Sobota, 30. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny číslo 21/2019
Pro
04
2019
Podbrdské noviny číslo 21/2019
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

krajAD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 19/19

Libor Hejl, Hostomice: Na snímku je hasičská zbrojnice v obci Chlustina. Hasiči byli v obci založeni v roce 1900. Na návsi mají pěknou požární nádrž.

Alena a Jan Pilnáčkovi, Chlustina: Hasičská zbrojnice v Chlustině je zajímavou stavbou, která je propojena s kapličkou z r. 1788. Na hasičárně a kapličce byla v loňském roce obnovena fasáda a opravena střecha na kapličce. Kaplička byla poté vysvěcena knězem Stefanem Wojdylou. Před kapličkou stojí křížek postavený v r. 1935.

V příštím roce budou mít místní hasiči v naší obci výročí 120 let od svého založení a obec Chlustina 850 let od první písemné zmínky (r. 1170).

 

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Zajímavou stavbu hasičské zbrojnice najdeme v obci Chlustina. Hasičský sbor zde byl založen roku 1900. Jejich činnost utlumila 1. světová válka. Po jejím skončení se hasiči dali opět dohromady a chtěli navázat na dobu před válkou. Opět pořádali plesy a cvičení. Také je napadlo postavit pomník vojínům, kteří padli ve válce. Zhotovili ho bratři Tučkové z Cerhovic. Slavnostní postavení bylo v červenci 1922. O dva roky později pomáhali hasiči na stavbě silnice do Sedlce. Další utlumení činnosti nastalo během 2. světové války. Oživení nastalo opět po jejím skončení. V padesátých letech přešel veškerý majetek pod MNV. Zůstala jim jen pokladna, z hasičů se stali požárníci. V r. 1953 proběhla přístavba zbrojnice. Její větší rekonstrukce přišla v r. 2003, kdy se dělala hlavně střecha. Měnily se i krovy, protože byly napadeny červotočem. Hasiči z Chlustiny pomáhali při ničivých povodních v r. 2002. Další živelná pohroma přišla v lednu 2007, kdy k nám zavítal orkán Kyrill. Bylo potřeba uklidit škody, které napáchal. Jinak jsou zde hasiči stále aktivní, pracují s mládeží, pro děti pořádají dětské dny na hřišti, sbírají železný šrot, kácejí nebezpečné stromy a vysazují nové a samozřejmě hasí požáry.

Jana Mračková, Hvozdec: Na fotografii je kaplička s hasičskou zbrojnicí v Chlustině. Že je to tam takhle spojené, to jsem nějak při jízdě na kole přehlédla. Vždy jsem si myslela, že je to jen kaplička.

Sbor zde existuje od roku 1900. Po 10 letech činnosti měl 13 členů a 18 přispívajících. Po první světové válce se v roce 1922 hasiči zasloužili o postavení pomníku padlým vojínům. V roce 1949 měl sbor 18 členů a 60 přispívajících. V roce 1976 přešel sbor pod Žebrák, ale od roku 1990 byl zas zpět v okrsku Praskolesy, Tíhava, Rpety. V roce 2000 pomáhali při záplavách a odstraňování škod v Berouně. V roce 2003 byla zbrojnice kompletně zrekonstruována.

V roce 2007 starosta sboru J. Mizera ml. zachránil život ženě při dopravní nehodě a byla mu udělena medaile za záchranu života. V roce 2014 měl sbor 42 členů, z toho část zásahová jednotka, mladí hasiči a i 7 žen.

Tím informace o sboru končí, ale doufám, že když vydrželi hasiči v Chlustině fungovat přes dvě světové války, tak tam existuje SDH dodnes.

František Mencl, Žebrák: SDH Chlustina byl založen začátkem r. 1900. Jeho prvním velitelem byl J. Dlouhý, podvelitelem Fr. Huml a jednatelem J. Kříkava.

V jednom dobovém tisku z r. 2017 byl o hasičích z Chlustiny článek: „V sobotu 5. září oslavili obyvatelé a hasiči v této malé vesničce 115. výročí založení SDH. V 15 hodin začala oslava před zbrojnicí, poté následoval průvod k pomníku hrdinů I. a II. světové války, zde byl položen věnec a projev přednesl velitel zásahové jednotky Milan Růžička. Na návsi následovala ukázka různé techniky a hasičské ukázky soutěží.“ Nyní doplním zprávu o významnou událost: Dne 8. 8. se konala svatba velitele hasičů M. Růžičky v hořovickém zámku. Novinový článek pokračuje: „Od založení SDH se vystřídalo několik desítek generací a někteří z nich úspěšně pokračují ve své činnosti mezi dospělými. Ve spolupráci se zastupitelstvem obce se vždy členové podíleli na veřejném dění. Součástí SDH Chlustina jsou i mladí hasiči – zúčastňují se celorepublikové soutěže Plamen s dobrými výsledky. Příkladem jim je „stará garda“, jejíž členové jsou odměňováni za umístění v soutěžích i za jinou činnost (odstraňování škod po povodni v roce 2002 v okresním městě Beroun). SDH obdržel vyznamenání „Za příkladnou práci“ a též vyznamenání „Za zásluhy“. Práce v okresní organizaci ČSPO v Berouně se zúčastňuje chlustinský velitel hasičů Milan Růžička jako vedoucí OR velitelů.“ Původní novinový článek pan Mencl upravil a zkrátil.

 

Aktualizováno Středa, 04 Prosinec 2019 13:15
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství