Středa, 17. červenec 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Strážníci zachránili tonoucího

tonHrdinský čin, který si zaslouží velké uznání: strážníci berounské městské policie v pondělí zachránili mladého muže, který se začal topit uprostřed Berounky.

PN Hořovicko Co lidem vadí na skládce Hrádek
úno
07
2019
Co lidem vadí na skládce Hrádek
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

hrádekV úterý 29. ledna se konalo veřejné jednání zastupitelstva města Hořovice, které bylo svoláno na žádost opozičních zastupitelů a mělo jediný bod a to projednání petice proti rozšíření skládky o 4. etapu.

Své stanovisko Podbrdským novinám sdělili starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

 

J. P.: Jedná se o jednání zastupitelstva v mimořádném termínu na základě požadavku minimálně třetiny opozičních zastupitelů. Jediným bodem je petice ohledně skládkování na skládce Hrádek. Předpokládám, že si ujasníme pro a proti a zdravý rozum zvítězí.

Je potřeba říci, že nemáme jinou cestu. Pokud bychom ten dodatek ke smlouvě, který rada města schválila 12. prosince, revokovali, dokázali bychom tím následující: AVE by skládku uzavřelo, vypovědělo by městu smlouvu a skládku by nám předalo. Město by kromě jiného přišlo o zhruba 30 milionů korun ze skládkovného. Skládka by měla minimálně 2 až 4 roky ještě sloužit. Upravit dodatek ke smlouvě tak, aby se na skládku navážel pouze odpad z ORP Hořovicko, není pro AVE přijatelné. Ani pro Hořovice to není řešení. Čeho bychom dosáhli? Naváželo by se tam méně. Ale proč by se tam mělo navážet méně, když skládkování je platnou legislativou povoleno do 31. 12. 2023? Pak skládkování končí. Takže bychom skládku nenaplnili. To, co bychom ze skládkování mohli získat, bychom tedy nezískali. Není reálný důvod chtít omezení pouze na odpad z Hořovicka.


 

hradek mapka barevná

Pokud jde o ekologickou zátěž, tak největší zátěží je odpad, který je tam už navezený. Nechápu, proč se občané aktivizují ve chvíli, kdy je skládka téměř plná. Diskutovaný dodatek řeší pouze zlomek skládky, který by tvořil rozšíření skládky o 4. etapu. Projekt je na 110 tisíc m3. Ekologicky by rozšíření nic neřešilo. Do roku 2023 by měla být skládka zcela naplněná a pro město se jedná o plný příjem ze skládkového.

O. Vaculík vysvětlil na plánku, že skládka tvoří kopec, který je z jedné strany zkosený, tedy je v něm výřez, který je nutno doplnit, aby měl kopec pravidelný tvar.

Jiří Peřina dál pokračoval: „V případě, že by nám AVE vypovědělo smlouvu, ev. by nepodepsalo revokovaný a upravený dodatek, tak bychom nejenom přišli o peníze ze skládkovného, ale navíc bychom museli od AVE odkoupit budovy milionové hodnoty, nakoupit na ty dva-tři roky techniku, jako je kompaktor, nakladač, které bychom pak už ani nijak nevyužili, navíc ani nemáme nikoho, kdo by tuto činnost dál vykonával, tedy nemáme kapacity skládku doprovozovat a pak ji zrekultivovat. Část peněz bychom z fondu určeného na rekultivaci od AVE dostali, ale není to celá částka potřebná na rekultivaci. Pak bychom museli ručit, že rekultivace proběhne v souladu se všemi platnými předpisy. Převzali bychom na sebe obrovskou odpovědnost, že ekologicky skládku uzavřeme, a přitom to neumíme.

Jde o obrovský finanční mínus pro město a převzetí obrovské odpovědnosti, kterou nedokážeme splnit.

Žádný jiný provozovatel si nevezme na triko skoro plnou skládku, když by z toho neměl skoro nic. Nevidím jediný logický důvod pro to, ten dodatek revokovat.

Ještě doplním, že pan zastupitel Karban vznesl podnět pro Ministerstvo vnitra, aby přezkoumalo oprávněnost schválení dodatku radou města. MV nám odpovědělo, že dodatek byl schválen zcela v souladu se současnými předpisy.“

Onen diskutovaný dodatek se týká pronájmu pozemku na rozšíření skládky o 4. etapu.

A co šlo petentům, jsme se dověděli přímo na zastupitelstvu. Členka petičního výboru Kateřina Vítová si připravila pro početnou veřejnost cca 20 minutou prezentaci, kde vysvětlila, proč vznikla petice a co petenti žádají.

Prezentace byla zajímavá a vyplynulo z ní, že petentům nejvíc vadí odpad, který se na skládku dováží z různých míst republiky. Konkrétní vyčíslení obdržela od zástupců firmy AVE. Za rok 2017 bylo na skládku navezeno 15.000 tun odpadu z ORP Hořovicko a 48.000 tun odpadu odjinud. Za tento stav podle petentů může město. Cena za jednu uloženou tunu, kterou dostane město od AVE, je 15,- Kč – a je stejná za celou dobu ukládání, tzn. od r. 2009. Na otázku, kolik za tunu dostává AVE, odpověď od přítomných zástupců firmy AVE nezazněla.

Paní Vítová vylíčila také dopady na životní prostředí. Byla překročena o 2 m stanovená výška skládky, uvedla výšku 432 m. Na tento argument zástupci radnice odpověděli, že je limit 5,5 m a skládka sedá a tedy se snižuje.

Snad nejvíce petentům vadí vytékající černé potůčky z tělesa skládky od jímky a do vzdálenosti 300 m, a jenom 50 m od potůčků je zdroj pitné vody Žákův náhon. Co potůčky obsahují, jsme se nedověděli, zda má někdo k dispozici rozbor této černé vody, jsme se rovněž nedověděli. Potůčky vytékají z jímky, která má být pravidelně vyvážena, podle všeho se tak neděje, tedy AVE si neplní své povinnosti. David Grund, vedoucí stavebního odboru města Hořovice, upozornil, že o nápravu město žádalo AVE a o prošetření požádalo Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), na urgence však nereagoval nikdo.

Připomínky od lidí v sále by se daly shrnout následovně: Na skládce jim vadí nepořádek, zejména mimo těleso skládky, zápach z hořící skládky, vytékající znečištěné cosi v potůčcích, co dokonce kontaminuje studny v okolí a tedy znehodnocuje pitnou vodu. Skládku považují za ekologickou bombu, nechtějí na ní cizí odpad.

Podle paní Vítové to vypadá, že by skládkování, tedy alespoň 10% komunálního odpadu, mohlo končit na skládkách do roku 2029, ale to není jisté.

Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík připomněl, že skládkování mělo být ukončeno a skládka tím pádem uzavřená v roce 2017, ale skládkování bylo prodlouženo, proto také bylo nutné přikročit k dodatku ke smlouvě o rozšíření skládky. Na mapě vysvětlil, o jaký kousek se jedná, který by dotvořil kopec. S ohledem na názory veřejnosti řekl, že by bylo nejlepší skládku co nejdříve doplnit a zrekultivovat.

Bývalý starosta Luboš Čížek přiblížil něco z historie skládky. Ta vznikla na jílovém podloží v roce 1989, pak byla 2. etapa v roce 1993, kdy už byla vytvořena odizolovaná vana, pak následovala 3. etapa rozšíření skládky. Podle něj, černý potůček vytéká právě z odpadu, který byl uložen na začátku skládkování na jílovém podloží, které v důsledku hromadění a tlaku odpadu praská. Životnost 1. etapy skládky byla stanovená na 20 let a ty už uplynuly.

Firma AVE se provozování skládky ujala v roce 2008, tedy za starostování L. Čížka. AVE převzalo skládku po paní Ing. Tinkové a město začalo mít ze skládkování větší příjem.

Petenti žádali, aby bylo zrušeno rozhodnutí rady o schválení dodatku ke smlouvě s firmou AVE ze dne 12. 12. 2018, aby rozhodování o skládce se stalo věcí zastupitelstva, nikoliv rady. Dál petenti požadovali stanovit roční kapacitu skládkovaného odpadu tak, aby skládka měla dostatečnou kapacitu pouze pro ukládání odpadu z ORP Hořovicko do r. 2029. Dále žádali, aby vznikla pracovní skupina k úpravě dodatku smlouvy s firmou AVE.

Ke vzneseným námitkám proti skládce, k odhaleným závadám a požadavkům petentů se zástupci AVE vyjadřovali jenom minimálně. Vypadalo to, že jim je v podstatě jedno a celkem rádi předají celou ekonomickou a ekologickou zátěž, vytvořenou na skládce Hrádek v průběhu 30 let, městu Hořovice.

Zástupci opozice navrhli několik usnesení v duchu požadavků petentů, ty však byly odmítnuty a zástupci koalice přehlasovány.

Nepřátelství mezi koalicí a opozicí se tak ještě prohloubilo a to není nic dobrého ve prospěch města Hořovice. Jak vyzvala jedna občanka, bylo by na čase přestat se vzájemně napadat a obviňovat a začít pracovat. Její slova zazněla po obviňování koaličních zastupitelů ze strany zastupitele Jaroslav Ortmana. Marta ŠeVac

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství