Neděle, 31. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny č 17/2019
Zář
30
2019
Podbrdské noviny č 17/2019
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj AD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 15/19

Libor Hejl, Hostomice: Na snímku je hasičárna v Hrádku u Rokycan. Dobrovolní hasiči tam byli založeni v hospodě U Pechů na počátku minulého století.

Iva Ungrová, Zaječov: O SDH bohužel kromě toho, že byl založen již v roce 1901, nic nevím.

Jana Mračková, Hvozdec: Na snímku je budova SDH Hrádek u Rokycan. Při hledání informací jsem narazila na jejich stránky.

Je to první perfektní prezentace sboru, s úžasnou hudbou a sestříhanými fotkami z jejich činnosti. Události, u kterých zasahovali, automobilové havárie, požáry, cvičení, prezentace jejich činnosti, oslavy v historických kostýmech, vlajka, někteří členové před svými hasičskými auty a nakonec nádherné heslo „Hasiči chodí tam, odkud jiní utíkají.“. Opravdu stojí za to vyhledat si tuto prezentaci.

 

František Mencl, Žebrák: Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Hrádku (v západočeském kraji a v okrese Rokycany) byl po schválení všemi potřebnými úřady založen 3. 11. 1901 na valné hromadě v hostinci U Pechů. Prvním velitelem byl zvolen Jan Pour. Avšak, náročná práce a ani humanitární cíle ochrany občanů a jejich majetku před různými katastrofami nebyly veřejností pochopeny. Z těchto důvodů byl SDH v r. 1904 rozpuštěn.

Činnost SDH byla obnovena 8. 9. 1907. V té době měl sbor 27 členů. Brzy vlastnil ruční stříkačku a jen několik prostředků k hašení ohně. Její první využití bylo vyzkoušeno při požáru lopatárny místní firmy Hopfegartner v r. 1908. Při nedostatku finančních prostředků byla teprve až v r. 1938 zakoupena nová stříkačka motorová a to za peníze od občanů, shromážděných na založeném „fondu Vojtěcha Vaňka. Sloužila až do r. 1971. Vedle běžného výcviku a prováděné prevence požární techniky se do hasičského života zapojují po 2. světové válce postupně také ženy a především mládež a děti.

V r. 1960 až 1963 byla postavena nová hasičská zbrojnice, postupně v dalších letech ještě vylepšovaná. Podle soutěžního obrázku je zřejmé, že je v bezvadném stavu a spolu s Kulturním domem jsou tyto dva objekty dominantami města Hrádek.

Sbor je velmi dobře hodnocen: „Velmi aktivní jsou hasiči, je to dobrá parta. Nechybí při žádné akci, ať ji pořádá kdokoliv v obci.“

Časem vzrostly potřeby požárního sboru na technické vybavení a byly zakoupeny: požární vozidlo T 805, vozidlo Praga RN včetně stříkačky typu PS 8, nákladní vůz, přívěsná stříkačka P75 12, poplachová siréna, výsuvný žebřík a další pomocné hasební nářadí.

Závěrem zápisy z kronik:

„Koncem května 1943 postihla náš kraj živelná pohroma, kterou žádný z místních usedlíků nepamatoval. Při ní členové sboru zasahovali při záchraně obydlí, hospodářského zvířectva a pomáhali v Železárnách.“

Hasiči se zúčastnili také hašení požáru chaty hrádeckých pionýr, hasili hořící pilu v Dobřívě, odstraňovali polámané stromy po vichřici v blízkém okolí a….

Miloš Chráska, Hrádek: …jako dlouholetý hasič z Hrádku vám chci napsat odpověď. Hasičská zbrojnice je v ulici družby. SDH v Hrádku – Nové Huti byl založen 3. listopadu 1901 v hostinci pana Pecha, kde se sešlo 14 činných a 11 přispívajících členů sboru hasičů. Z popudu zemědělce Vaňka vznikla myšlenka na „Vaňkův fond“ pro zakoupení hasičské stříkačky a příslušných hadic. Vše potřebné bylo uloženo v nedaleké „kolně“ se zvoničkou. Novou zbrojnici (na obrázku v PN) jsme si vystavěli svépomocí a uvedena do provozu byla 17. 7. 1966. Tehdy náš sbor tvořilo 189 členů, z toho 155 mužů a 34 žen. Nová moderní hasičská technika – vozidlo AVIE SAVIEN a další doplňované vybavení vyžadovalo stále více prostoru. V říjnu 2008 jsme obdrželi novou, speciální Tatru 815 a ta si vyžádala výstavbu větších garáží (na snímku v novinách přístavba vlevo). Tu provedla v bezvadné kvalitě během 4 měsíců soukromá firma Šnajdr za vydatné pomoci několika hasičů.

Výcvik hasičů a doplňování techniky je finančně podporováno městským úřadem. Za to hasiči oplácejí čilým kulturním životem v našem městě. Již 41 let trvá vzájemné přátelské setkávání s hasiči z Petrova u Strážnice na jižní Moravě.

Členem hasičů jsem od návratu z vojny v roce 1963. Pracoval jsem ve výboru jako jednatel a do roku 1987 jako kronikář. Pro můj veřejný nesouhlas s okupací „bratrskými“ vojsky jsem měl po odsouzení samosoudcem v Rokycanech a na příkaz orgánů města Hrádek zákaz pracovat ve všech zájmových organizacích. Dokonce jsem byl i degradován z poručíka v záloze na vojína. Do života mě navrátila muzika a zahrádka. Ale o tom už jste psali v Podbrdských novinách č. 2/2013, jejichž kopii přikládám. Stejnou kopii jsem už několikrát uplatnil při propagaci mé sbírky písní, ale i vašich novin. Pozn. red.: Pan Miloš Chráska je sběratelem písní o růžích (má největší sbírku písní s tímto tématem) a je tvůrcem encyklopedie hudebníků v Čechách, a také muzikantem a zpěvákem lidových písní.

 

Aktualizováno Pondělí, 30 Září 2019 08:41
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství