Pondělí, 13. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny č 8/2020
Dub
24
2020
Podbrdské noviny č 8/2020
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj? PN č. 6/20

Václav Zítek, Tlustice: Obec Záluží - bývalá pozorovatelna a tajné místo státní bezpečnosti (bohužel jen z doslechu kamarádů). Obec měla vždy vodu na hašení požárů, vždyť ležela podél potoka. Moje vzpomínky jsou s touto obcí spojeny s hejny husí, které se v potoce plavily. Nevěsty potom měly ty nejúžasnější peřiny do výbavy.

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Soutěžní snímek pochází z obce Záluží u Hořovic. Moc jsem toho o místních hasičích nevyhledala, ale snaha byla. SDH v obci bylo založeno v roce 1895. Zdejší hasiči se významně podílejí na organizaci kulturního a společenského života v obci. Starají se o dorůstající mládež, zapojují se do soutěží. Pomáhají při akcích v rámci údržby obecního majetku a ochrany obyvatel. Mají k dispozici zbrojnici, obecní stodolu a techniku, o kterou se vzorně starají.

 

Karel Mencl, Žebrák: Založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Záluží má své začátky v r. 1895. Dne 27. 5. toho roku v hostinci Ant. Hůrky na ustavující schůzi se přihlásilo hned 29 občanů za členy sboru. Prvním starostou byl zvolen Alois Hrdlička, zasloužilý řídící učitel a jednatelem Fr. Kos. Stanovy SDH byly schváleny c.k. místodržitelstvím Království českého 23. 6. 1895.

Od začátku byla činnost hasičů pečlivě zapisována v kronikách. Z nich zde uvádím některé události: První dřevěná ruční stříkačka byla zakoupena 14. 9. 1896 za 80 zlatých. K požárům poprvé vyjel sbor v r. 1897 do Újezda, Cerhovic a Záluží. V r. 1899 se hasiči zúčastnili 1. hasičského cvičení v Neumětelích. V průběhu let 1899 až 1917 se vystřídalo ve vedení sboru několik funkcionářů. V r. 1930 byla zakoupena první nová motorová stříkačka a 200 metrů hadic. Její zkouška byla slavnostně provedena 28. září, spojená s průvodem obcí a taneční zábavou v hostinci „U Hůrků“. V r. 1937 se sbor zúčastnil různých akcí, např. sjezdu Župy Podbrdské v Cerhovicích, šesti cvičení se stříkačkou, sedmnácti cvičení se sekyrkami, hašení požárů ve Vystrkově atd. Hasiči také hráli divadlo v přírodě.

V letech světových válek činnost hasičů téměř ustala, k obnově dochází v r. 1946, nové hasičské auto bylo zakoupeno v r. 1948. V r. 1951 byla zahájena stavba nové požární zbrojnice, otevřená byla slavnostně v témže roce – 7. října. Místní hasiči odpracovali na její výstavbě 3.500 hodin. Zrekonstruovaná byla v r. 1979 – 1980 do dnešní podoby. Ke zlepšení výcviku a ke zlepšení hasební techniky bylo zakoupeno auto TATRA 805 (roku 1961) a v r. 1972 stříkačka PPS – 12.

Během 125 roků trvání sboru hasičů v Záluží vykonali členové mnoho nepostradatelné práce pro veřejný prospěch v obci i v jejím okolí. Stejně tak nespočítatelně zásahů, často i nebezpečných, pro záchranu životů lidí a jejich majetku, zvířat a při odstraňování následků živelných pohrom. Za svou aktivní dlouholetou práci obdrželi nejzasloužilejší členové sboru řadu ocenění – poháry, diplomy „Čestná uznání“ od ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jiní titul „Zasloužilý hasič“ Středočeského kraje i nejcennější „Řád sv. Floriána“.

Při oslavách 120. výročí trvání sboru dostali hasiči od obce Záluží nový vyšívaný prapor, jako další ze symbolů jejich vážnosti, díků a nepostradatelnosti pro veřejný život obce.

I v letošním roce se bude konat již 20. ročník „Zálužského poháru vítězů“ v požárním útoku, jistě opět za účasti všech okolních SDH, nejmladší přípravka, mladší a starší žáci, muži, ženy a stará garda. Téměř ve všech kategoriích jsou hasiči ze Záluží na 1. místě. A že se jim soutěžení líbí, dokazuje i další soutěž – již po desáté – „Pohár starosty obce Záluží“.

 

Aktualizováno Pátek, 24 Duben 2020 12:28
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství