Sobota, 25. listopad 2017

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Zvířecí kamarád z Pohody

Foto: Michaela Hlubučková. Hledáme nový domov pro pětiletou kočičku, které zemřel její majitel. Potřebovala by co nejdříve najít nového pána, v tuto chvíli je v bytě sama. Kočička je čistotná a přítulná.

 

 Dále hledáme nový domov pro 2 vykastrované kocoury, kteří také zůstali osamoceni v domově s pečovatelskou službou. Jsou čistotní, zvyklí žít pouze v bytě.

 Hledáme nový domov pro dvě 8 týdenní koťátka. Jsou to černobílý kocourek a bílomourovatá kočička. Více informací na tel. 732 657 424.

 

PN ADVENTNÍ ČAS Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 20/2017
Lis
02
2017
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 20/2017
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

RadnicePoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 18. října. Informace novinářům poskytl místostarosta Ondřej Vaculík.

 

Zateplení zasahující nad pozemek města

Rada souhlasí s přesahem zateplení rodinného domu č. p 1019/2 v ulici U Rybníčka na pozemek v majetku Města Hořovice parc. č. 769/2 v. k. Hořovice. Informovat žadatele.

Rada si zároveň vyhrazuje právo rozhodovat pouze o těch žádostech stavebníků, kdy vlivem montáže zateplovacího systému dojde k zúžení průchodnosti přilehlého chodníku pod 1,5 m. V ostatních případech pověřuje k vyřizování žádostí občanů, týkajících se souhlasu města s montáží zateplovacího systému, přesahujícího nad pozemky v majetku Města Hořovice, Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice. Pověření je uděleno až do přijetí usnesení rady o jeho skončení.

O.V.: Mohlo by to pomoci lidem, kteří zateplují své domy, které jsou na hranici pozemku města. Je to vlastně paušální schválení rady, aby souhlas, že zateplení jejich domu může přesahovat nad pozemek města, mohl vydat odbor technický a dopravní, aniž by o souhlas museli žádat radu a čekat na projednání. Rada by projednávala pouze případy, kdy by mohlo dojít k zúžení chodníku atd..

Rekonstrukce inženýrských sítí na Žižkově

Rada po prostudování studie proveditelnosti, mapující stav inženýrských sítí v lokalitě Žižkov v Hořovicích, zpracovanou společností PROJEKT IV, s.r.o., souhlasí s návrhem Odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice, požádat projektovou kancelář PROJEKT IV, s.r.o., o nabídku na zpracování dalšího stupně, projektové dokumentace, tj. zpracování dokumentace pro územní řízení.

O.V.: Mám radost z toho, že rada schválila studii proveditelnosti, která mapuje stav inženýrských sítí v lokalitě Žižkova. Současně je studie návodem, jak rekonstruovat sítě v této lokalitě. Máme připravenou velmi citlivou studii na komunikace, kde je uvedeno, že vozovka by měla být asfaltová a části, kde jsou chodníky, by měly být dlážděné a bez obrubníků, tedy v jedné úrovni s vozovkou. Předtím se tam musí udělat inženýrské sítě. Je to problém, který se vleče Žižkovem minimálně 20 let. Průběh rekonstrukce inženýrských sítí bude mít vliv na život obyvatel, musíme to rozdělit na etapy, aby se lidé mohli dostávat domů. Podle zjištění se musí udělat nové rozvody vody a kanalizace. Vycházíme z toho, že by toto VAK mohl udělat v příštím roce a my bychom tam pak udělali povrchy.

VAK se rozhodl investovat do vodovodu a kanalizace v Nerudově, Dlážděné a Vilové. Nyní se pracuje v Nerudově ulici, na jaře přijde na řadu Dlážděná a Vilová. Podle vyjádření VAK by chtěli pokračovat v celé lokalitě Žižkov. Město na to musí být připraveno. Samotné rozvody si bude VAK projektovat sám, ale práce musí být zkoordinované. Nemyslím si, že by se všechno povedlo udělat v příštím roce, ale rozhodně by se s pracemi na Žižkově mělo začít v příštím roce a pokračovat se bude v roce 2019. Bude to veliká změna pro Žižkov.

Světlík na Domově Na Výsluní

Rada bere na vědomí žádost Domova Na Výsluní, Hořovice na vyhlášení výběrového řízení Městem Hořovice na výměnu centrálního střešního světlíku.

O.V.: Tento problém se vleče rovněž velice dlouho, už jednou jsme projekt projednávali, zdál se nám velice drahý, tak jsme ho zamítli. Zdálo se nám, že by se to mohlo dělat bez projektu, vyzvali jsme firmy, muselo se dělat poptávkové řízení, jenomže nebylo k dispozici přesné zadání, firmy předpokládaly, že to bude těžší úkol, protože se neví, jak jsou tam udělány střešní konstrukce. Vznikly tedy rozdílné cenové nabídky a rozdílné postupy, které nebylo možné vyhodnotit. Nakonec se toho ujala paní ředitelka Boubínová. Světlíkem zejména v zimě zatéká, takže by se to mělo vyměnit.

Havárie vodovodního potrubí u 1. ZŠ

Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které provede společnost TEZA, s.r.o., za cenu 211.543 Kč bez DPH, výměnu přívodního vodovodního potrubí do objektů 1. základní školy. Rada souhlasí s výjimkou z důvodu havarijního stavu a nutnosti rychlého řešení vzniklé situace.

O.V.: Toto je zase velmi důležité pro chod 1. ZŠ. Potrubí je naprasklé, zatím je situace vyřešena snížením tlaku vody. Ovšem vyměnit se to musí. Vedení 1. ZŠ se toho organizačně ujalo a chtělo by to vyměnit během podzimních prázdnin kolem 28. října. Rada jim udělila výjimku z vnitřního předpisu, protože firma TEZA je ochotná udělat to během podzimních prázdnin, a rovněž se už osvědčila, protože dělala rozvody ve škole, které mají návaznost na školní bazén. Takže zná to prostředí a ví, do čeho jde.

Oprava ulice Na Tržišti

Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG, a.s., za cenu 499.581,83 Kč bez DPH, tj. 604.494 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části komunikace v ulici Na Tržišti (za hasičskou zbrojnicí). Zajistit podpisy smluvních stran.

Oprava ulic Větrné a Polní

Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG a.s. za cenu 314.938,99 Kč bez DPH, tj. 381.076,18 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části ulice Větrné v úseku od křižovatky s ulicí Na Radosti, po křižovatku s ulicí Polní. Rada zároveň souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo nazvané „Rekonstrukce komunikací v Hořovicích“, který smluvně řeší výstavbu právě ve Větrné ulici. Podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je umožněn článkem 4 výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, jež byla vypsána na veřejnou zakázku nazvanou Rekonstrukce komunikací v Hořovicích a kde vítěznou nabídku podala právě společnost STRABAG a.s.

O.V.: Smlouva o dílo na „Rekonstrukce komunikací v Hořovicích“ se týká ulic Nerudovy, Vilové a Dlážděné, tedy k nim přibudou ulice Větrná a Na Radosti. V podmínkách smlouvy totiž je, že tam můžeme připojit některé další komunikace za stejně výhodných již vysoutěžených podmínek. Nerudova se bude asfaltovat až na jaře příštího roku, tak by nám do konce listopadu udělal Strabag ulice Na Tržišti, Větrnou a Fügnerovu. Ve Fügnerově je všechno hotové – parkoviště, chodníky, zádlažba, zbývá vyasfaltovat.

* Nerudova bude celá vč. Malého rynečku vyasfaltována? Je tam nyní zámková dlažba, přes kterou se dělá výkop a pokládá kanalizace.

O.V.: Ne, VAK to má uvést do původního stavu a my budeme na tom trvat. Taky nás překvapuje, že realizační firma vytrhanou dlažbu odváží na skládku. Našinec by tu samou dlažbu odložil a pak položil zpět. Asfaltový bude pouze ten kus od Farní charity Starý Knín ke Komerční bance. To nejde vydláždit, protože je tam prudké stoupání a při sněhu a náledí by na dlažbě hodně klouzalo.

Oproti původnímu předpokladu, kdy se mělo vyměnit kanalizační potrubí jenom v Nerudově ulici, se musí položit potrubí už na celém Malém rynečku. Je tam vidět původní vyzděná kanalizační stoka, kam se nyní klade potrubí.

Územní studie bez dotace

Rada na základě doporučení stavební komise souhlasí s pořízením územních studií v lokalitě Hvozdecká a Nad Statkem bez spolufinancování z dotačního titulu MMR ČR, kdy alokovaná částka již byla vyčerpána. Zároveň rada ukládá prověřit podmínku, kdy při výstavbě v těchto lokalitách by se stavebníci poměrnou částkou podíleli na uhrazení nákladů za pořízení studie.

O.V.: S tím už rada souhlasila dříve, jenomže jsme se snažili o získání dotace z ministerstva pro místní rozvoj. To se nepodařilo. Nyní rada souhlasí s pořízením územních studií bez spolufinancování z dotace, ale pokusíme se o to, aby se stavebníci v těchto lokalitách podíleli nějakou částkou na pořízení studie.

Marta ŠeVac

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Listopad 2017 12:56
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitPowered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství