Středa, 08. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obrázek, který pomáhá

langJak můžete využít aktivovaný obrázek v Podbrdských novinách? Obrázek je vždy po dobu dvou týdnů aktivován systémem Lang technologies. Stačí, když si čtenář na obrázek položí ruku nebo jinou část těla, případně si na něj sedne a může přijímat harmonizující informace, jak dlouho chce. Tělo si samo řídí příjem energie. Aktivovaný obrázek můžete také přikládat na nemocný orgán. Produkty a osobní stimulátory Lang technologie pomáhají při bolestech, únavě, psychických problémech, cukrovce a mnoha dalších onemocněních.

PN NEMOCNICE HOŘOVICE NEMOCNICE HOŘOVICE Požár nanečisto v nemocnici
Srp
16
2016
Požár nanečisto v nemocnici
NEMOCNICE HOŘOVICE - NEMOCNICE HOŘOVICE
Napsal: Konstantinos Tsivos   

evakPrověřit připravenost a znalosti personálu Nemocnice Hořovice v oblasti požární ochrany a součinnost s Hasičským záchranným sborem mělo za cíl cvičení, které se uskutečnilo v pondělí 18. července na ARO - Jednotce intenzivní péče nemocnice.

Tématem cvičení byla evakuace pacientů a personálu při požáru v druhém nadzemním podlaží hořovické nemocnice a s tím související záchrana hospitalizovaných osob. Nemocnice využila dočasného přestěhování oddělení ARO z důvodu rekonstrukce a mohla tak využit prázdné prostory k simulaci požáru. Celá akce probíhala dle předem domluveného scénáře, kdy v roli pacientů vystupovali dobrovolníci z řad zaměstnanců. Podle tohoto scénáře byl simulovaný prvotní pokus o likvidaci požáru personálem neúspěšný a neprodleně byli přivoláni hasiči a další akce probíhaly již koordinovaně mezi nimi a zdravotníky.V souladu s interními směrnicemi nemocnice došlo ve velmi krátké době ke svolání dalšího zdravotnického personálu nemocnice, který poskytoval pomoc evakuovaným pacientům a pomáhal s jejich umístěním na ostatní lůžková oddělení nemocnice. Simulace řešení evakuace při požáru byla koncipována vlastními silami nemocnice v součinnosti s hasiči, ale bez nutnosti spolupráce se záchrannou službou a ostatními nemocnicemi.

Do akce byl zapojen celý personál oddělení pod vedením zkušeného záchranáře Bc. Rostislava Hájka, který zároveň zastává funkci vrchní sestry anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Tento zdravotník zároveň představoval motor celé akce. „Jsem rád, že jsme měli možnost prověřit si naši připravenost na krizovou situaci, jakou je požár. Zároveň bych chtěl moc poděkovat veškerému lékařskému i nelékařskému personálu svého oddělení, bez jejichž osobního nasazení by akce nemohla být úspěšná. Bez nich bych to nezvládl,“ dodává hořovický zdravotník. Celkem bylo při akci evakuováno 14 pacientů, což představuje běžnou kapacitu tohoto oddělení. Cvičení se zúčastnili hasiči z Hořovic, Berouna, Hostomic, Komárova, Žebráku a Lochovic, ale i odborníci v oblasti protipožární techniky a vedení nemocnice.

„Evakuace pacientů je postup náročný a složitý, který se dá velmi těžko nacvičit v plném nemocničním provozu. Cíleně jsme volili variantu, kdy by požár ohrožoval naše nejtěžší pacienty- většinou neschopné chůze nebo dokonce v bezvědomí či závislé na dýchacím přístroji. Tím jsme si chtěli vyzkoušet a nacvičit řešení logisticky nejsložitější evakuace požárem ohrožených pacientů tak, abychom snížili potenciální riziko jejich postižení v případě vzniku této tragédie v budoucnosti. Chci poděkovat spolupracujícím hasičským sborům, které zvládly nejen profesionálně likvidaci požáru a pomoc při evakuaci osob, ale také velmi realisticky nasimulovali situaci při požáru včetně zakouření prostor, takže nácvik pak probíhal téměř v reálných kulisách.  Za vzornou přípravu celé akce a její koordinaci s hasiči musím poděkovat jmenovitě paní magistře Blance Hoškové a za vzornou reprezentaci týmu zdravotníků vedených bakalářem Rostislavem Hájkem. Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří se zúčastnili ve své mimopracovní době akce, jak v roli pacientů, tak jako záchranáři. Jsem hrdý na to, že naše nemocnice má zdravotníky, kteří by i v tak těžké situaci, jako je požár nemocnice, dokázali zachránit i naše nejtěžší pacienty,“ říká MUDr. Michal Průša, ředitel nemocnice.

Přizvaní odborníci měřili a natáčeli veškeré důležité časové údaje a zaznamenali celý postup cvičení. Samozřejmě pořídili fotodokumentaci, zatímco vyhodnocení provedli i samotní hasiči. Cvičení splnilo svůj cíl díky perfektní připravenosti a spolupráci zdravotníků, kteří se neváhali zapojit do této akce i mimo svou pracovní dobu. Pochvalně se vyjádřil i personál ostatních oddělení, který by přivítal zopakování podobné akce na svých odděleních. Všem zdravotníkům, hasičům i dalším zúčastněným patří velký dík za přípravu a realizaci celé evakuační akce.

Dr. Konstantinos Tsivos, mluvčí Nemocnice Hořovice

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství