Neděle, 26. květen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Včelí den v ZŠ Liteň

VčelaVe středu 22. května proběhne v Základní škole Liteň včelí den, který je inspirován Světovým dnem včel (ten připadá na 20. 5.) a 100 lety od založení včelařské ZO Liteň.

V ZŠ Liteň budou naši včelaři seznamovat žáky s historií včelařství, zákonitostmi a problematikou včelařství, ale i ochranou před včelím žihadlem apod. Žákům předvedou také ukázky výroby svíček ze včelího vosku a seznámí je s některými pomůckami včelaře.

V pátek 24. května pak budu obdobnou akci prezentovat ještě v Mateřské škole Zadní Třebaň.

Luboš Fait, předseda ZO Českého svazu včelařů Liteň

PN KULTURA Mgr. Vladimír Beneš - Brdy a Podbrdsko můj osud
Zář
23
2018
Mgr. Vladimír Beneš - Brdy a Podbrdsko můj osud
kultura - KULTURA
Napsal: Iva Závorová   

Mgr. Vladimír BenešRodák z Kutné Hory, kde vystudoval gymnázium a jednoroční abiturientský kurz pro učitele národních škol, zakončený doplňovací maturitou na Střední pedagogické škole v Kutné Hoře. Na umístěnku začal učit v Jincích, tenkrát okres Hořovice. To bylo jeho první setkání s krajem, jemuž vévodí Brdy.

 

Na vojnu sice nastoupil již po dvou měsících do Rychnova nad Kněžnou k útvaru dělostřeleckého průzkumu, ale na střelby jezdil, jak jinak, než do vojenského prostoru Brdy. Přiznává: „Měl jsem možnost v rámci častých cvičení poznat zdejší kraj, některé obce i zajímavá místa zdejší krajiny. Po vojně jsem byl „přemístěn“ z Jinec na devítiletku do Zdic, ale pro II. stupeň jsem neměl kvalifikaci. Využil jsem možnost dálkového studia na Pedagogické fakultě UK, obor matematika – zeměpis, které jsem ukončil v r. 1965.“

Na otázku, kde poznal dceru školního inspektora Karla Pánka, se kterou se oženil v r. 1964, odpovídá: „No přece na odpoledních čajích v Králově Dvoře.“ A tak po sedmi letech, v r. 1966, opustil Zdice. Má však na působení v tamní ZŠ nezapomenutelné vzpomínky. Tehdejší ředitel ZŠ Zdice Jaroslav Feyereisl i kolega Ivan Koula byli a jsou jeho celoživotními vzory. Se svými bývalými zdickými žáky se schází na pravidelných srazech a mají na co vzpomínat.

V Žebráku pak učil celkem 13 let, nejprve matematiku, zeměpis a tělocvik. V roce 1970 byl jmenován zástupcem ředitele. A jak hodnotí toto období? „Spolu s tehdejším ředitelem Josefem Zímou jsme se snažili, aby škola plnila své poslání a aby výsledky práce byly co nejlepší, nejen ve výchovně vzdělávací činnosti, ale i v oblasti mimoškolní zájmové činnosti.“

Jsou doklady o tom, že v té době se zásluhou práce mnoha učitelů umísťovali žáci v různých soutěžích a olympiádách na předních místech krajských a celostátních kol. Byl například zakladatelem žákovského družstva odbíjené a o dobré úrovni svědčí získání několika titulů „okresní přeborník“. Pod jeho vedením se žáci „neztratili“ ani v krajských soutěžích. V roce 1976 byl jmenován ředitelem zdejší ZŠ a od r. 1980 působil jako okresní školní inspektor. Se svými žebráckými žáky je kromě školních srazů, kam je pravidelně zván, v kontaktu na internetových stránkách „spolužáci“ a hlavně během všech možných sportovních i společenských akcích města a regionu.

Byl a stále je vždy v centru dění, ať už jako učitel, ředitel školy, školní inspektor, starosta města Žebrák (1998 – 2002) a nyní kronikář města. Na otázku, jak dlouho je vlastně kronikářem, odpovídá: „Píšu 50. zápis nepřetržitě od listopadu 1969. Před tím jsem čtyři roky vedl společně s manželkou místní lidovou knihovnu.“

Sňatek s paní Marií mu přinesl nejen krásné manželství, ve kterém vychovali dvě děti, ale také spolupráci s tchánem, panem Karlem Pánkem, pamětníkem a historikem. Aktivní literární činnost, především zpracování publikací Památky a Historie města Žebrák, které vydali k 600. výročí udělení titulu města Žebráku, jsou trvale hodnotným dokumentem pro všechny další generace. Po výtvarné stránce se na nich podílel pan František Lorenc.

Pro sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sdružení okresu Beroun sepsal a sestavil „Kroniku hasičských sborů Berounska a Hořovicka“. Tato publikace vyšla s významnou podporou nadačního fondu Letorosty senátora Jiřího Oberfalzera, hejtmanství Středočeského kraje a dalších sponzorů.

Jako učitel, mimo jiné tělocviku, se logicky stal místopředsedou hlavního výboru TJ Spartak TOS Žebrák. Tam vznikl i nápad Waltera Bednáře, našeho spoluobčana, současníka Emila Zátopka, uspořádat vytrvalecký běžecký závod známý od r. 1982 jako „Žebrácká pětadvacítka“. I při letošním, 37. ročníku, tak jako každý rok, byl Mgr. Vladimír Beneš členem realizačního týmu.

Několik volebních období byl Vladimír Beneš členem zastupitelstva a v r. 1998 až 2002 starostou města. Nyní historii dokumentuje v pečlivě vedené kronice. Pod jeho vedením a ve spolupráci s vedením města a KK byly kroniky a další vzácné dokumenty veřejnosti v červnu letošního roku představeny na několikadenní akci „100 let v kronikách města“. Trpělivost, s jakou pan Beneš vyprávěl a vysvětloval návštěvníkům podrobnosti k vystaveným exponátům, byla obdivuhodná. Přiložená fotografie byla pořízena v závěru akce a únava a úleva z výborného výsledku není ani patrná.

Zanedlouho V. Beneš oslaví obdivuhodných 80 let. Plánů má ještě hodně, i když psaní kroniky města už předá mladší kolegyni. Přesto tak krásné životní jubileum vybízí k zamyšlení, co vše se vejde do jednoho života a jak je pro všechny, kteří s Mgr. Vladimírem Benešem přicházíme do styku, poučné a motivující, jak lze žít aktivně bez ohledu na věk.

Milý Láďo,

před 19 lety jsem na tenisových kurtech slavila svoji „50“ a mám i na videu zdokumentováno, že si mě, tehdejší předsedkyni oddílu, přišel blahopřát coby starosta města. Moc ráda na ty chvíle vzpomínám, přišel kamarád, sportovec, osobnost,velký vypravěč a společník.

Přeji Ti, myslím za všechny, kteří Tě znají, hlavně pevné zdraví a stále tolik životního elánu, který Ti pomůže splnit všechny další plány.

MUDr. Iva Závorová, místostarostka

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství