Sobota, 30. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny č 20/2019
Lis
08
2019
Podbrdské noviny č 20/2019
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj?

Václav Zítek, Tlustice: Podle nápovědy o nejhlubší studně se jedná o Zbiroh. Také nápověda o slavném malíři napověděla na Muchu Alfonse, ale pobýval zde i mladý Mikoláš Aleš. Na nedaleké hájovně za Líšnou má pamětní desku. Ovšem Mucha na zbirožském zámku namaloval v proskleném atelieru svoji slavnou Slovanskou epopej.

Marie Rejsková, Osov: Město je i rodištěm básníka Josefa Václava Sládka, jehož pamětní deska je na patrovém domě č. 58, O hasičích, bohužel, nic nevím…

 

Jana Mračková, Hvozdec: Na snímku jsou hasiči Zbiroh. Shodou okolností jsem minulý týden jela s MO STP Hořovice na welnes pobyt do Karlových Varů a v plánu byla i prohlídka zámku Zbiroh a okolo hasičů jsme jeli. Už jsem ve střehu a všechny hasičárny sleduji. Vím také, že ve Zbiroze je výcvikové pracoviště. Bylo zřízeno 1. 1. 2016. Je to Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Zde jsou pomocí kurzů a lektorů vzděláváni členové z řad dobrovolných hasičů i profesionálů od základních členů po velitele družstev.

V loňském roce jsem náhodou viděla v TV dokumentární pořad o tom, jak tento výcvik probíhá. No, že bych chtěla být zavřená v hořícím kontejneru, to ani náhodou. Je to opravdu náročné.

Ludmila Slánká, Horní Slavkov: Soutěžní snímek zachycuje hasičskou zbrojnici v městě Zbiroh. Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen v r. 1874 jako Tělocvičná hasičská jednota Sokol. Téhož roku byla zakoupena první ruční stříkačka. Byla dřevěná a voda se do ní nalévala pomocí kýblů. Obsluhovali ji 4 muži. V r. 1881 se SDH osamostatnil. Od 30. června téhož roku se začala psát historie hasičského sboru. V tomto roce vyjeli hasiči hned ke třem požárům: ve Zbiroze, v Malém Újezdě a ve Lhotě. V r. 1884 zbirožští hasiči vystoupili poprvé na veřejném cvičení. V r. 1886 byla zakoupena druhá ruční stříkačka, do ní už se nemusela nalévat voda pomocí kýblů. V r. 1922 se uskutečnil první hasičský ples. Jejich tradice pak byla obnovena až v r. 1995. Hasičská činnost byla dříve čistě dobrovolná, tudíž nebyla vůbec finančně dotována. Veškeré peníze byly získávány ze sbírek, příspěvků a později ze zábav a plesů. V letech 1987-89 si hasiči svépomocí postavili novou hasičskou zbrojnici s garážemi pro pět vozidel, klubovnou, kuchyní, sociálním zařízením a bytem. V posledních letech k tomu přibyla ještě posilovna. Se vzrůstajícím počtem živelných pohrom a dopravních nehod se zbirožští hasiči stali doplňujícím článkem Hasičského záchranného systému Plzeňského kraje.

Jarmila Slánská, Zbiroh: Hasičská zbrojnice ve Zbiroze, v pozadí je část nově opraveného Městského úřadu Zbiroh. O zbirožských hasičích se hodně dočtete v „Měsíčníku Zbirožsko“, kde je pravidelně příspěvek JSDH Zbiroh. Uvádí zde počet zásahů a místo, kam HZS jel zasahovat. Jako členové Klubu důchodců Zbiroh míváme své schůzky, stejně jako spousta jiných organizací ve Zbiroze, právě v zasedací místnosti hasičů. Děkujeme za tuto možnost, protože jinak by se naše schůzky nemohly konat. Také by nemohla existovat naše spolupráce s místní školkou. Děti a jejich vystoupení mají na nás příznivý vliv. Rádi chodíme i na akce v proluce náměstí, kde malí hasiči předvádějí své dovednosti. O tom však už jsme psali po velkých oslavách výročí města Zbiroh.

František Mencl, Žebrák: „Dobrý sluha, ale zlý pán.“ Toto přísloví platí sice o všech živlech, ale nejvíce ho máme spojené s ohněm. A zcela určitě ho znají i členové Sboru dobrovolných hasičů ve Zbiroze.

Jak je napsáno v kronice města, byl zde SDH založen v roce 1881. Po omezeních v letech 1. a 2. světové války a z dochovaných písemností je patrné, že sbor rozvinul plně svoji činnosti hned od 20. let minulého století, mimo jiné byl založen výcvik družstva žen. I když se z 50. až 60. let zachovalo jen málo písemných dokladů, přesto lze v kronice sboru nalézt řadu zajímavých zápisů.

Postupně se modernizovala technika hasičských automobilů, stříkaček, rekonstruovala se požární zbrojnice, sbor zajišťoval úkoly související s výcvikem a přípravami na hasičské soutěže. V posledních letech se provádí pravidelný výcvik mladých hasičů.

Dne 12. 11. 1880 v Dobřichovicích, v hostinci „Na Velké“, zakládá 7 hasičských sborů – z Litně, Žebráku, Unhoště, Dobřichovic, Jinců, Čísovic a Zbiroha - „Podbrdskou župu“ s pořadovým č. 9. V r. 1883 se rozšířila o Zdice a v r. 1882 o Mýto. Dne 20. 7. 1884 se konala IV. valná hromada ve Zbiroze, která přijala usnesení mimo jiné: „Stejnokroj a odznaky zavedeny dle Pražského sboru. Požární a popisní knihu (kroniku) měl každý sbor. V hospodářských spolcích má se přednášeti o poslání hasičském.“

V r. 1906 byla založena samostatná „Župa Zbirožska“ z deseti sborů, které nikde začleněny nejsou (pořadové číslo 130). Ve 30. letech měla župa 37 sborů. Dokladem aktivity a výsledků práce SDH Zbiroh je namátkově vybraný článek z dobových novin (r. 2014) nazvaný „Prvenství zbirožských hasičů“:

„Již po čtvrté byla v letošním roce spolkem Svatý Florián vyhlášena anketa „Dobrovolní hasiči roku“. Pro tento rok jsme byli zařazeni do oblasti krajů Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský. Podmínkou přihlášení bylo vybrat jeden zásah z posuzovaného období. Po dlouhé diskusi padla volba na zásah ze 4. srpna 2013. Tou dobou byla republika znovu ohrožena povodněmi. Naše jednotka měla v ten den za sebou osm zásahů. Když se rozezněl mobil, byli jsme vysláni do dětského tábora v Jablečně, nad přehradou. Vzhledem k situaci rozhodl velitel zásahu o evakuaci celého tábora. A tak byl zásah vybrán, přihláška odeslána a s napětím jsme čekali na rozhodnutí odborné poroty, veřejnosti a dobrovolných hasičů. A pak to přišlo, porota rozhodla a náš sbor byl mezi pěti finalisty z celé oblasti. Hlasování skončilo a my jsme se vypravili na vyhlášení výsledků do moravské metropole Brna. Reprezentanty na této události byli starosta města M. Rusek, velitel jednotky J. Svoboda, zástupce velitele J. Paleček, P. Zdvořan, M. Jedlička a K. Šťovíček, kteří zásah prováděli. Pak několik minut napětí v Městském divadle v Brně a pak rozhodnutí poroty: Na prvním místě se ve vyhlašované oblasti Jih – Západ Čech umístila jednotka SDH Zbiroh. Toto vítězství je pro naši jednotku velkým poděkováním za práci, kterou odvádíme. Je samozřejmě i poděkováním pro město Zbiroh, bez jehož podpory bychom nemohli tuto činnost vykonávat…“

Ve Zbiroze Švabín se nachází areál HZS ČR, jehož expozice je největší v Evropě, čítá více jak 130 exponátů. O ní někdy, až bude fotoobrázek v PN.

 

Aktualizováno Pátek, 08 Listopad 2019 10:38
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství