Sobota, 04. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obrázek, který pomáhá

langJak můžete využít aktivovaný obrázek v Podbrdských novinách? Obrázek je vždy po dobu dvou týdnů aktivován systémem Lang technologies. Stačí, když si čtenář na obrázek položí ruku nebo jinou část těla, případně si na něj sedne a může přijímat harmonizující informace, jak dlouho chce. Tělo si samo řídí příjem energie. Aktivovaný obrázek můžete také přikládat na nemocný orgán. Produkty a osobní stimulátory Lang technologie pomáhají při bolestech, únavě, psychických problémech, cukrovce a mnoha dalších onemocněních.

PN PÍŠETE NÁM Poznáváš svůj kraj Podbrdské noviny č 14/2019
čec
29
2019
Podbrdské noviny č 14/2019
Píšete nám - Poznáváš svůj kraj
Napsal: Naďa Kolenská   

kraj str. 1 70AD: Poznáváš svůj kraj?, PN č. 12/19

Jana Mračková, Hvozdec: Na snímku je hasičovna z Hostomic. Žádná nápověda netřeba, chodila jsem tu do školy a bydlela, než jsem se vdala a odešla do Hvozdce. Hledala jsem a hledala, a i když jsem našla stránku SDH Hostomice, tak žádnou historii. Tak jen fotky, na kterých je v Hostomicích 15 chlapů a jedna žena a radoušské hasiče, kteří jsou sloučeni s hostomickými, a tam je dokonce 7 žen a jedenáct mužů.

Velitelem je napsán Petr Císař, ale jestli to stále platí, nevím, není tam, z kterého je to roku.

 

Ludmila Slánská, Horní Slavkov: Na snímku se kromě restaurace, pošty, městského úřadu, nachází budova hasičské zbrojnice v Hostomicích pod Brdy. Pamatuji si ji ještě z doby, kdy tam hned vedle byly veřejné záchody. Ale to jsem chodila ještě do základky. Tenkrát se hasičům říkalo požárníci a podle toho to také tak vypadalo. Na určitých domech, kde sídlil požárník, byla umístěna plechová tabulka s nápisem „Zde se hlásí požár“. Požárníkům se to občas vymklo, otevřeli zbrojnici a ona byla prázdná, chyběla cisterna, jindy tam cisterna stála, ale zase bez vody. K hašení většinou dorazili se zpožděním, kdy už hasili požárníci z Hořovic či Berouna. Ale to už je dávná historie, mohli si to přeci dovolit, když byli požárníci a ne hasiči.

Budova zbrojnice je v majetku města. V 1. patře sídlí část mateřské školy, kam chodí předškolní děti. Veškeré investice do budovy musí být v souladu s potřebami školky. Dnešní hasiči v Hostomicích jsou docela aktivní, zapojují se do zajišťování různých akcí. Nemají na starosti jen hašení požárů. Letos například již potřetí uspořádali ve spolupráci s baráčníky a s přispěním města Masopustní průvod, který obohatili o zabijačkové hody. Začátkem března se dostavili do transfuzní stanice v Hořovicích, aby darovali krev. Velmi aktivně se zapojují do přípravy mladých hasičů. V létě pro ně tuším pořádají tábor. Učí je vázat uzly, zdravovědu a jak se co nejrychleji připravit k výjezdu.

V sobotu 8. června letošního roku proběhla oslava 130. výročí založení sboru. Součástí programu bylo svěcení praporu a patrona hasičů sv. Floriána. Byli oceněni zasloužilí hasiči. Na náměstí proběhl slavnostní průvod a pokládaly se věnce k uctění památky padlých. Pro děti připravili různé atrakce, předvedli dobovou i současnou hasičskou techniku. Policie předváděla vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Ukazovala se činnost kroužku mladých hasičů. K poslechu hrála Hořovická dechovka a podávalo se občerstvení. Na závěr se losoval vyhlídkový let pro dvě osoby. Od 18 hodin se na výstavišti u hřiště pořádala taneční zábava. My jsme ten den také dorazili do Hostomic, ale až k večeru, kdy už jsme jen slyšeli hrát hudbu ze zábavy u hřiště. Všichni účastníci oslavu chválili.

Miroslav Vykouk, Kladno: Také vzpomenul oslavu 130 let trvání SDH Hostomice. Při té příležitosti si zavzpomínal: „Hostomice znám, jezdil jsem přes ně autobusem z Hořovic za strejdou do Domova důchodců v Osově.“ Dále zavzpomínal na své známé kamarádky, které bydlely v Hostomicích, ale pak se každá z nich rozvedla, jedna z nich bydlí dnes v Podluhách a druhá v Oseku.

František Mencl, Žebrák: Rok 1848 byl významným mezníkem v dějinách našeho lidu. V té době vládl František Josef I., rakouský císař, český a uherský král (1848 až do své smrti 21. 11. 1916, plných 68 roků!) Po něm Karel Habsburský od r. 1916 do 11. 11. 1918, kdy se vzdal trůnu. Bylo zrušeno poddanství a v českých zemích sílilo národní a politické uvědomění. Zejména po roce 1860 se začal rozvíjet spolkový život ve městech i na venkově. Byla zakládána různá sdružení a vlastenecké spolky osvětové, tělocvičné a kulturní. Mezi ně patřily kupř. „Světobor“ (pro podporu národní beletrie a poezie) od r. 1862, pěvecké sbory „Litavan“ od r. 1871 a především o 10 let dříve „Hlahol“ od r. 1861. Ten byl brzy 60 členným smíšeným sborem, jehož heslem bylo: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!“ V našem regionu patřilo prvenství Berounu (r. 1861), postupně Jincům (r. 1864), Hostomicím (r. 1868) a dalším.

Vznikaly také ochotnické a divadelní spolky. V tom má primát město Žebrák, kde byl založen už v r. 1812 a hrál vždy česky. Dnes tento Divadelní spolek Karla Jaromíra Erbena pořádá každoročně své pravidelné divadelní přehlídky Erbenův Žebrák, v loňském roce to byl již 51. ročník. Mezi prvními byl také spolek v Hostomicích, od r. 1817.

V mnoha městech i na vesnicích byly zakládané „Čtenářské besedy“ s knihovnami. V naší oblasti je nejstarší např. v Hostomicích. V r. 1890 byl založený např. venkovní knihovní spolek „Budislav“ v obci Bzová i jinde.

V první řadě při zvelebování českého jazyka stáli buditelé, většinou kněží. V Hostomicích vlastenecky apoštoloval proslulý šiřitel českých knih, národní buditel Josef Šmidinger. Putoval po kraji, a všude povzbuzoval k odebírání českých časopisů a ke čtení českých knih. Za svého působení zřídil 8 knihoven a získal 124 členů spolku „Matice česká“.

Málo se ví, že v Hostomicích působil jako vládní rada Vácslav Stejskal. V r. 1889 se ujal práce ve vídeňských českých spolcích, zejména „Tyrš – pěvecký spolek slovanstva“, spolek pro šíření lidové osvěty. Založil ve Vídni a okolí 38 knihoven s českými knihami.

Avšak nejrozšířenějšími spolky byly dobrovolné hasičské sbory. V Hostomicích byl SDH založen před 130 lety v r. 1889. Své letošní oslavy má již za sebou. Stalo se tak 8. června s bohatým programem, při kterém byl vysvěcen prapor sboru a také patron hasičů sv. Florián. Při projevu starosty města V. Šťáhlavského byla připomenuta činnost sboru, vyslovena pochvala za jeho práci v posledním období: „Sehnali si sponzorské dary na nové auto. Pomáhali nám kácet alej, měli to za jeden den i uklizené, perfektní je spolupráce i v čištění dešťové kanalizace. Kdykoliv je potřeba, tak přijdou. Reprezentovali město na soutěži v Podbrdech, byli první, za což bych jim rád poděkoval.“

Následovalo ocenění zasloužilých hasičů, průvod městem až k pomníku zesnulých a položení věnců k uctění jejich památky.

Pozn. red.: Další informace o oslavách přináší toto vydání PN na dalších stránkách.

 

Aktualizováno Pondělí, 29 Červenec 2019 16:07
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství