaječovského Sokola. Malá tělocvična byla hojně využívána, jak Tělovýchovnou jednotou, tak místní osmiletou základní školou. V těchto prostorách se také pořádaly výstavy místních dobrovolných spolků. Další místnosti byly využívány jako klubovny, sportovní sklad či letní sportovní ubytovna. V patře byl umístěn správcovský byt.

Na začátku devadesátých let se budova Zděné dostává do soukromého vlastnictví v důsledku restitucí majetku, o který se přihlásili původní majitelé. Ve Zděné je provozováno pohostinství. Tělovýchovná jednota se základní školou nalézají azyl ve velkém sále Lidového domu. Pohostinství ve Zděné po necelých dvou letech končí neúspěchem novodobých majitelů, dostávají se do finančních problému, Zděná připadá do zástavy bance.

  • Pro Zděnou začíná období temna. Dlouhodobé neudržování budovy v kombinaci s vandalismem se na budově začíná postupně projevovat. Vše vrcholí požárem v roce 2000, jenž má na současný stav budovy Zděná největší vliv. Jen včasný zásah hasičů zachránil Zděnou před nejhorším.  V roce 2005 je Zděná vydražena na aukci v Českých Budějovicích zástupci OÚ Zaječov za 1.06mil Kč.  V dalších letech si OÚ Zaječov nechává postupně zpracovat tři projekty za nemalé finanční prostředky na 22 bytových jednotek-chráněné byty Zaječov, poté na 15 a 7 bytových jednotek. OÚ Zaječov se nepodaří získat tolik vytouženou dotaci. Ačkoliv byla po požáru střecha budovy místně vyspravena, zabezpečovací práce uvnitř budovy provedeny nejsou a objekt  je ponechán na pospas. Ve dnech  21-23.5 2012 se současné zastupitelstvo obce rozhodne nechat vyjádřit k otázce Zděná občany Zaječova pomocí ankety, ve které nabízí čtyři různé varianty řešení. Prodej za symbolickou cenu 1 Kč, kdy se zájemce zaváže ke konkrétní realizaci ve stanoveném termínu.
  • Demolice objektu s následnou revitalizací (park)
  • Postupná rekonstrukce do původního stavu
  • Dům s pečovatelskou péčí

K hlasování se dostavilo 172 voličů což je 14,1% účasti. Pro variantu postupné rekonstrukce se vyslovilo 83 voličů. Pro demolici hlasovalo 56 voličů, pro prodej za 1Kč hlasovalo 18 voličů, dále pro dům s pečovatelskou péčí se vyslovilo 11voličů. Vzhledem k malé účasti se zastupitelstvo rozhodne nebrat konečný výsledek ankety v potaz a přiklání se k demolici ( více Info: www.zajecov.eu/www/obeczajecov/fs/ZAJECOVSKE NOVINY 2_2012_web.HYPERLINK "http://www.zajecov.eu/www/obeczajecov/fs/ZAJECOVSKE%20NOVINY%202_2012_web.pdf"pdf,  Zaječovské noviny, číslo 2, ročník: 2012).

Na konci října se OÚ Zaječov rozhodne nabídnout budovu Zděné za 1 Kč bez podmínky, dále začne poptávat cenu demolice.

Na začátku listopadu se v Zaječově vytváří skupina občanů nesouhlasících s posledním rozhodnutím OÚ Zaječov. Odborně si nechá posoudit současný stav a možnosti budovy, připraví záchranný projekt, který postupně seznámí ve dnech (12-14.11.2012) všechny členy zastupitelstva. V pondělí 19.11.2012 se zastupitelstvo schází se zástupci neregistrovaného sdružení Zděná v budově OÚ Zaječov. Po prezentaci projektu Zděná a následné diskuzi se zastupitelstvo rozhodne vyjádřit svůj názor před zástupci sdružení. V poměru 8 pro nabízenou variantu, 2 zdrželi, 1 proti. (více Info: / www.zajecov.eu/zastupitelstvo-obce/zapisy-z-pracovnich-porad/zapis-z-pracovni-porady-c-47-z-19-11-2012.html ,obecní stránky Zaječov )

Ve dnech 19.26.11.2012 vypracovávají starostka a místostarosta s pomocí obecní právničky Mgr. R. Wachtlové podmínky doprovázející 2 mil. finanční podporu OÚ Zaječov. Budova Zděná je prohlídnuta autorizovaným statikem, který informuje o stavu budovy Stavební úřad v Hořovicích. Dochází k oficiální registraci sdružení na Ministerstvu vnitra.

Dne 3.12.2012 se koná pracovní porada zastupitelstva bez přítomnosti členů sdružení ( vice:  www.zajecov.eu/zastupitelstvo-obce/zapisy-z-pracovnich-porad/zapis-z-pracovni-porady-c-48-ze-dne-3-12-2012.html )

Dne 4.12.2012 je zástupce Občanského sdružení Zděná Aleš Krajdl vyrozuměn panem místostarostou s výsledkem pracovní porady z předchozího dne ve znění. V poměru 10:1 se zastupitelstvo rozhodlo, že na veřejném zasedání , které proběhne 14.12.2012 nepodpoří účelovou finanční podporou pro navrhovaný projekt sdružení. Budova Zděná bude nabídnuta ke koupi za symbolickou částku 1Kč a pouze Občanskému sdružení Zděná. V případě, že sdružení budovu nekoupí, bude zastupitelstvo na témže veřejném zasedání hlasovat o demolici.

Ve dnech 7-19.2012 Občanské sdružení Zděná o.s. realizuje petici ve znění:  Petice proti demolici objektu Zděná č.p. 33 v obci Zaječov.

Petice jsou umístěny nejen v obchodech v centru Zaječova, ale občané jsou seznámeni s obsahem petice přímo v místech svého bydliště. Přes nepřející počasí a předvánoční shon je 21.12.2012 na OÚ v Zaječově doručena petice obsahující 463 podpisů z toho 443 s rodným bydlištěm v Zaječově potažmo v Kvaňi ( v petici se mohli vyjádřit osoby starší 16 let). Proti demolici se vyjádřilo přes 90% z dotazovaných občanů.

Při veřejném zasedání v Zaječově 14.12.2012 prezentovalo Občanské sdružení Zděná o.s. svou dosavadní činnost a dále vysvětlilo vize do budoucna. V následné diskusi za nebývale velké účasti a zájmu občanů se místy rodila až dramatická diskuse, jejímž vyústěním bylo,

že OÚ Zaječov zajistí v měsíci lednu 2013 v budově Zděná zabezpečovací práce požadované Stavebním úřadem v Hořovicích. Zastupitelstvo OÚ Zaječov a zástupci Občanského sdružení Zděná se na začátku roku 2013 setkají, aby projednali podrobnosti navrhovaného projektu a dali prostor pro přednesení nových variant řešení. Pokud Vám není osud Zděné lhostejný přijdte 25.1.2013 na Veřejné zasedání do Lidového domu v 19hod.

Stanovisko Občanského sdružení Zděná (k dnešnímu dni 77 členů)

Sdružení je přesvědčeno o nutnosti záchovy budovy Zděná vzhledem k  její historické spjatosti s obcí a dominantní postavení, kterému se budova Zděná v centru Zaječova těší. Sdružení je založené na dobrovolnosti, proto se snaží navrhovaným využitím budovy Zděné oslovit, co největší počet občanů Zaječova nebo jím svázaným a s daným projektem je seznámit.

Navrhováný projekt:

Velký sál ( cvičení s dětmi, alternativní cvičení (pilátes, joga, zumba),horolezecká stěna, stolní tenis, banbington,kulturně- možnost využití-loutkové divadlo,pozvání ochotnického divadla....

Posilovna-Fitko cca velikostně pro pět cvičících

Nekuřácká Cukrárna- Kavárna tyto prostory budou nabídnuty k pronajmutí za nájem, tak aby provoz byl dlouhodobě udržitelný (cca 2000kč plus energie), výhoda jižní strana, salonek má klenbový strop.

Místnost pro zájmovou činnost (klubovna) přístup jakéhokoliv organizovaného sdružení či kroužku, dopoledne možnost místa k setkání maminek s malými dětmi.

Místnost k pronajmutí masáží je další alternativou.

Správcovský byt (v patře)

Adresa : Občanské sdružení Zděná o.s., Zaječov 226, p.č. 26763

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel: 732178391

Web:www.zdena-zajecov.estranky.cz

Aktualizováno Pátek, 04 Leden 2013 10:47
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství