Pátek, 05. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Hořovicko Otevřený dopis starostovi města Hořovice Jiřímu Peřinovi Dr., Ing,
Zář
04
2019
Otevřený dopis starostovi města Hořovice Jiřímu Peřinovi Dr., Ing,
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Antonín Šimek   

Pan Antonín Šimek Foto: Kristýna Křišťálová.Vážený pane starosto,

jsem 88letý senior, který již 4 roky využívá služeb Domova Na Výsluní v Hořovicích, jehož ředitelkou je Phdr. Drahomíra Boubínová. Formu veřejného dopisu jsem zvolil, aby i veřejnost byla informována o práci tohoto sociálního zařízení se zhruba 70 klienty.

 

K zajišťování zdárného chodu pomáhá vedení Domova celý štáb zaměstnanců: úřednice (obor sociální, kulturní, finanční, stravovací) dále pracovnice rehabilitační, aktivizační služby s velmi rozsáhlou činností, Svým dílem přispívají k dobrému fungování tohoto sociálního komplexu další profese: recepční, řidiči - údržbáři, uklízečky, kuchařky, pradleny, prodavačka v kiosku. Všichni tito zaměstnanci plní své pracovní povinnosti zodpovědně ke spokojenosti vedení Domova a ve prospěch uživatelů. Patří jim za to naše poděkování. Musím vyzdvihnout spolupráci Domova Na Výsluní Hořovice s městským úřadem, v jehož čele stojíte, pane starosto. Je zcela příkladná, jak po stránce ekonomické, tak i společenské a kulturní. Za všechny akce jmenuji aspoň jednu: společné setkávání seniorů z Hořovic s klienty Domova v „Liďáku“ s hudbou, občerstvením, často i s vystoupením tanečních skupin. Vaše účast na četných kulturních akcích, kde jsem vás vídal v doprovodu paní ředitelky, úzkou spolupráci Domova s městským úřadem jen stvrzuje.

Nelze zde vyjmenovat všechny kulturně společenské akce, které pro nás připravují k různým svátkům, naše aktivizační pracovnice. Jsou to velmi milá vystoupení žáků hořovických i jiných škol, koncerty kytaristů a harmonikářů, odborné přednášky a podobně. O dvou akcích detailněji, protože byly výsledkem kolektivní spolupráce sester a dalších zaměstnanců, kteří pro nás nacvičili scénky z filmů „Mrazík“ a „Noc na Karlštejně“. Vystoupení se líbila a publikum složené z klientů Domova, obyvatel domu s pečovatelskou službou a zaměstnanců, odměnilo naše „herce“ potleskem. Pádný důkaz o kvalitě a obětavosti pracovního kolektivu.

K vyplnění volného času schopnějších seniorů a seniorek slouží drobné ruční práce v dílničce, kde s nimi tvoří paní Šebková a jejíž výrobky jsou používány k výzdobě veřejných prostor Domova. K volnočasovým aktivitám patří i individuální četba knih, luštění křížovek apod.

Občasné výlety plní jednak rekreační smysl, ale také poznávací. Na „Červeňák“ se jezdí každý rok za krásnou přírodou Brdska. Velmi zdařilé byly výlety na příbramskou Svatou Horu a na zámek Hořovice. Z obou jsme si odvezli hezké dojmy. Ze zámku kromě zhlednutí výstavy hraček a po absolvování přednášky o životě lidí na Hořovicku za 1. světové války: zajímavé poznatky – bylo to v roce 2018, kdy naše republika slavila 100. výročí svého vzniku. Výlety organizuje naše milá fyzioterapeutka paní Květa Gorejová, Dis. Hlavní důležitou složkou její práce jsou rehabilitační cvičení s klienty- individuální i skupinová. Těch se také účastním a vysoce ji hodnotím. Je prováděno s taktem a ohledem na vysoký věk účastníků s cílem procvičit všechny partie pohybového ústrojí. Paní Květo, díky za skvělou práci konanou s úsměvem i za přátelský vztah k nám.

Z uvedeného (i když neúplného) výčtu volnočasových aktivit je vidět, že nabídka je bohatá a každý si může podle svých tělesných schopností vybrat to, co ho zajímá. Patří sem interní soutěž s cenami, do jejichž přípravy se hodně zapojují aktivizační pracovnice. Soutěže se konají nejen v prostorách Domova, ale i na zahradě.

Myslím, že bylo řečeno dost, aby si vážený čtenář vytvořil představu o chodu našeho Domova. Ovšem to nejpodstatnější, proč byl tento článek napsán, přijde v dalších řádcích. Jsme sociální zařízení pro přestárlé lidi, kteří se o sebe již nedovedou zcela postarat a potřebují pomoc a péči. Tuto práci zajišťují zdravotní sestry a hlavně sestřičky pečovatelky s dvěma mladými muži pečovateli. Zdravotní personál řídí vrchní sestra paní Bc. Jana Svobodová, pečovatelky má na starost Mgr. Olga Janýrová.

Úkolem zdravotních sester je nejen rozdávat klientům léky, ale i vykonávat menší zdravotní úkony, radit seniorům při zdravotních obtížích. Všechny sestřičky jednají s námi slušně a taktně, dovedou povzbudit a sejmout z nás trápení z nemoci. V tomto si velmi zdatně vede paní Ludmila Černá, která nejen při každém rozdávání léků, rozdává i úsměv a dobrou náladu, což dělá dobře naší psychice. Myslím, že na chování zdravotních sester má blahodárný vliv příkladné jednání a vztah vrchní sestry paní Svobodové ke všem, s nimiž přijde do styku. Spolupráce s lékaři z místní nemocnice je dobrá zásluhou vrchní sestry.

Nyní ještě několik vět o našich sestřičkách pečovatelkách. Toto povolání, a já bych řekl přímo poslání, může vykonávat ten, kdo má všeobecně dobrý vztah k lidem, což naše pečovatelky mají. Jednají s námi vlídně a taktně s ohledem na náš vysoký věk. Protože psychika seniorů je velmi křehká a snadno zranitelná, musí být naše pečovatelky empatické a umět se vcítit do problémů svých svěřenců, poradit jim a pomoci. Každodenní práce pečovatelek a pečovatelů je zodpovědná i nelehká, zvláště po psychické stránce. A výsledky? Teď uvedu názor jedné paní, která v Domově má, jako klienta manžela. Na můj dotaz, jak je spokojená s péčí o něho odpověděla: „Super.“ Také mě zajímal názor zaměstnanců na vzájemné mezilidské a pracovní vztahy. Na to jsem dostal odpověď od jedné sestry – pečovatelky, cituji volně: „Nikdy jsem nepracovala v tak dobrém kolektivu, jako tady.“ Paní pracuje u nás tři roky a já jí plně věřím. Samozřejmě to neplatí jen o partě sester a pečovatelek, ale chvála vyslovená paní pečovatelkou se týká všech zaměstnanců, kteří mají zásluhy na dobrém renomé Domova, nejen v Hořovicích, ale i v dalších obcích a městech okresu a kraje.

Vážený pane starosto, vážení radní městského úřadu Hořovice, Domov Na Výsluní přispívá prací svých zaměstnanců k dobré pověsti tohoto města v celém regionu i za jeho hranicemi. Na schůzce výboru obyvatel Domova byl podán návrh na ocenění celého pracovního kolektivu Domova nadřízenými orgány. Myslím, že si to zaměstnanci plně zaslouží a že náš návrh bude akceptován.

Antonín Šimek, klient Domova Na Výsluní

Aktualizováno Středa, 04 Září 2019 09:16
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství