Sobota, 30. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny číslo 4/2020
Bře
06
2020
Podbrdské noviny číslo 4/2020
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 2/20

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Na soutěžním snímku je tentokrát hasičská zbrojnice v Holoubkově. Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen už v r. 1886. Hasiči se zúčastňují výjezdů v rámci integrovaného záchranného systému. Jsou také úspěšní v soutěžích požárního sportu, k jehož rozvoji by mělo sloužit cvičiště u rybníka. Vlastní cisternovou stříkačku Tatru 815, zásahové vozidlo Opel Campo a dopravní automobil VW transportér. K vybavení jednotky patří ještě motorová pila, dýchací přístroje a další potřebné pomůcky. Hasiči zajišťují požární ochranu obce a také organizují různé kulturní akce.

 

Jana Mračková, Hvozdec: Na snímku je hasičárna v Holoubkově. Sbor byl založen v roce 1886. V roce 2011 měli výročí 125 let od založení sboru. Jednotka se účastní výjezdů v rámci Integrovaného záchranného systému. Zúčastňují se soutěží, kde jsou úspěšní. Hlavní součástí techniky je v roce 2012 repasovaná Tatra 815, dále zásahové vozidlo Opel Campo a VW transportér. V roce 2020 počítá obec ve svém rozpočtu s nákupem nového dopravního prostředku pro hasiče. Tak jim budeme přát, aby to klaplo.

Hanka Jedličková, Mýto: Místní hasiči se kromě svých povinností také podílejí na kulturních akcích. Obec Holoubkov se umí postarat o zábavu. Rádi navštěvujeme každoroční „parostrojní festival“, kde jsou různé soutěže pro děti, lidé v dobových kostýmech, automobiloví veteráni, parní mašina a spousta dalšího vyžití, skvělý program na celý den. (Zajišťuje místní nejmenovaná strojírenská firma.)

Nebo den dětí, kde nechybí hasiči s pěnou, či zkoušení hasičského obleku, soutěže...

V srpnu Benátská noc. Prostě Holoubkov se umí postarat o zábavu.

Karel Růžička, Žebrák: Vždy v květnu se v Holoubkově konají modelářské akce. Např. modely lodí jezdí po rybníce. Je tam i výstava historických motocyklů, aut a traktorů. Vloni akce probíhala až v červnu, protože v květnu vydatně pršelo, musel být tedy zvolen náhradní termín.

František Mencl, Žebrák: Hasičské sbory se v 70. letech 19. století sdružovaly v „Zemské ústřední jednoty hasičské pro Království české“ (ZÚJH). Tento orgán byl založený v Teplicích na zasedání dne 25. 3. 1878. Vznik ZÚJH dal podnět k vytváření nižších organizačních stupňů hasičství, tzv. Žup hasičských. Na výzvu hasičského sboru v Litni se 12. 11. 1880 sešlo v Dobřichovicích 7 hasičských sborů – Žebrák, Unhošť, Dobřichovice, Jince, Zbiroh a Liteň, aby založily „Župu Podbrdskou“ pro politické okresy Hořovice a Smíchov, v pořadí devátou v ZÚJH, měla tedy 254 členů. Dle dochovaných písemností byl předsedou zvolen MUDr. Jan Moser, praktický lékař z Jinec (v jiných zápisech se však uvádí, že prvním starostou župy byl R. Bechler, rytíř z Trockovic – Vlence), jednatelem byl velitel sboru z Litně Jan Karásek, později se stal okresním dozorcem. V r. 1882 vstoupily do této Podbrdské župy sbory ze Zdic a Mýta.

Jaké souvislosti má sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Hloubkově se Župou Podbrdskou? V dobových zápisech je uvedeno, že SDH Holoubkov byl začleněn do Župy Podbrdské v r. 1889, spolu se SDH Lochovice, Hostomice, Drahlín a Láz. Teprve o 17 let později byla založena samostatná Župa Zbirožská v r. 1906 a Holoubkov byl do ní přeřazen. Do svazku ZÚJH byla župa začleněna s pořadovým číslem 130. Ve 30. letech měla 37 sborů vesměs ze zbirožského okresu. Prvním starostou byl V. Čermák z Hlohovic, jednatelem A. Beneš z Mlečic a K. Švamberk z Holoubkova jako pokladní.

V Holoubkově konal SDH 17. sjezd ještě Podbrdské župy v r. 1897 a zúčastnilo se 27 sborů.

Některé dění z bohaté činnosti SDH Holoubkov bude jistě vědět rokycanský Z. Kepka, určitě nám o některých do PN napíše, co se v posledním období u hasičů dělo. Ahoj, Zdeňku, zdravím tě.

 

Aktualizováno Pátek, 06 Březen 2020 11:15
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství