Neděle, 05. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obrázek, který pomáhá

langJak můžete využít aktivovaný obrázek v Podbrdských novinách? Obrázek je vždy po dobu dvou týdnů aktivován systémem Lang technologies. Stačí, když si čtenář na obrázek položí ruku nebo jinou část těla, případně si na něj sedne a může přijímat harmonizující informace, jak dlouho chce. Tělo si samo řídí příjem energie. Aktivovaný obrázek můžete také přikládat na nemocný orgán. Produkty a osobní stimulátory Lang technologie pomáhají při bolestech, únavě, psychických problémech, cukrovce a mnoha dalších onemocněních.

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny číslo 11/2020
čen
04
2020
Podbrdské noviny číslo 11/2020
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 9/20

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Snímek byl pořízen v obci Bzová nedaleko Hořovic. Založení SDH v obci předcházel požár, který v roce 1877 zachvátil celou návěs. Bylo zničeno 24 statků a 3 chalupy s majetkem a zásobami. Při tragédii zemřelo malé dítě a jeden muž. Ten zemřel po týdnu v nemocnici na následky nadýchání dýmu. Sbor byl založen roku 1904. Hasičská zbrojnice se nachází na návsi u rybníka s kapličkou. Chod činnosti narušila 1. světová válka, že které se nevrátilo 21 bzovských občanů. Jejich jména jsou uvedena na pomníku padlých hrdinů u obecního úřadu. Památník postavil hasičský sbor za pomoci všech místních občanů. Sbor přestál různé státní i společenské systémy a obě světové války. Za tu dobu vykonal mnoho prospěšných a užitečných věcí nejen ve prospěch obce. V současné době má sbor kolem 70 členů. Zúčastňují se různých hasičských soutěží. V předvečer 100. výročí vzniku republiky vysadili na návsi pamětní lípu v rámci projektu 100 lip pro Křivoklátsko. V loňském roce oslavili 115 let od svého založení. Slavnosti se konaly v sobotu 24. srpna. Při té příležitosti uspořádali 15. memoriál Fr. Šímy v požárním sportu za účasti hasičů z Broum, Olešné a Zaječova. Po skončení se konal den otevřených dveří ve zbrojnici a ukázky profesionálů na návsi. 27. října chystají pokládání věnců k pomníku padlých a lampionový průvod, který má největší úspěch u malých dětí. Mladí hasiči se scházejí každou středu v klubovně zbrojnice. Trénují uzle, značky a zdravovědu.

 

Tomáš Zach, Kařez: Soutěžní snímek, na němž vidím kapličku s rybníčkem nebo rybníček s kapličkou, by mohlo být z obce Bzová. Ta leží téměř ve 400 metrech nad mořem nedaleko Hořovic. Tahle obec má hezký znak, v němž jsou zobrazeny dvě legendy o vzniku jména obce. V horní části znaku na červeném poli je pes - odkaz na dávnou dobu, kdy v mohutných lesích kolem hradů Točník a Žebrák pořádal panovník hony a lovy lesní zvěře za vydatné pomoci loveckých psů. Tak prý mělo vzniknout jméno Psová, dnešní Bzová. V dolní části znaku na bílém poli je ratolest bezu černého s plody. Bez černý, lidově bezinka či psí bez, tak ten měl dát obci napřed jméno Bezová, později pak ustáleno na jméno Bzová. Ať tak nebo tak, Bzová má hezký znak.

Jana Mračková, Hvozdec: Několikrát do roka mnou navštívená Bzová byla opět jasná. A i tu hasičárnu jsem viděla na vlastní oči.

SDH byl založen v roce 1904, i když se o jeho založení uvažovalo již v roce1900. Po 1. světové válce byl zásluhou hasičů a všech občanů vybudován pomník na památku 21 padlých. Stál 8.300 Kč a zhotovil ho sochař Štěpa.

V dnešní době z cca 430 obyvatel je v SDH okolo 60 členů. V roce 2015 byl nejmladší hasičce Elišce 1 rok. Hasiči zasahují nejvíce u popadaných stromů, nebo při prudkých deštích pumpují ze sklepů vodu. Ve vozovém parku mají k dispozici cisternu Škoda 706 RT, stříkačku PPS 12, motorovou pilu apod. Info mám z roku 2015.

Mají moc hezký znak na praporu. Helmu z min. století, 2 žebříky, sekerku a nápis nahoře „Sbor dobrovolných hasičů“ a dole „Tradice zavazují“. Pořádají soutěž „Dobráci roku“.

František Mencl, Žebrák: Soutěžní snímek nás přivedl tentokrát do obce Bzová (první zmínka o obci je z r. 1390, kdy náležela k blízkému hradu Žebrák).

Založení sboru dobrovolných hasičů předcházel největší požár v dějinách obce, který vypukl 6. června 1877. Podporovaný silným větrem zachvátil celou náves po obou stranách. Bylo zničeno 24 statků a 3 chalupy s veškerým majetkem. Uhořelo jedno dítě, jeden dospělý člověk se nadýchal kouře a brzy zemřel. Obyvatelé znovu vybudovali svůj požárem zničený majetek. Za 23 let po této katastrofě (r. 1900) vznikla první myšlenka na založení sboru. Oficiálně vznikl v r. 1904. Na jeho založení se nejvíce podílel řídící učitel Josef Madrucha s kolektivem občanů. Na svoji dobu měl sbor velice moderní techniku – byla zakoupena nová stříkačka koněspřežní ruční a další hasební materiál. Od založení sloužila zbrojnice, postavená za pomoci občanů na návsi u rybníka, dodnes na stálém místě. V r. 1969 byla dokončena její přestavba, přistavena klubovna a sklad materiálu.

V r. 1929 byl vybudován vodovod a zároveň postaveny hydranty po obci, díky kterým se zlepšila požární bezpečnost celé obce. Jejich odzkoušení provedli slavnostně místní hasiči. Přesto docházelo k dalším požárům, např. v r. 1939 vyhořela 3 hospodářská stavení.

Nové moderní vybavení bylo zakoupeno až v r. 1955 – cisterna Škoda 706 RT (CAS 25), stříkačka PPS 12, později požární automobil Praga V3S a jiné vybavení – motorová pila, ponorné čerpadlo, žebříky atd.

Během 116 roků činnosti sboru se vystřídala řada funkcionářů, do dneška hybné páky sboru – např. Buzín, Hrubý, Štědrý, Vokáč, Vítek, Umon, Mrkáček, Chvojka, a v neposlední řadě František Šíma, dlouholetý člen, velitel, okrskář, hasič z povolání v podniku TOS Žebrák. Na jeho památku koná sbor pod záštitou OÚ soutěž v požárním sportu „Memoriál Františka Šímy“. Zúčastňují se hasiči z okolních obcí začleněných do okrsku Žebrák, kam SDH Bzová patří (také Hředle, Kublov, Broumy, Březová, Chlustina, Sedlec, Točník).

U příležitosti srazu rodáků v r. 2000 byl uspořádán 1. ročník tohoto memoriálu – SDH Bzová v něm obsadil 2. místo.

V této době má sbor 72 členů a jeho velitelem je Jiří Svoboda, který je také s Tomášem Bezděkem velitelem zásahové jednotky. Sbor se zúčastňuje hasičských soutěží, zasahuje při záplavách, u popadaných stromů, pomáhá při úklidu obce, organizuje akce pro děti atd. V roce 1959 bzovští hasiči pořádali okrskovou soutěž – umístili se na 1. místě, při soutěži v Točníku se umístili na 3. místě. Řada členů sboru byla odměněna čestnými odznaky a uznáními a celý sbor v r. 2004 vyznamenáním „Za příkladnou práci“.

V předvečer výročí vzniku naší republiky vysadili hasiči na návsi pamětní lípu v rámci projektu „100 lip pro Křivoklátsko“. V r. 1997 provedli úspěšnou sbírku na pomoc zaplavené Moravě a podobně i sbírku věcí na pomoc lidem postiženým povodněmi v srpnu r. 2002. Také v SDH Bzová má svá družstva mladých, která velmi aktivně pracují pod vedením A. Pavlisové, M. Pikalové a H. Hrkáčkové.

Jako první na okrese založil sbor vlastní internetové stránky, kde se nachází množství informací. www.sdhbzova.cz

 

Aktualizováno Čtvrtek, 04 Červen 2020 17:03
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství