Pondělí, 13. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny číslo 12/2020
čen
23
2020
Podbrdské noviny číslo 12/2020
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

krajAD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 10/20

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Snímek tentokrát pochází z obce Drozdov. Zdejší SDH je nejstarším spolkem v obci. Byl založen v dubnu 1895. V daleké minulosti byli již zdejší hasiči docela aktivní. V r. 1903 založili knihovnu, pořádali masopustní zábavy, dožínkové slavnosti, hasičské plesy, posvícenské zábavy a divadelní představení. Během 1. světové války několik jejich členů padlo. 28. října 1921 byl odhalen pomník padlým. Během 2. světové války se činnost sboru jen udržovala. Pořádaly se zábavy a hrála se divadla. V r. 1952 se ze dne na den stali z hasičů požárníci. Kladl se důraz na politickou výchovu v duchu KSČ. Změnila se barva stejnokroje. V r. 1956 přešla veškerá technika do majetku obce. Už si neříkali sestro, bratře, ale oslovovali se soudruhu. Museli plnit úkoly Národní fronty na pracovních brigádách, které pamětníci znají jako akce Z.

 

V polovině června 2015 proběhly oslavy 120. výročí založení hasičského sboru. K oslavám byla vydána brožurka, která obsahuje informace od založení sboru až do května 2015. V současné době má sbor více jak 40 členů, z toho je 14 činných. S cisternou Tatra vyjíždějí nejen k požárům, ale také k technickým zásahům, jako jsou popadané stromy či následky povodní. Zásahová jednotka je vybavena i dýchací technikou. V r. 2018 obec zakoupila nové dopravní auto Ford Tranzit. Hasiči se každoročně podílejí na organizaci dětského dne, mají u toho i techniku, na závěr akce pro zábavu dětí nastříkají pěnu. Pod jejich taktovkou jsou pořádány lampionové průvody, které nesou název Drozdovské světélkování.

Jana Mračková, Hvozdec: Hasičovna v Drozdově. Několikrát do roka sem jezdím za vnukem, anebo okolo hasičárny nahoru na Točník a za kámoškou do Kublova, takže pro mě nebyl žádný problém s identifikací.

Tak trocha historie. Sbor byl založen v roce1894. Bylo 10 zakládajících členů, 15 přispívajících a 35 činných. Hned v počátcích se hasiči zapojili také do různých kulturních akcí. Mají dodnes dochované různé dokumenty. Např. první zmínka o založení sboru z 20. 6. 1894, zápis Požárního deníku z roku 1911, knihy příjmů a výdajů, Protokolární kniha vedená od roku1904 apod.

V roce 2009 se pustili do opravy historické stříkačky Stradílek rok výroby 1936. Jestli se oprava podařila, jsem už nikde nedohledala. A ještě zajímavost. Od založení sboru se oslovovali bratr a sestra, což bylo pochopitelně v roce1956 zrušeno a bylo nařízeno oslovení soudruh a soudružka. Od roku 1989 jsou opět bratři a sestry.

František Mencl, Žebrák: O vesnici Drozdov, které je sotva 1 km severně od Cerhovic, je vlastní písemná zmínka z r. 1368, kdy ve své závěti umírající Zbyněk z Hazemburka a z Valdeka věnoval šest hřiven stříbra klášteru ve Svaté Dobrotivé (zde je i pohřben). Hasiči byli založeni v r. 1895.

„Vícero uvědomělých občanů kráčejících s duchem času v čele s obětavým starostou obce Drozdov Janem Motlem usneslo se, že by velikým darem pro zdejší obec a veškeré okolí bylo zřízení Sboru dobrovolných hasičů v Drozdově. Myšlenka pronesena ujala se velmi rychle a podporovaná všestranně stala se skutkem.“ Takto se dochoval zápis o založení sboru v dobové kronice.

V tom roce 1895 dne 6. února v hospodě u pana Lisého, kam byla svolána ustavující schůze, byl zvolen výbor sboru a předána peněžní sbírka od jednotlivců, obce a drozdovského továrníka Josefa Röhtlinshofera. V témže roce byly schváleny stanovy sboru c.k. okresním hejtmanstvím v Hořovicích a c.k. místodržitelstvím v Praze.

Drozdovští hasiči pravidelně cvičili, vzdělávali se, pořádali kulturní akce v obci i v okolí. Finanční prostředky byly používány k vybavení sboru, nákupu uniforem, odborné literatury a předmětů k hašení. V prvním roce po založení byla zakoupena první jednoproudní stříkačka, a tak se stal SDH v Drozdově „těmi pravými hasiči“.

Po prvních pěti letech měl sbor téměř 200 členů, v současné době 53. Je organizován v Župě Podbrdské a začleněn do okrsku č. 2 spolu se SDH Tlustice, Žebrák, Cerhovice, Újezd, Záluží. Starostou je Milan Veith z Cerhovic. Sbor má svůj prapor, razítko a svoji knihovnu. Založení pohřební pokladny svědčí o velkém sociálním cítění.

Ve 30. letech min. století byla zakoupena první motorová stříkačka, sbor se modernizoval a hasičská zbrojnice byla postupně vybavována stále dokonalejší technikou. V r. 1935 pořádal sbor slet Podbrdské hasičské župy. Konalo se cvičení, předávání diplomů, pamětních medailí, soutěže a následovala ukázka hašení hořícího domu. Tato oslava 40. výročí sboru byla zakončena veselicí. Při oslavě 90. výročí založení bylo SDH Drozdov uděleno vyznamenání „Za příkladnou práci“ Při 120. výročí obdržel prapor a pamětní stuhu.

Na práci okresní organizace ČSPO Beroun se podílel také zástupce drozdovských hasičů Jaroslav Lisý. Oslavy založení hasičů mají vždy bohatý program, jak profesionálních hasičů, tak dobrovolných. Ukázka „Co hasiči dělají“ je pásmem 6 druhů hasičských zásahů s hudbou a pomocí malých Soptíků – bytový požár, chemická havárie, povodeň, likvidace nebezpečného hmyzu, dopravní nehoda, odstranění stromů po vichřici. I sousední sbory se měly s čím pochlubit: např. se starou ruční stříkačkou taženou koňmi hasili hořící domek hasiči ze Záluží, Zbirožáci zachránili zraněného po havárii rozstříháním auta. Nakonec hořící auto uhasili hasiči ze Žebráka hasící pěnou. Součástí oslav bývá výstava z historie drozdovských hasičů – technika, obleky atd.

Současný kolektiv sboru je důsledným pokračovatelem díla zakladatelů. O kolektivy mladých hasičů, jejich výchovu a výcvik se starají Vl. Štochl, Vl. Hříbal a Š. Hrbková.

 

Aktualizováno Úterý, 23 Červen 2020 08:39
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství