Pondělí, 13. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny číslo 10/2020
Kvě
29
2020
Podbrdské noviny číslo 10/2020
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 8/20

Jana Mračková, Hvozdec: Na snímku je Svatá Dobrotivá a hasičárna Zaječov. V roce 1892 byl v Kvani založen hasičský sbor. Za několik let, v roce1924, sbor v Zaječově. Po sloučení obou obcí v r. 1975 byl zvolen společný 26členný výbor. V roce 1980 se začala stavět nová zbrojnice ve středu obce. V roce 1990 se změnil znak i prapor. Je tam sekerka, žebříky, lipové lístky, zajíc, ale co je to černé s psí hlavou a velikými kančími tesáky, nevím. Hasiči si vychovávají dorost cca 23 „Zajíců“. Děti jsou velice aktivní a soutěživé. V roce 2019 proběhl už VI. ročník Zaječovského uzlování. Hasiči pořádají mimo svou těžkou činnost hodně akcí. Slyšela jsem, že pochody po Brdech jsou perfektní. V dnešní smutné karanténní době pomáhají seniorům. Už koncem března nabídli bezplatnou rozvážku jídel a nákupů potravin. Pro děti na internetu připravili akci „Společník“ - hry, aktivity, videa s heslem „Každý sám, a přesto spolu“ - vytvoř si, hýbej se apod.

 

Tomáš Zach, Kařez: Soutěžní otázka je vskutku nelehká. Já znám například svatou Prostotu (ó ty svatá prostoto!), pak je tu ještě svatá Dala (ta zas ale neví komu). Zkrátím to. Mám za to, že jde o Svatou Dobrotivou, tak se totiž ta obec na soutěžním snímku až do roku 1960 jmenovala, jenomže komunistickým soudruhům se připomínka svatých v názvech měst a obcí nezamlouvala (po nástupu komunistů k moci v únoru 1948 začala být církev v tehdejším Československu pronásledována), tak i ze Svaté Dobrotivé udělali Zaječov. Je to ještě přijatelný název, protože je odvozen od rodu Zajíců z Valdeka, kde pan Oldřich z tohoto významného rodu je právě zakladatelem augustiniánského kláštera s kostelem svaté Dobrotivé (sv. Benigny). Obdobný osud stihl na Slovensku město Turčiansky Svätý Martin, z něhož se stal v roce 1950 jen Martin.

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Na snímku je hasičárna v obci Zaječov, v pozadí vidíme klášter Sv. Dobrotivé. 6. července 1924 byl ve zdejší obci založen hasičský sbor. Od svého vzniku úzce spolupracovali s hasičským sborem sousední obce Kvaň. Ten už byl založen o 32 let dříve a byl velmi aktivní. Sbory spolupracovaly, i když každý pracoval samostatně. V r. 1975 došlo ke sloučení obou obcí. Zároveň došlo i ke sloučení hasičských sborů. K dohodě o sloučení došlo 27. prosince 1975. První společná schůze se konala hned 2. ledna 1976. Byl zvolen společný šestadvacetičlenný výbor. Dohodli se na vybudování nové hasičárny, protože ty původní stály v okrajových částech obcí. Nová zbrojnice se začala stavět v r. 1980 společně s víceúčelovou budovou MNV. Do užívání byla předána v r. 1983. Členové na ní odpracovali stovky brigádnických hodin. Tenkrát se stavělo hlavně v akci "Z".

V r. 1990 došlo k přejmenování sborů na SH ČMS. V současné době hlavně kvůli šíření viru Covid-19 pomáhají seniorům, zdravotně postiženým a lidem se sníženou imunitou při zajišťování nákupů potravin a léků. Také rozvážejí důchodcům obědy, které se vaří v místním Lidovém domě.

Ilona Zelenková, Drozdov: Velkou nápovědou byla hláška „svatá ty dobroto, snad už nemám toho Němce Alzheimera“. Proto za hasičskou zbrojnicí jednoznačně musí být klášter Svatá Dobrotivá v obci Zaječov. Obec Zaječov najdeme asi 9 km jihozápadně od města Hořovice. Je na okraji CHKO Brdy.

Klášter Svatá Dobrotivá je nejstarší augustiánský klášter v ČR, který roku 1262 založil Oldřich Zajíc z Valdeka. V minulosti jej navštěvovaly významné osobnosti, jako byl král český a císař Svaté říše římské, Karel IV. Také jej navštěvoval hudební skladatel Antonín Dvořák. Dnes je klášter sídlem netopýrů, konkrétně netopýra velkého.

František Mencl, Žebrák: Historie SDH Zaječov má své počátky v blízké obci, dnes součásti Zaječova, která nese název Kvaň. Na obecním úřadě ve Kvani se dne 23. 10. 1892 sešlo na vyzvání starosty Antonína Branda za účelem založení hasičského sboru 17 občanů. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o založení sboru a již 27. října 1892 byl ustanoven prozatímní výbor ve složení: páter Bernard Brand, převor a farář ve Sv. Dobrotivé – starosta, Ant. Brand, starosta obce a mistr krejčovský – velitel, Alois Pelikán, obchodník – jednatel a také další členové výboru.

V prvním roce činnosti měl sbor 40 členů a změnilo se vedení sboru. Starostou se stal Vincenc Šoltys, velitelem Stanislav Hrabák a jednatelem Jan Kebrdle. Všichni vykonávali funkci až do své smrti. Byla zakoupena nová stříkačka za 680 zlatých, plátno a látka na obleky a různé zbrojní součástky. První hasičskou kůlnu si postavili členové sboru sami z obecních prostředků v r. 1894, která svému účelu sloužila 60 let!

Za 25 let činnosti sboru zasahovali hasiči u 27 požárů a sbor měl 66 členů. Uspořádal 76 praktických cvičení, zúčastňoval se různých společenských akcí, zájezdů, župních sjezdů a byl spolupořadatelem celé řady kulturních akcí.

Po 32 letech, od založení SDH ve Kvani, byl dne 6. července 1924 založen samostatný sbor v Zaječově. Tehdy svolal starosta OU J. Srp občanskou schůzi a doporučil, aby obec měla svůj sbor. Dne 3. srpna 1924 se konala první řádná valná hromada v hospodě u Procházky v Zaječově. Na ní byl zvolen starostou Štěpán Jelen, velitelem Václav Broum, podvelitelem Josef Kratochvíl, jednatelem Eduard Lowy a ostatní. Sbor měl v prvním roce 37 zakládajících členů, 77 přispívajících, 28 činných a 7 členů ochranného sboru. V červnu 1925 proběhlo slavnostní odzkoušení nové motorové stříkačky za účasti okolních sborů. Veřejnosti bylo předvedeno hašení ohně i historickou dřevěnou ruční stříkačkou.

V 50. letech byly v obou obcích postaveny nové požární zbrojnice. Ve Kvani byla slavnostně otevřena u příležitosti 60. výročí sboru v říjnu 1952. V té době zahájily oba sbory úspěšnou práci s mládeží a tak si vychovaly přes žáky a dorost dospělé hasiče do zásahových jednotek.

V r. 1975 došlo ke sloučení národních výborů v Zaječově a ve Kvani a 27. 12. téhož roku došlo také ke sloučení obou hasičských sborů. První společná výroční schůze se konala 2. ledna 1976 a byl zvolen 26 členný výbor v čele s předsedou J. Balým a velitelem V. Koppem. Sbor měl 125 členů, z toho 16 žen. Sbor obdržel nové vozidlo AVIA 30 speciál s kompletním vybavením. Bylo rozhodnuto postavit novou zbrojnici společně s budovou národního výboru uprostřed obce (na soutěžním obrázku moc pěkná!), předána k užívání v r. 1982.

Po roce 1990 došlo vlivem společenských změn i ke změnám v názvu, symbolech a stylu práce. Ale zůstal stále jediný cíl – vést členy, ale i občany, do boje proti požárům, učit se, jak nejrychleji pomoci všude tam, kde je potřeba a z mládeže vycvičit dobré nástupce.

Nový výbor řídí 16 členů, v čele je František Rydrych – starosta, Václav Kopp – velitel a další (nelze nepřipomenou kronikáře Josefa Švandrlíka).

Pozn. autora: Údaje z „Kroniky hasičských sborů“.

 

Aktualizováno Pátek, 29 Květen 2020 08:49
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství