Středa, 11. prosinec 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Bezpečný nákup v Lidlu

Lidl-logoVánoční čas se pomalu, ale jistě blíží a s ním houstne pohyb osob v nákupních střediscích, na tržištích, ulicích i v dopravních prostředcích. Na Vánoce však nečekáme pouze my nakupující, ale také kapesní zloději. Využívají shonu, který je pro tento čas typický, ale také nepozornosti občanů. Lidé u sebe mají v tomto období více finančních prostředků a jsou při shánění vánočních dárků nepozorní a hektičtí.

PN Hořovicko Komárovští hasiči mají novou požární zbrojnici
Kvě
19
2019
Komárovští hasiči mají novou požární zbrojnici
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

Komárovští hasiči zapózovali pro Podbrdské noviny před zahájením slavnosti.Sice již slouží svému účelu od června loňského roku, avšak slavnostní otevření s řadou významných hostů se konalo letos v sobotu 27. dubna. Organizátoři slavnosti chtěli, aby se vše odehrálo na prostranství před hasičárnou, ovšem počasí rozhodlo jinak. Před začátkem slavnosti ve 14 hodin začalo lít jako z konve, ačkoliv předtím jsme si užili dva velmi suché měsíce. Zřejmě sv. Florián zařídil, aby si hasiči té slávy v klidu užili a preventivně hasil místo nich.

 

Slavnosti se zúčastnili významní hosté, např. Jaroslav Klekner, starosta Městyse Komárov, Jindřich Pacák, zástupce velitele JSDHO Komárov, Oldřich Lacina - starosta Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, plukovník Ing. Martin Legner - krajské ředitelství HZS, Josef Štětka - starosta Okresního sdružení hasičů Beroun, Ing. Antonín Maděra - člen Výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, JUDr. Robert Bezděk - radní Středočeského kraje.

Velkou sochu sv. Kryštofa, ochránce hasičů, odhalili starosta Komárova Jaroslav Klekner (vpravo) a radní Středočeského kraje JUDr. Robert Bezděk.

Hosty přivítal místostarosta Městyse Komárov Radim Šíma, který taky celou slavnost moderoval a představoval jednotlivé hosty, kteří přednesli své zdravice, v nichž především ocenili budovu hasičské zbrojnice a všechny, kteří se o zdárně dokončené dílo zasloužili. A nebylo to vůbec jednoduché. Stavba trvala dva roky a postupně se prodražovala. Jak připomněl starosta Komárova Jaroslav Klekner, dvakrát stálo zastupitelstvo městyse před rozhodnutím stavbu přerušit, a zakonzervovat ji. Předcházely tomu velmi vzrušené debaty na jednáních zastupitelstva. Nakonec se ale vše podařilo dokončit ke spokojenosti všech, samozřejmě nejvíc samotných hasičů.

Radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, JUDr. Robert Bezděk, vyslovil potěšení nad tím, že jeho předřečníci vůbec nemluvili o penězích, protože tato akce je především o lidech a jejich práci. Přesto nás peníze zajímaly a tak jsme se starosty Komárova J. Kleknera pro Podbrdské noviny zeptali, kolik výstavba hasičské zbrojnice na zelené louce stála. Celé dílo stálo 34 milionů korun, dotace ze Středočeského kraje byla 6 milionů korun a městys Komárov si navíc vzal úvěr 15 milionů korun, který počínaje letošním rokem bude splácet 10 let. Starosta nás však ujistil, že tím nebude ohrožen rozpočet ev. investice, protože mají úspory, rezervy a taky předpoklad vyrovnaných příjmů. Ostatní investice do hasičské zbrojnice šly z rozpočtu městyse.

Také se sochou sv. Kryštofa přijeli svým kolegům poblahopřát k nové hasičské zbrojnici hasiči ze Žebráka.

Po všech proslovech se se svými zdravicemi připojili i zástupci hasičských jednotek ze Žebráka a Zdic, kteří komárovským hasičům předali sošky svatého Floriána – patrona profesí, které souvisí s ohněm. Třetí avšak větší sochu sv. Floriána hasiči dostali od městyse. Pak už následovalo jenom pohoštění a neformální rozhovory. Pohoštění připravily manželky a partnerky hasičů, za což sklidily taky velké poděkování.

Starostou komárovského sboru je Jan Pech, velitelem Antonín Kůta, který naspal stručnou historii sboru. Přednesl ji zástupce velitele JSDHO Komárov Jindřich Pacák.

Stručná historie našeho sboru a výstavby požární zbrojnice

V našem obvodě byl jako první založen hasičský sbor Komárovských železáren v roce 1888. Ten zasahoval v širokém okolí, proto se začalo o založení hasičského sboru v obci Komárov uvažovat až v roce 1905. V roce 1906 se otázka hasičského sboru dostala na jednání obecního zastupitelstva a náš sbor byl založen.

Obec zakoupila nejnutnější výstroj a výzbroj a 15. ledna 1907 začal sbor svoji činnost převzetím stříkačky. Protože sbor neměl svoji zbrojnici, tehdejší starosta obce dal k dispozici část své stodoly.

V pozdější době byla zbrojnice přestěhována do kůlny za radnicí, kde zůstala až do roku 1945, kdy byla zbojnice přestěhována do staré smaltovny.

V roce 1968 byl tento objekt, ve kterém se nacházela naše klubovna a zbrojnice, při výjezdu jednotky na čerpání studny v obci Kleštěnice, zbourána.

V ruinách zůstalo velké množství dokumentace a jiného materiálu. Zbytek se ztratil nebo úplně zničil nevhodným skladováním. Důvodem zbourání byla výstavba autoservisu Komunálních služeb MNV Komárov.

Po této události bylo jednáno s národním výborem o výstavbě nové požární zbrojnice. Rada požadavku vyhověla a 15. srpna 1968 se začaly stavět garáže budoucího požárního domu.

Na této stavbě se podílela většina členů sboru pod vedením Jaroslava Hrabáka st.

Slanosti se zúčastnilo hodně příznivců hasičského stavu a nálada byla výborná. Fota: Naďa Kolenská.

Dne 16. června 1973 byl slavnostně otevřen k užívání požární dům, kde naše jednotka fungovala úctyhodných 45 let, tedy až do roku 2018.

V roce 1993 vyšla novela Zákona o Požární ochraně a naše jednotka byla zařazena do kategorie JPO III.

V průběhu dalších let s narůstajícími nároky na práci JPO a především na naši jednotku - charakteru a rozšiřujícího se hasebního obvodu v rámci ORP Hořovice, vzniku CHKO Brdy a přihlédnutím ke každoročnímu nárůstu počtu zásahů se otevřela otázka výstavby NOVÉ PZ. (V roce 2000 zasahovala jednotka celkem v 17 případech a v roce 2018 u 85 událostí.)

Původní požární zbrojnice z roku 1973 již nevyhovovala požadavkům pro zajištění akceschopnosti zásahové jednotky. Sociální a technické zázemí neodpovídalo počtu členů zásahové jednotky, chyběla umývárna se sprchou a prádelnou pro základní hygienu hasičů po zásahu.

Množství TP a zásahové techniky, se do omezených prostorů již nevešlo, převážná část pomocné techniky nebyla garážována. Tyto skutečnosti převážně v zimním období ohrožovaly akceschopnost a výjezd jednotky ve stanoveném časovém limitu.

Výstavba nové budovy požární zbrojnice započala v roce 2016 a 15. června 2018 byla oficiálně předána do užívání. Již 20. srpna 2018 byl zajištěn plný výjezd techniky z nové požární zbrojnice. V rámci samotného stěhování na novou požární zbrojnici bylo odpracováno našimi členy přes 300 hodin.

Budova nové požární zbrojnice je dimenzována pro kategorii JPO II a to s přihlédnutím k nárokům kladených na naši jednotku a charakteru rozšiřujícího se hasebního obvodu.

Dále je kladen důraz na hygienické požadavky, skladovací prostory, prostory pro údržbu osobní výstroje a výzbroje a technických prostředků PO. Nástupní prostory jsou navrhovány bezpečně a vhodně i pro potřeby údržby zásahové techniky.

Prostory svým technickým, administrativním zázemím a plochou garáží odpovídají stanoveným cílům a výhledu rozvoje v budoucích letech.

Mezi další kladné charakteristiky budovy patří:

Možnost zřízení nouzového přežití obyvatelstva.

Zázemí pro zasedání bezpečnostní a povodňové komise obce Komárov.

Zázemí pro členy sboru dobrovolných hasičů (SDH) Komárov.

Prostory pro provádění výcviku a odborné přípravy členů jednotek požární ochrany Komárovského okrsku. (Komárov, Chaloupky, Hvozdec, Jivina, Olešná, Zaječov).

Nová požární zbrojnice, vyhovuje uvedeným nárokům pro potřeby JSDHO Komárov, občanů Komárova a přispěje ke zkvalitnění akceschopnosti a požadavků kladených na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Naše jednotka kategorie JPO III/2 - je předurčena pro zásahy u DN a zálohování stanice HZS Hořovice.

Plánovaně zasahuje v hasebním obvodu ORP Hořovice v objektu Stáčiště pohonných hmot Terminal Oil, dále v jednotlivých částech CHKO Brdy a to i v Plzeňském kraji. Jako místní jednotka působíme v obcích Újezd a Osek.

Výjezdová jednotka čítá 25 členů. Členská základna je stabilní s dostatkem mladých členů i starších zkušených hasičů.

Členská základna SDH Komárov má celkem 96 členů z toho 27 dětí.

Poděkování:

Poděkování patří vedení obce za obětavou práci a přízeň a to nejen při realizace výstavby PZ.

Rád bych také poděkoval všem hasičům (členům), kteří se podílejí na činnosti sboru a zásahové jednotky.

Jsem rád, že v dnešní uspěchané době se najdou lidé, kteří mají chuť pomáhat, dobrovolně riskovat své životy, obětovat se pro druhé a to na úkor svých rodin.

Tato budova je důkazem, že vedení obce si váží životů a zdraví svých občanů, protože HASIČI jsou tu pro lidi, kteří nás potřebují a bez potřebného zázemí a technického vybavení by nemohli kvalitně fungovat a poskytovat své služby.

Vážím si vaší pomoci a práce, není to o jednotlivcích, ale o kolektivu, kamarádech, proto Vám děkuji a doufám, že tato budova bude sloužit dalším generacím co možná nejdéle.

Závěrem bych se rád rozloučil jedním historickým motivačním odkazem:

My hasiči jdeme pevně a vzorně s naším občanstvem – sloužíme všemu lidu – stojíme věrně a jednotně ve službách celé veřejnosti! Neb naše heslo jest „BLIŽNÍMU K OCHRANĚ A VLASTI K OBRANĚ“.

Zaznamenala Marta ŠeVac.

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství