Pátek, 10. červenec 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Leonardo da Vinci v Praskolesích

DSC 6470V červenci a srpnu bude v Praskolesích v kapli sv. Prokopa výstavka s názvem Leonardo da Vinci (a jeho neznámy český pokračovatel). Uvidíte živý obraz „Poslední večeře v řetízkové šatně dolu Hamr I“. Podle neznámého Největšího Čecha. Fotografoval J. Škrleta. Ve dnech 4. – 6. července (na svátky sv. Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa byla kaple pro veřejnost otevřená cca od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v technických přestávkách autora výstavy poskytl k ní výklad (viz foto). V dalších dnech bude přístup do kaple možný na požádání po dohodě s obecním úřadem (pí Drábková) nebo s vedením dětského tábora (p. Čáp), nebo s otcem Stefanem na faře. Libor Gottfried

Další fota

PN Jinecko ZE ŽIVOTA JINEC PN 10/2020
Kvě
29
2020
ZE ŽIVOTA JINEC PN 10/2020
Informace z regionu - Jinecko
Napsal: Miroslav Maršálek   

Zástupci všech generací položili květiny k památníku obětem obou světových válek v Jincích. Foto: Miroslav Maršálek.Oslavy byly skromné

Oslavy 75. výročí osvobození Československa od fašistického Německa a ukončení 2. světové války ve střední Evropě proběhly letos velmi skromně. V pondělí 11. května tradičně položili věnce k památníku obětem 1. a 2. světové války na náměstí 1. máje představitelé armády a městyse Jince. Přítomna tentokrát nebyla veřejnost.

 

Již dva dny předtím, v sobotu 9. května navštívili zástupci městyse Jince, Komunistické strany Čech a Moravy, Klubu českého pohraničí i mladé generace památná místa na Jinecku. Trasa byla tradičně zahájena na jineckém hřbitově u hrobu sovětských vojáků, kteří přišli o život v posledních dnech války. To lze říci i o Antonínu Kindlovi, kterého Němci zastřelili v jineckých kasárnách 5. května 1945, přičemž druhý den se Jince probudily a okupanti byli pryč. Jedna ze zastávek byla i o hrobu mladé rodiny JUDr. Jaborského z Ohrazenice. On, jeho mladá žena i maličké děti zahynuli společně v Plzni při bombardování americkým letectvem v dubnu 1945. Poslední květy položil starosta městyse Jince k pomníčku „Partyzána“ na Klínku. Je potěšitelné, že se i v nelehké době těší toto památné místo velké pozornosti obyvatel regionu, ale i turistů. Svědčí o tom množství květů i svíček před pamětní deskou.

Obyvatelé městyse Jince v čele se starostou se zúčastnili v pondělí 11. května pietního shromáždění v místech poslední bitvy 2. světové války na území Československa. Místní obyvatelé společně s partyzány ze skupiny Smrt fašizmu kpt. Olesinského neměli šanci proti početnému německému vojsku, které se zde soustředilo. Bitvu rozhodli až sovětští vojáci příslušející ke třem ukrajinským frontům Rudé armády, kteří dorazili ze tří stran 11. května. V časných ranních hodinách 12. května boje ustaly, načež Němci konečně podepsali kapitulaci, kterou tentokrát dodrželi.

V pondělí 11. května nastoupila část žáků 9. ročníku Základní školy Jince k vyučování, jehož smyslem je příprava na zkoušky na střední školy. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách. Miroslav Maršálek


 

Nouzový stav a opatření proti šíření koronaviru ovlivňují citelně všechny sféry života obyvatel Jinecka. Týká se to i orgánů obce. Proto se zastupitelstvo v úterý 30. dubna uskutečnilo mimořádně v jídelně základní školy. Jednání zahájil a řídil starosta městyse Jince Josef Hála (KSČM).

S kontrolou usnesení a činností rady od minulého zastupitelstva seznámila přítomné tajemnice městyse Anna Šimková. Informovala mimo jiné o výsledcích výběrových řízení na realizaci investičních akcí v obci. Zmínila se rovněž o bytových záležitostech, mimo jiné i o pronájmu nových bytů v modrém domě u zdravotního střediska. (PN informovaly v minulém vydání.) O průběhu realizace investičních akcí podrobně hovořil starosta. Před dokončením je parkoviště na starém sídlišti, čtyři speciální učebny pro Základní uměleckou školu v bývalých Moserových lázních a dvě haly ke zpětnému využití výrobků ve sběrném dvoře.

Důležitým bodem programu byl projekt Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování části městyse Jince, jehož přípravy jsou ve finále. To se týká i částí obce Rejkovice a Běřín. Akce se připravuje od roku 2013. Se zahájením prací v obci se počítá v květnu. Jedná se o projekt, jehož hodnota výrazně přesahuje 100 milionů korun. Městysi byly na tuto stavbu přiznány dotace, které pokryjí přibližně polovinu nákladů. Zastupitelstvo projednalo návrhy na úvěr, který by pokryl zbylé náklady. Vybíralo z nabídek od tří peněžních ústavů, což bylo vlastně jedním z hlavních důvodů svolání zastupitelstva právě v tomto termínu.

Projednána byla opatření proti pandemii koronaviru, ale i obnovení provozu mateřské školy a základní školy. Starosta ocenil všechny dobrovolníky, kteří se podíleli na zabezpečení ochrany obyvatel včetně šití roušek a tisku ochranných štítů.

Projednána byla rovněž problematika finančních příspěvků zájmovým organizacím a spolkům, které budou realizovány i v těchto nepříznivých ekonomických podmínkách.

 

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství