Pátek, 21. únor 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Pozvánka do Hořovic na slavnostní otevření Kavárny Včera

Tomáš HanákVe čtvrtek 20. února bude ve 14 hodin slavnostně otevřena nově zřízená Kavárna Včera v Hořovicích. Přestřižení pásky se zúčastní místostarosta Hořovic pan Ondřej Vaculík, a také známý rodák z našeho regionu, pan Tomáš Hanák. O hudební vložku se postará jazzová kapela Prague Busk Men. Zveme širokou veřejnost.

PN Hořovicko Josef Jonáš byl vysvěcen na kněze
Bře
29
2019
Josef Jonáš byl vysvěcen na kněze
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marie Rumpíková   

Novokněz pan Josef Jonáš udělil novokněžské požehnání.Kněžské svěcení je pro církevní obec vždy velikou událostí. Význam této svátosti, která darovala věřícím římskokatolické církve dalšího duchovního pastýře, prokázal v neděli 3. března i zcela zaplněný kostel sv. Vavřince v Žebráku. V tomto kostele přijal kněžské svěcení dlouholetý jáhen pan Josef Jonáš.

 

Bohoslužby, na kterou se sjelo více než 30 duchovních nejen z Česka, ale též ze zahraničí, se účastnil a celé svěcení vedl biskup Zdeněk Wasserbauer. Tento muž, český římskokatolický biskup, pomocný biskup pražský a generální vikář pražské arcidiecéze, pronesl při příležitosti kněžského svěcení pana Jonáše krásné kázání, jehož významu zcela jistě porozuměli i ti, kteří pravidelně nenavštěvují bohoslužby a možná ani nejsou věřícími, přesto se této významné události zúčastnili.

Kněžské svěcení patří spolu se svěcením jáhenským a biskupským k svátosti svěcení, jíž se, dle katolické církve, ve třech stupních vtiskuje duši nezrušitelné znamení. Kněžské svěcení uděluje moc proměňovat chléb a víno v Tělo a Krev Kristovu a tím slavit mši svatou, kněz je též oprávněn udělovat všechny svátosti kromě biřmování a svátosti svěcení.

Důležité na tom, kdo přijme a komu je udělena svátost svěcení na kněze, je, dle mého názoru, to, jakým člověkem svěcený kněz je. To, jak dokazuje, že je jeho srdce naplněno láskou nejen k Bohu, ale i k těm, kteří jeho účast a pomoc potřebují. K těm, kteří jsou opuštění, nemocní, slabí. K těm, kteří touží slyšet slova útěchy a mnohdy potřebují vědět, že jejich viny nejsou nikdy fatální, že je možné prožít odpuštění a smíření.

Jak podotkl pan biskup Wasserbauer ve svém kázání, v každém společenství se najdou lidé, kteří jej nejsou hodni, v každém společenství se najdou ti, kteří jsou naopak posilou pro ostatní. Víra, naděje a láska jsou tři pilíře toho, že má smysl stavět na tom dobrém a pozitivním.

Věřím, že pan Josef Jonáš bude důstojným představitelem římskokatolické církve, tím, který bude pokračovat v nanejvýš smysluplné činnosti pro bližní, kterou dlouhá léta vykazoval jako jáhen a která bude nyní umocněna jeho svěcením na kněze.

Celé slavnostní odpoledne bylo podbarveno působivou církevní hudbou souboru Svatojakubská schola cantorum pod vedením Mgr. Lukáše Petřvalského.

Jsem velmi ráda, že jsem mohla být při tom, neboť atmosféra lásky a odhodlání byla v žebráckém kostele v neděli 3. března živá a plná.

Text + fota: Marie Rumpíková za Kulturní komisi města Žebrák.

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství