Sobota, 16. prosinec 2017

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Horband koncertoval v hořovické radnice

horKapela Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice zahrála v sále hořovické radnice. Další z letošních koncertů se uskutečnil ve středu 15. listopadu ve večerních hodinách. Horband nabídl v letošním roce řadu dalších vystoupení, kromě jiného s dalšími interprety zahajoval Hořovické kulturní léto. Jak uvedl ředitel hořovické základní umělecké školy Jakub Albrecht, skupina vystoupí i v rámci Kulturního léta roku 2018.

Foto + text: Radka Kočová.

PN ADVENTNÍ ČAS Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 18/2017
říj
09
2017
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 18/2017
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

RadnicePoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 20. září. Informace novinářům podal starosta Hořovic Jiří Peřina.

Smlouva o smlouvě

 

Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní a se zněním kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska. Rada doporučuje zastupitelstvu města smlouvu o smlouvě budoucí kupní schválit.

J.P.: Je to pozemek, který hodlá město prodat v rozporu se smlouvou o výstavbě s MAS. Smlouva o smlouvě budoucí má smysl v tom, že výstavba na dotčeném pozemku nemůže začít dřív, než bude schválen územní plán. Z pohledu města musíme ctít určité závazky vůči nabyvateli, a také chceme nabyvatele zavázat, aby v budoucí kupní smlouvě byly určité podmínky, které si město spojuje s budoucí výstavbou. Smlouva o smlouvě budoucí zakotvuje ustanovení, že bychom do 12 měsíců po jejím podpisu schválili územní plán. Chceme ho schválit co nejdříve, nejlépe ještě letos. Na druhou stranu požadujeme od nabyvatele, tedy developera, aby do šesti let pozemky zasíťoval, vybudoval komunikace a přípojky pro nové rodinné domy, a také aby zajistil zastavění tohoto pozemku. To jsou podmínky ze strany města, které mají předejít tomu, aby v Hořovicích vznikla další lokalita, kde se neustále staví, jako např. ve Hvozdecké, Na Kopečku apod. Rada chce výstavbu zefektivnit a urychlit.

Podmínky ze smlouvy o smlouvě budoucí pak budou přeneseny do kupní smlouvy, která bude uzavřena ve chvíli, kdy bude schválen ÚP.

Pokud firma nesplní stanovené podmínky, musela by pozemky vrátit městu s určitými dopady, tedy by přišla o investice do toho, co už vybudovala. Smlouva by tím pádem pozbyla platnost.

Pozn. red.: Jak zastupitelé o smlouvě rozhodli na veřejném jednání v pondělí 25. září, se dočtete v článku na této straně.

Parkovné zaplatíte mobilem

1) Rada souhlasí se zněním Licenční smlouvy – ParkControl, podle které společnost City Parking Group, s. r. o., poskytne městu licenci pro užití aplikace ParkControl, umožňující provádění kontrol úhrady parkovného v zóně placeného stání ve městě, za měsíční odměnu ve výši 299,- Kč + DPH.

2) Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb - ClickPark, podle které společnost City Parking Group, s. r. o., zajistí pro město možnost platby parkovného prostřednictvím aplikace ClickPark v zóně placeného stání ve městě, za měsíční odměnu ve výši 10% z veškerých příjmů vybraných pomocí aplikace ClickPark v zóně placeného stání, minimálně však 1490,- Kč + DPH.

Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou.

J.P.: Chceme umožnit řidičům na parkovištích v Hořovicích platit pomocí mobilních telefonů. Přesto, že placení parkovného prostřednictvím parkovacích automatů je pro město výhodnější, v rámci tohoto systému bude město odvádět určité poplatky, chceme jít s dobou a udělat vstřícný krok směrem k řidičům, kteří parkují na území města, budou si tak moci komfortněji zaplatit parkovné. Pokud vše dobře dopadne, mohl by tento systém začít fungovat od 1. listopadu. Občany budeme v tisku informovat, jak tento systém používat.

Podpoří úřad práce úklid?

Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1. 11. 2017 na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce. V případě získání příspěvku na VPP rada zmocňuje ředitele příspěvkové organizace MSBNF k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.

J.P.: Bude záležet na úřadu práce, zda opět poskytne finanční prostředky pro 5 pracovníků na další rok. O příspěvek se musí žádat každý rok. Práce úklidové čety si vážíme, je ve městě znát. Stojíme o to, abychom tady takové lidi měli.

Zeleň ve Višňovce bude obnovena

Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh pro veřejnou zakázku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt „Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I Višňovka“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban, Alena Jirků, administrace: zástupce CBG – Consult, s.r.o., náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Alena Gebrianová, Roman Jetel, Ing. Josef Nový.

J.P.: Proběhne výběrové řízení na realizaci projektu. Problémy s podobným projektem byly na Západním sídlišti, tam jsme od realizace upustili. Obyvatelé Višňovky mají zájem zvelebit svou zeleň. Do konce roku bychom odstranili starou zeleň a na jaře bychom vysadili novou.

Na Západním sídlišti jsme oslovili obyvatele prostřednictvím společenství vlastníků bytových jednotek s dotazem, když nechtějí původní projekt, ať navrhnou, jak s úpravou zeleně postupovat. Jejich aktivita je v tomto směru bohužel velmi chabá. Nějaké informace jsme získali, do projektu se zapracovávají. Pokusíme se projednat nějakou změnu, kterou by bylo možné realizovat. Jinak dojde k tomu, že jenom odstraníme zeleň, která je vlivem špatného zdravotního stavu nebezpečná a je jí bohužel hodně. Tu musíme odstranit, ale nenahradí se ničím. Prostě budeme muset kácet, jsou tam stromy, které jsou opravdu nebezpečné a ohrožují majetek a zdraví obyvatel, a za toto zodpovídá město. Je to odpovědnost města, ne lidí, kteří tam žijí. Na kritiku od obyvatel na Západním sídlišti jsme zvyklí, ale na iniciativu, to už ne, velmi nás to mrzí. Marta ŠeVac

Aktualizováno Pondělí, 09 Říjen 2017 09:13
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitPowered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství