Pondělí, 06. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obrázek, který pomáhá

langJak můžete využít aktivovaný obrázek v Podbrdských novinách? Obrázek je vždy po dobu dvou týdnů aktivován systémem Lang technologies. Stačí, když si čtenář na obrázek položí ruku nebo jinou část těla, případně si na něj sedne a může přijímat harmonizující informace, jak dlouho chce. Tělo si samo řídí příjem energie. Aktivovaný obrázek můžete také přikládat na nemocný orgán. Produkty a osobní stimulátory Lang technologie pomáhají při bolestech, únavě, psychických problémech, cukrovce a mnoha dalších onemocněních.

PN PÍŠETE NÁM František Belšán – učitel a přírodovědec
čen
04
2020
František Belšán – učitel a přírodovědec
Píšete nám - Různé zprávy
Napsal: Miroslava Šandová   

foto:  František Belšán.František Belšán se narodil v podbrdské obci Volduchy na Rokycansku 27. prosince 1910. Jeho další cesta vedla na rokycanské reálné gymnasium, kde maturoval v r. 1932. Zde probudil jeho zájem o přírodní vědy tehdejší ředitel a zakladatel rokycanského muzea Dr. Bohuslava Horák.

 

Po maturitě se přihlásil na filosofickou fakultu UK, kde se v té době studovaly i vědy přírodní. Zde ukončil v r. 1937 učitelské studium s aprobací přírodopis – zeměpis a vypracoval diplomovou práci „Kapitoly z biologie a morfologie hlenek“. Již v době studia na almae mater v letech 1935 až 1939 pracoval jako pomocná vědecká síla v herbářích na botanickém ústavu a podílel se také na uspořádání materiálu k československé květeně u profesora Karla Domina. Léta okupace strávil jako učitel na měšťanských školách v Praze (1939 -1945) a po skončení druhé světové války nastoupil jako profesor na gymnasium v Berouně (1945 - 1948). Odtud se vrátil již jako ředitel na gymnasium v Rokycanech od 1. dubna 1948. Zde působil pět let do r. 1953.

Je zajímavé, že ve výročních zprávách rokycanského gymnasia sice najdeme údaje o jeho nástupu i pozdějším odchodu do Plzně, ale bližší podrobnosti o jeho zdejších aktivitách nejsou v žádné z publikovaných ročenek, které gymnasium vydalo, uvedeny. Jeho kariéra ředitele gymnasia v dalších letech pokračovala na gymnasiu na nám. Odborářů, dnes Mikulášské nám. v Plzni. Tady působil v letech 1953 až 1971. Prožil zde v této vedoucí funkci léta velkých společenských změn od nepokojů v období měnové reformy v r. 1953 po nástup normalizace počátkem let 70. a v r. 1971 odtud odešel do důchodu. Toto období bylo současně obdobím velkých školských reforem a změn statusu gymnasií přes jedenáctiletku, střední všeobecně vzdělávací školu až po opětovný návrat gymnasií a jistě pro něj, jako ředitele, nebylo jednoduché.

Jako přírodovědec se František Belšán zabýval již od universitních studií hlenkami – Myxomycetami, které nejprve studoval v okolí Prahy, později i na Rokycansku a výsledky publikoval v časopise Věda přírodní. Spolupracoval s prof. Karlem Cejpem, významným rokycanským mykologem, na některých mykologických pracích. Cejp později většinu jeho nálezů publikoval. Vytvářel i herbář hlenek, který bychom našli na universitě v Oxfordu.

Věnoval se popularizaci ochrany přírody, zajímal se i o rostliny cévnaté a botanizoval na Rokycansku a Zbirožsku. Jeho sběry se nacházejí v pražském herbáři katedry botaniky Přírodovědecké fakulty a jeho údaje o nálezech převzal do své práce o květeně Rokycanska další z regionálních botaniků, učitel Josef Pešek. František Belšán byl členem a později i předsedou „Společnosti pro šíření přírodních věd“, propagoval nové zkušenosti v agrobiologii a v ovocnářství, pěstování léčivých rostlin a ve své učitelské práci se vždy snažil získat žáky pro ochranu přírody a životního prostředí. Pro Státní meteorologický ústav konal více než 20 let fenologická pozorování.

Zemřel 10. dubna 1981. Svou přírodovědnou činností se zařadil mezi dlouhou řadu západočeských učitelů – přírodovědců, kteří svou odbornou činností přispěli k poznání

přírody západních Čech.

RNDr. Mgr. Miroslava Šandová

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství