Neděle, 31. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny č 18/2019
říj
07
2019
Podbrdské noviny č 18/2019
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

krajAD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 16/19

Hana Hejlová, Komárov: Hasičská zbrojnice v Městyse Cerhovice, kde byl členem můj tatínek, manžel a ještě stále je můj bratr a synovec. I já jsem byla členkou, jezdily jsme na soutěže jako dorostenky i jsme vyhrály první místo.

Marie Lisá, Drozdov: SDH Cerhovice pracuje v okrsku společně se SDH Žebrák, Drozdov, Zaluží a Tlustice. Předsedou SDH je Václav Pichlík a velitelem Roman Eisenhamer. Starostou v Cerhovicích je Petr Frej a hraje na neobvyklý nástroj a to na dudy.

 

František Mencl, Žebrák: Začátek hasičské činnosti v Cerhovicích je datován rokem 1872, kdy vznikla „Hasičsko-sokolská jednota“. Po třech letech však byla zrušena. Teprve za dalších 11 let se znovu 8. 9. 1886 jednalo na „schůzi rady a cerhovického zastupitelstva“. Přítomných 31 cerhovických občanů schválilo návrh purkmistra a poštmistra Kamila Ackermanna založit v Cerhovicích Sbor dobrovolných hasičů. Podle starých písemností byly na schůzi 1. 11. 1886 přijaty stanovy sboru. Dne 20. 12 stejného roku byly schváleny zastupitelstvem a C.K. místodržitelstvím v Praze potvrzeny 2. 2. 1887, výnosem č. 4386.

Po založení převzal sbor od obce hasičské nářadí, dřevěnou čtyřkolovou, velmi výkonnou stříkačku (při její opravě v r. 1896 se zjistilo, či spíše odhadlo, že je stará 220 let) a druhou stříkačku „čtyřku“. K prvnímu požáru vyjížděli hasiči do Újezda 16. 12. 1886. O 133leté činnosti SDH se dozvídáme z pečlivě vedených zápisů v kronikách obce i sboru. Třeba o tom, že dnešní hasičská zbrojnice je postavená vedle domu s podloubím na náměstí kap. Kučery (v pořadí třetí) v místě spáleniště bývalých masných krámů. Požární zbrojnice se stavěla 4 roky a byla slavnostně otevřena 27. září 1959 (je jí „teprve“ 60 roků). Členy sboru bylo odpracováno 3250 brigádnických hodin a celkové náklady činily 80 tisíc korun. Soutěžní fotoobrázek dokládá, že se povedla.

Podíváme-li se zpět do historie SDH v Cerhovicích, někdy sice namáhavé práce, ale vždycky krásné pro spoluobčany, vidíme, že hasiči vždy patřili k předním organizacím v obci. Za tu dobu se ve sboru vystřídala řada obětavých občanů, mnozí této práci věnovali podstatnou část svého života. Mnozí ve funkci i zemřeli. Ale nastoupili další mladí a záslužná práce pokračuje dál.

Historie zavazuje všechny následovníky těchto průkopníků, aby vedli sbor dále s takovým nadšením, jako jejich předkové. V pestré činnosti se střídá odborná prevence, školení zásahové jednotky, cvičení a účast na soutěžích s účastí na veřejném a kulturním životě, jako např. čištění požární nádrže, sběrové akce, navážení vody, poznávací zájezdy, pořádání či spoluúčast na konaných zábavách v průběhu roku atd.

Požárů je dneska díky prevencím a moderním novým stavebním hmotám mnohem méně, a pokud k nim dojde, vyjíždí jednotka dobře připravená k zásahu.

V posledních letech se projevuje zvýšená činnost sboru především svými výsledky v různých soutěžích a to u dospělých i mládeže, kde se kolektivy umisťují pravidelně na předních místech.

SDH v Cerhovicích vykonal mnoho prospěšné a užitečné práce pro obyvatele. Dík za to patří nejen těm, kteří v r. 1886 sbor zakládali, ale i těm, kteří do současnosti v jejich díle pokračují. I těm, kteří budou dále pokračovat, neboť mezi dětmi a mládeží je o členství a činnost hasičů tradičně značný zájem. Proto pamatujme, že záleží na nás všech, jaké dějiny vytvoříme našim potomkům.

 

Aktualizováno Pondělí, 07 Říjen 2019 12:35
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství