Neděle, 31. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny číslo 22/2019
Pro
04
2019
Podbrdské noviny číslo 22/2019
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 20/19

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Snímek byl pořízen v obci Sirá, která se nachází mezi Zbirohem a Mýtem. Rozprostírá se na severovýchodním úpatí Sirské hory. SDH zde bylo založeno v r. 1919. Tomu předcházela řada dohadů a pokusů o zakoupení stříkačky. První jednání proběhlo už v r. 1905, ale ke koupi nedošlo. Další pokus byl v roce 1911, než byl nákup zrealizován, vypukla 1. světová válka. Pak se znovu rokovalo až v r. 1917, stříkačka byla nakonec zakoupena začátkem r. 1919, a o něco později byl založen sbor. Činnost sboru se rozbíhala pomalu. V r. 1951 začala výstavba hasičské zbrojnice. Vlády se chopili komunisté, došlo i na změnu, kdy se z hasičů stali požárníci. Od poloviny 50. let až do konce šedesátých činnost sboru velmi stagnovala. Často se měnil výbor i funkcionáři, a také práce na výstavbě zbrojnice vázla. Až počátkem 70. let se sbor dostával na dobrou úroveň. V roce 1980 začala výstavba nové zbrojnice, tentokrát na místě bývalé mlékárny. Dokončena byla o čtyři roky později. Po roce 1989 se z požárníků stali opět hasiči, ale zájem o činnost sboru opět vyhasl. Ubývali staří členové, noví se nehlásili. Toto období trvalo až do roku 2000. Přišli noví a mladší členové, obnovili tradici pálení čarodějnic, stavění máje, organizovali a podporovali dětský den. Letos 28. září se na fotbalovém hřišti konaly oslavy 100. výročí založení sboru. Mladí hasiči z Kařeza předvedli útok, pro děti byl připraven skákací hrad a nakonec následovala volná zábava s hudbou.

 

Libor Hejl, Hostomice: Na snímku je obec Sirá. Zajímavé je, že původní hasičárna prý stála tam, kde je dnes obecní úřad.

Jana Mračková, Hvozdec: Opět pomohla nápověda, protože v Siré jsem sice před lety byla, ale určitě bych nepoznala, odkud je foto.

Sbor byl založen v roce 1919 až po zakoupení hasičské stříkačky. Zakládajících členů bylo 9 a oslovovali se „bratře“.

V roce 1922 byla na místě zbořené zvoničky postavena hasičská kůlna a obecní úřadovna.

V 50. letech byla činnost hasičů sporadická. V roce 1984 byla dokončena stavba nové hasičské zbrojnice. V roce 1989 byla oslava 70 let od založení sboru. V té době měl sbor 30 členů. Po roce 1989 fungovali hasiči minimálně. Nebyl zájem a jen zásluhou několika skalních členů neskončil úplně. Sbor měl jen 15 členů. Teprve po roce 2000 začala činnost ožívat. Byli přijatí mladí. V roce 2009 měl sbor 25 členů a poprvé ve své historii i 2 ženy.

František Mencl, Žebrák: Obec Sirá je jednou z 11 zahrnutých do Mikroregionu Zbirožsko. V malé vesničce dominuje půl hektarový rybník na návsi, o který se stará SDH. Je jeho požární cvičnou nádrží. V obci se natáčel na několika místech televizní seriál „Vyprávěj“, dodnes na to občané vzpomínají. Místní hasiči měli při tom asistenční službu.

Pozn. red.: Pan Mencl má problémy se zrakem, proto se v psaní o hasičských sborech odmlčel. Nesmí si namáhat zrak. Přejeme mu brzké uzdravení.

 

Aktualizováno Středa, 04 Prosinec 2019 13:06
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství