Sobota, 11. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN PÍŠETE NÁM Rodinná farma v Neumětelích se snaží pracovat efektivně
Kvě
29
2020
Rodinná farma v Neumětelích se snaží pracovat efektivně
Píšete nám - Různé zprávy
Napsal: Jaroslav Černý   

neum1Na počátku letošního roku se podařilo, díky spolupráci s MAS Karlštejnsko, z.ú., realizovat projekt na zefektivnění zemědělské prvovýroby v podmínkách malého rodinného podniku, AGROFARMA Neumětely, s.r.o., který v obci Neumětely provozuje Ing. Jaroslav Černý.

Majitelé farmy, manželé Černých, převzali tradici zemědělské výroby od rodičů manželky, kteří podnikají již od roku 1992. Nejstarší písemné zmínky o jejich předcích hospodařících v Neumětelích pocházejí z roku 1653. Farmu se postupně podařilo rozšířit, nyní farma chová masný skot plemene charolais a pěstuje běžné i výjimečné zemědělské plodiny. Právě v rostlinné výrobě se na této farmě snaží snížit podíl intenzivně pěstovaných agrokultur, takže se v okolí Neumětel vyskytují i méně obvyklé plodiny určené pro množení osiv různých druhů rostlin využívaných pro tzv. zelené hnojení.

Jako u každého podniku, který je produkčně aktivní, se projevují i v případě malého zemědělského podniku pozitivní vlivy na okolí, například v podobě vzniku pracovních míst, zmenšení velikostí a zvýšení rozmanitosti obdělávaných polí. Provoz zemědělských strojů na veřejných komunikacích však naopak může být vnímán jako zátěž pro místní obyvatele.

Nejen pro omezení dopravní zátěže, daným snížením počtu přejezdů přes obce, ale také pro zefektivnění výroby, je i na menších farmách vhodné používat stroje s většími záběry. Takové stroje přináší i výhody v nižším utužení půdy, omezení hlukové zátěže při pracích blízko obytných domů i jiné pozitivní vlivy na životní prostředí.

Dosažení této efektivity je však podmíněno nemalými finančními náklady na pořízení strojů. Proto se provozovatelé farmy v Neumětelích při rozhodování o pořízení nového žacího stroje pro sklizeň pícnin rozhodli jít cestou spolupráce s Místním partnerstvím (Místní akční skupinou) MAS Karlštejnsko, z.ú. Posláním MAS Karlštejnsko, z.ú. a jeho Místního partnerství (MP/MAS), je spojení úsilí na šedesátky obcí, městysů a měst v regionu, spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ, církví i jednotlivců působících v regionu působnosti MAS, pro společný rozvoj našeho regionu, vytváření jeho dobrého jména a image, jako přírodní, kulturní a společenské entity, při zachování venkovského rázu krajiny.

Díky činnosti MAS Karlštejnsko, z.ú., realizaci rozvojové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Via Carolina“ jeho Místním partnerstvím a díky spolupráci odbornému vedení a pomoci jeho pracovníků, bylo možné podat a realizovat projekt nákup zemědělské mechanizace v rámci Výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú., v souladu se strategií SCLLD „Via Carolina“, Programovým rámcem PRV a podpořit projekt dotací z finanční alokace MAS ve výši 125.000 Kč.

Díky této spolupráci se také AGROFARMA Neumětely, s.r.o., zapojí do Místního partnerství, jeho práce a bude se podílet na jeho činnosti a společném rozvoji regionu

Jaroslav Černý5/2020

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství