Čtvrtek, 16. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny číslo 6/2020
Dub
04
2020
Podbrdské noviny číslo 6/2020
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 4/20

Marie Plecitá, Osov: Foto na 1. straně PN zobrazuje hasičskou zbrojnici v Osově, jejíž výstavba proběhla v roce 1933 a hned po dokončení sem z velkostatku byla přemístěna stříkačka zakoupená v roce 1907. Tradice SDH Osov se datuje od roku 1902 - je nejstarším spolkem obce. V roce 1934 byl ustaven hasičský sbor také v Osovci. Po sedmnácti letech se oba sbory sloučily a velitelem se stal pan Josef Husák. Činnost našich hasičů byla a je velmi obsáhlá a mnohostranná, týká se nejen ochrany majetku před ohněm, ale také společenského života vesnice, často ve spolupráci s ostatními složkami. V roce 1970 byl našemu sboru předán Čestný prapor ÚV požární ochrany. Hasiči si tradičně dobře vedli i v hasičském sportu. Družstva mužů, žen nebo dětí ze soutěží pravidelně přivážela a přiváží poháry a medaile, největšího úspěchu dosáhly dorostenky v roce 1972, kdy v celostátním kole skončily šesté. Na výcviku se tehdy podíleli Václav Dalibor, Vojtěch Husák, František Mojžíš, Václav a Marie Ksandrovi a Josef Chvojka, dlouholetý starosta sboru, kterého letos v této funkci vystřídal Karel Chvojka. Péči o děti před několika lety obětavě převzala Libuška Procházková. SDH Osov se zapojil i do akce Českého rozhlasu Region „Dobráci roku“, kdy se uskutečnilo setkání s rozhlasovými reportéry a program byl odvysílán Českým rozhlasem. K neméně zajímavým akcím patří i účast v muzikálu Postřižiny, kde hasiči vystupují v historických uniformách.

 

Olga Brůžková, Hostomice: SDH Osov se starou historickou stříkačkou hrál v divadelní komedii Postřižiny, kterou v areálu Zámeckého dvora ve Všeradicích odehrálo divadlo z Prahy cca před dvěma či třemi lety.

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Hasičskou zbrojnici najdeme v obci Osov. SDH v Osově je nejstarším spolkem v obci. Byl založen v r. 1902. Počátkem téhož roku vyzval osovský starosta Josef Duchoň občany aby se přihlásili do ustavujícího hasičského sboru. Přihlásilo se 21 občanů, kteří patřili mezi aktivní a 22 občanů příspěvkových. Již 25. ledna pořádali osovští hasiči ples a za pomoci divadelních ochotníků bylo sehráno divadlo - Cikánská krev.

V r. 1907 byla zakoupena stříkačka za 2000 korun. Do té doby používali půjčenou. 9. června téhož roku byla slavnostně posvěcena. Během 1. světové války byla činnost sboru přerušena, neboť většina členů odešla do války. Brzy po válce bylo uspořádáno divadelní představení a výtěžek šel na charitativní účely. V dubnu 1919 se hasiči zúčastnili sázení lípy svobody. Od r. 1930 pořádal místní sbor v květnu tradiční máje s hudbou a průvodem obcí. Začátkem roku 1933 byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice. Během 2. světové války došlo opět k přerušení činnosti, sbor začal fungovat po osvobození. V r. 1951 došlo ke sloučení SDH Osov a Osovec. V r. 1953 se hasiči přejmenovali na požárníky. Zúčastňovali se různých okrskových, okresních a krajských soutěží. Od r. 1972 mají další požární zbrojnici. Osovští hasiči provozují rozsáhlou činnost, spojenou s ochranou občanů před živelnými pohromami. Zásahová jednotka vyjíždí k požárům např. lesního porostu, skládek či domů. Podílejí se na různých společenských a kulturních akcích v obci. Družstva mužů a žen se zúčastňují soutěží s hasičskou tematikou.

Jana Mračková, Hvozdec: Na snímku je Osov. Při mých cyklojízdách ho mám docela projetý, ale sem jsem asi nezajela. No o hasičích jsem něco málo zjistila, takže: Sbor byl založen v roce 1902. Již v tomto roce byli hasiči činní jako hlavní aktéři pořádání ochotnického divadla, stejně tak po další roky. V roce1914 téměř všichni hasiči museli do války. V roce1951 byly sloučeny sbory Osova a Osovce. V roce 1970 se jejich dorostenky umístily na 6. místě v národní soutěži v Pardubicích. V tomtéž roce byla zakoupena přenosná stříkačka PS-12 a sboru byl předán Čestný prapor ÚV požární ochrany. V současné době mají cca 44 členů. Vlastní cisternu CAS25 a Tatru 805. Sbor je zařazen do zásahové jednotky JPO3.

7. 3. 2020 se jejich mladí činí jako hlavní atrakce v masopustním průvodu.

Zdeněk Kepka, Rokycany: Sbor dobrovolných hasičů Osov je nejstarším spolkem v obci a byl založen roku 1902. Na začátku tohoto roku vyzval osovský starosta a mlynář J. Duchoň občany, aby se přihlásili do hasičského sboru. Přihlásilo se 21 občanů za činné a 22 za přispívající členy. První valná hromada se konala 4. května 1902.

Kníže pan K. Schwarzenberg povolil užívání panské stříkačky tak dlouho, dokud nebude mít sbor svou vlastní. V roce 1907 již byla zakoupena nová stříkačka a na její vysvěcení přijely sbory z Hostomic, Všeradic, Podbrd, Chlumce, Neumětel a Bykoše.

24. října 1934 byl ustanoven hasičský sbor v Osovci a 11. října 1951 se sbory Osova a Osovce sloučily.

V dnešní době se osovští hasiči mohou pochlubit rozsáhlou činností spojenou s ochranou před živelnými pohromami, požáry lesních porostů, skládek a domů. Jeho členové se také podílejí na veřejných akcích v obci a účastní se různých hasičských soutěží.

V současné době pracuje ve sboru 44 členů.

 

Aktualizováno Sobota, 04 Duben 2020 08:44
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství